adrian nita

 

,,Și cred că în univers nu este nimic mai adevărat decât fericirea și nimic mai fericit și mai plăcut decât adevărul.” 

              (Leibniz, Despre originea radicală a lucrurilor)


Dec 05 2014

 

Oltenia Colloquium in Early Modern Philosophy

22-23 May 2015

Craiova, Romania

                                                                                            Ist edition, 15-16 May 2013

                                                                                    IInd edition, 17 May 2014                                                                                                                                 

Leibnizʼs Metaphysics of Life

The adoption of substantial forms in 1678-1679 represents a very important moment in the metaphysical thinking of Leibniz. This moment is in a deep connection with adoption of monads (beginning with 1695) and organism (after 1704).

The colloquium ,,Leibnizʼs Metaphysics of Life'' will be focus on the following topics:

            - the philosophy of live

            - monad and organism

            - substantial form, corporeal substance, monad

            - unitas, veritas, monas, vivum

The languages: English, French

Keynote speaker: François Duchesneau (Université de Montreal, Canada)

Deadline for title, abstract and CV: March 31, 2015

Deadline for sending the full paper: July 1, 2015

Confirmed speakers: François Duchesneau (Université de Montreal, Canada), Andreas Blank (University Paderborn, Germany),  Markku Roinila (University of Helsinki), Alexandra Lewendoski (Technical University of Berlin, Germany), Ionut Raduica (University of Craiova, Romania), Adrian Nita (University of Craiova, Romania), Audrey Borowski (University of London)

Web page: http://www.adriannita.ro/index.php/ro/blog/192-iiird-oltenia-colloquium-in-early-modern-philosophy

Contact: Adrian Nita ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

See: program, accomodation, place of colloquium, lunch and dinnerBucharest map, Craiova map

 

 

 

 

 

Add a comment (0)

Dec 02 2014

 

Simțul gustului și gustul estetic Gustibus

 

            Așa cum au arătat lucrările colocviului de critică al Filialei București - Critică, Eseistică și Istorie Literară a Uniunii Scriitorilor din România, ce a avut ca temă ,,Gustul criticii - gustul publicului”, folosirea celor două sensuri ale gustului arată importantele schimbări survenite în estetica și filosofia artei contemporane. Dacă în urmă nu cu mult timp, simțurile inferioare (gustul și mirosul) erau considerate incapabile să producă artă, în ultimele 2-3 decenii se remarcă numeroase luări de poziții în favoarea gustului și mirosului. La noi în țară sunt lăudabile eforturile pe care le depune în această direcție Mădălina Diaconu, autoare a mai multor cărți de estetică și antropologia simțurilor: Tasten, Riechen, Schmecken. Eine Ästhetik der anästhesierten Sinne (2005), Despre miresme și duhori. O interpretare fenomenologică a olfacției (2007), Sinnesraum Stadt. Eine multisensorische Anthropologie (2012).

Add a comment (0)

Read more...
Nov 23 2014

 

 

 

Putin și Thrasymachos

 Putin

 

 Conflictul ruso-ucrainean a ajuns într-o fază de maximă și periculoasă intensitate: crearea unui stat artificial, a unei enclave de fapt, care să fie un permanent focar de tensiune. În acest fel, Ucraina nu va mai putea avea pretenția să adere la UE sau la NATO.

Add a comment (0)

Read more...
Nov 23 2014

Aristotel Despre_suflet Tratatul aristotelic despre suflet

Adrian Niță

            Tratatul lui Aristotel, Despre suflet (ediția a II-a, apărută la Editura Univers Enciclopedic Gold, București, 2013, în traducerea și cu comentariile lui Alexander Baumgarten) este unul dintre cele mai celebre și mai influente lucrări din întreaga istorie a filosofiei. Scrisă spre sfîrșitul vieții lui Aristotel, lucrarea marchează în același timp o importantă schimbare în raport cu ideile despre suflet din lucrările mai timpurii ale Stagiritului. Astfel, Aristotel depășește faza platoniciană, în care concepea sufletul separat de corp, dar și faza intermediară, în care se face apel la o abordare dualist instrumentală.

            Cele trei cărți ale lucrării tratează despre: știința sufletului, critica teoriilor presocratice cu privire la suflet, definiția sufletului, despre simțuri, simțul comun și rolul lor în cunoaștere, despre intelect și imaginație, dar și despre formarea conceptelor și predicație. Această diversitate tematică, precum și unele rupturi și incongruențe din text, au făcut pe unii din numeroșii comentatori ai tratatului (Theophrast, Alexandru din Afrodisia, Themistius, Simplicius, Ioan Philopon, Sophonias, Avicenna, Averroes, Albert cel Mare, Siger din Brabant etc.) să susțină fie că lucrarea este neterminată, fie că avem de-a face cu simple note de curs redactate de Aristotel pentru elevii lui. Dar indiferent care este adevărul istoric, este cert că această lucrare a influențat extrem de mult toată filosofia europeană.

Add a comment (0)

Read more...
Nov 01 2014

 

Leibniz                                                                                         Leibniz Gesellschaft împreună cu alte societăți Leibniz (între care și Societatea Leibniz din România) anunță începerea pregătirilor pentru Cel de-al X-lea Congres internațional Leibniz, ce va avea loc la Hanovra, între 18 și 23 iulie 2016.

Date importante: anunț temă: până pe 14 noiembrie 2015; trimiterea textelor acceptate: până pe 31 martie 2016.

Întrebări și nelămuriri: pe adresa Leibniz Gesellschaft ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) sau a Societății Leibniz din România.

 

 

Pagina web a Congresului: http://www.gottfried-wilhelm-leibniz-gesellschaft.de/kongress2016

Pagina web a Societății Leibniz din România: http://www.adriannita.ro/index.php/ro/blog/105-societatea-leibniz

 

Vezi Prima circulară; A doua circulară

 

Add a comment (0)

More Articles...

  1. Despre rozacruceni
  2. Izvoare de filosofie
  3. Program Simpozion Monadologie
  4. Abramburica

Books

Existenta-si-predicatie1
nita-polemica
nita-noica
nita-la-metaphysique
nita-desertul-interogatiilor
nita-timp-si-idealism
nita-leibniz

Who's Online

We have 12 guests and no members online

Visitors Counter

365011

Syndication Feeds