1. Studii în volume publicate în străinătate

 

2. Studii în volume publicate în țară

3. Articole şi recenzii peer-review publicate în reviste ISI, Scopus

Adrian Nita, ,,Mind-Body Problem: the Controversy between Leibniz and Pierre Bayle” (forthcoming).

 Adrian Nita, ,,Explaining Nature: Leibniz between Scholastics and Modern Philosophy” (forthcoming).

Adrian Nita, ,,Substance and Intelligibility in Leibniz”, Revue roumaine de philosophie, vol. 58, issue 1, 2014, June 2014, pp. 121-126.

Adrian Nită, ,,Leibniz on Spontaneity as a Basic Value”, Cultura. International Journal of Philosophy of Culture and Axiology, vol. 11, issue 1, June 2014, pp. 127-140.

Adrian Nita, ,,Essays on Theodicy after three hundred years'', Revue roumaine de philosophie, tome 57, no. 1, Juin 2013, pp. 149-160.

Adrian Nita, ,,Time as a condition of possibility. Reply to Michael Futch'', The Leibniz Review, vol. 22, 2012, pp. 135-138

Adrian Niţă, ,,Leibniz on subject and individual substance'', Filozofia nauki, vol. XX, issue 2(78), 2012, pp. 57-66.

Adrian Nita, ,,Daniel Garber on corporeal substances and monads'', Revue roumaine de philosophie, vol. 56, issue 1, June 2012, pp. 175-181.

Adrian Nita, Review of Justin EH Smith, Divine machines. Leibniz and the Sciences of Life, Princeton University Press, 2011, in Studia Leibnitiana, issue 1, 2011.

Adrian Niţă, ,,Mihai Şora’s Philosophy of Dialogue'', Angelaki. Journal of Theoretical Humanities, vol. 15, nr. 3, 2010, pp. 195-198.

Adrian Niţă, Compte rendu : François Jaran, La métaphysique du Dasein. Heidegger et la possibilité de la métaphysique (1927-1930), Studia phaenomenologica, vol. X, 2010, pp. 403-405

Adrian Niţă, Compte rendu: Magdalena Mărculescu-Cojocea, Critica metafizicii la Kant şi Heidegger (La critique de la métaphysique chez Kant et Heidegger), in Studia phaenomenologica, an VI, 2006, pp. 483-487.

4. Articole şi studii publicate în reviste din străinătate

 • Adrian Niţă, Symposium Mind and Consciousness, Zeitschrift für Philosophie, 4/1999.
 • Adrian Niţă, Zur Lage der Philosophie in Rumanien, Zeitschrift für Philosophie, 3/1999, pp. 82-83.

5. Articole şi studii publicate în reviste indexate în baze de date internaţionale

6. Articole şi studii în reviste CNCSIS C şi D

 • Adrian Niţă, Căutarea universalului în idiomatic la Constantin Noica, Saeculum, serie nouă, anul VIII (X), nr. 1-2 (28), 2009.
 • Adrian Niţă, Modelul funcţional al imaginaţiei, Academica, serie nouă, nr. 35, anul XL, februarie 2005, pp. 45-48.
 • Adrian Niţă, Leibniz. Argumentele existenţei lui Dumnezeu, Saeculum, serie nouă, anul III (V), nr.1 (17), 2004, pp. 25-35.
 • Adrian Niţă, Timp şi continuitate, Academica, serie nouă, nr. 26, mai 2004, anul XIV, nr. 163, pp. 37-39.
 • Adrian Niţă, Argumentele existenţei lui Dumnezeu în filosofia lui Leibniz, Saeculum, serie nouă, anul III (V), nr. 2 (18), 2004, pp. 5-12.
 • Adrian Niţă, Despre existenţa obiectelor nonexistente, Noema, vol. III, nr. 1, 2004.
 • Adrian Niţă, Abordarea naturalist-biologică a conştiinţei, Academica, anul XIII, nr. 16-17, iulie-august 2003, pp. 60-64.
 • Adrian Niţă, On mental causation, Revue roumaine, anul LV (CL), nr. 375-376, 2000, pp. 159-166.
 • Adrian Niţă, Filosofia minţii, Saeculum, II (IV), 1-4 (16), 1996, pp. 167-169.
 • Adrian Niţă, Teoria leibniziană a spaţiului şi timpului, Saeculum, I (III), 3-4 (12), 1995, pp. 16-21.

