În lucru

  • Epoca spiritului (Iași, Editura Institutul European, în curs de apariție)
  • Rațiune și spirit la Jung (lucrare de plan, Institutul de Filosofie)
  • Gassendi, Despre libertate (traducere și note)
  • Leibniz, Opere, vol. 6, Noi eseuri asupra intelectului uman, traducere de Alexandru Boboc, Mihaela Pop, Delia Șerbescu; Introducere, note, anexe și revederea traducerii de Alexandru Boboc.
  • Leibniz, Opere, vol. 11, Scrieri matematice, traducere de Dana Dinu, Elena Emilia Ștefan, Adrian Niță.