7. Articole şi studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale

 • Adrian Nita, Leibniz's Quasi-Monism, in Wenchao Li (hrsg), Für unser Glück oder das Glück anderer. Vorträge des X Internationalen Leibniz-Kongresses (Hannover, 18-23 Juli 2016), Hildesheim, Georg Olms, 2016, vol. 4, pp. 441-452
 • Adrian Niţă, Subject and individual substance at Leibniz, in H Breger, J Herbst (eds.), Nature and Subject. IX International Leibniz Congress, 2011, Hannover
 • Adrian Niţă, Quine on existence, in Gheorghe Clitan (ed.), Limbaj, concepte, comunicare, Timişoara, Editura de Vest (în curs de apariţie).
 • Adrian Niţă, Identitatea personală şi continuitatea spaţio-temporală, in Emilia Parpală-Afana (ed.), Communication, identity, context, Craiova, Universitaria, 2009, pp. 237-243.
 • Adrian Niţă, Solomon's House between appearance, utopia and reality, la 10th International Conference of the Utopian Studies Society, University of Porto, 1-4 iulie 2009 (abstract).
 • Adrian Niţă, How composed can a composed substance be?, in H Breger, J Herbst, S Erdner (hrsg.), VIIIth International Leibniz Congress, Hannover, 2006, pp. 715-720.
 • Adrian Niţă, Possibility and existence. The ontological argument in Leibniz and Kant, The Second Southeast European Seminar in Early Modern Philosophy, Ankara, 22 August-25 August 2006 (abstract)
 • Adrian Niţă, On time travel, 28th International Wittgenstein Symposium, Kirchberg am Wechsel (Austria), 7-13 august 2005.
 • Adrian Niţă, La place de la subjectivité dans la communication, CIFSIC, X Colloque bilateral franco-roumain, 28 juin - 3 juillet 2003 (abstract).
 • Adrian Niţă, Soundness and Pressuposition, The XIIth Congress of Logic, Methodology and the Philosophy of Science, Oviedo, 7-13 August 2003 (abstract).
 • Adrian Niţă, Liberté et causalité, The XXIInd World Congress of Philosophy, Istanbul, 10-17 August 2003 (abstract).
 • Adrian Niţă, Le modèle possibiliste du temps, in H Poser (hrsg.), Nihil sine ratione, VII. Internationaler Leibniz-Kongress, Berlin, 2001, pp. 903-906.

 8. Articole şi studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice naţionale

 • Adrian Niţă, Structura timpului la Merleau-Ponty, in Marilena Vlad, Adrian Sandu (ed.), Memoria filozofilor, Bucureşti, Zeta Books, 2009, pp. 175-188.
 • Adrian Niţă, Intenţionalitate şi obiecte nonexistente, in Cristian Ciocan, Dan Lazea (coord.), Intenţionalitatea de la Plotin la Levinas, Bucureşti, Editura Universităţii Bucureşti, 2005, pp. 63-70.
 • Adrian Niţă, Teoria obiectului inexistent la Alexius Meinong, in Constantin Stoenescu, Ion Tănăsescu (ed.), Filosofia austriacă: origini, specific, reprezentanţi, Giurgiu, Pelican, 2005, pp. 46-55.
 • Adrian Niţă, Posibilitate şi existenţă. Argumentul ontologic la Leibniz şi Kant, în Ion Tănăsescu (ed.), Argumentul ontologic, Giurgiu, Pelican, 2003, pp. 102-113.
 • Adrian Niţă, Trigemenea lui Brâncuşi, în I. Pogorilovscki (coord.), Brâncuşi, artist-filosof, Târgu-Jiu, Editura Fundaţiei ,,Constantin Brâncuşi", 2001, pp. 111-115.
 • Adrian Niţă, Persoana şi identitatea personală, în Al. Baumgarten (coord.), Îngerul şi persoana, Bistriţa, Charmides, 2000, pp. 82-86.

 

 9. Comunicări prezentate la simpozioane şi sesiuni ştiinţifice internaționale

 

10. Comunicări prezentate la simpozioane şi sesiuni ştiinţifice naționale

(noiembrie 2016)

Who's Online

We have 26 guests and no members online

Visitors Counter

365012