Simțul gustului și gustul estetic

Simțul gustului și gustul estetic

Așa cum au arătat lucrările colocviului de critică al Filialei București – Critică, Eseistică și Istorie Literară a Uniunii Scriitorilor din România, ce a avut ca temă ,,Gustul criticii – gustul publicului”, folosirea celor două sensuri ale gustului arată...
Monadologia la 300 de ani

Monadologia la 300 de ani

Deși au trecut trei secole de la elaborarea Monadologiei, cea mai celebră lucrare a lui Leibniz (1646-1716), actualitatea acestei lucrări este mai mare decît oricînd. Fărîmițarea societății contemporane, atît la nivelul comunităților naționale, religioase sau etnice,...
Nunta chimică

Nunta chimică

Editura Herald ne face plăcuta surpriză de a publica scrierile de bază ale legendarei societăți a Rozacrucienilor (Johann Valentin Andreae, Nunta chimică a lui Christian Rosencreutz. Fama fraternitatis. Confessio fraternitatis, trad din limba germană de Marius...
Filosoful și cetatea (lui)

Filosoful și cetatea (lui)

Lucrarea Ciorne și zile (publicată la Editura ULB Sibiu, în 2012), elaborată de distinsul profesor al Universității ,,Lucian Blaga” Sibiu, criticul și istoricul literar Ion Dur, propune o meditație extrem de bine condusă prin filosofia românească interbelică cu...
Natura ştiinţei

Natura ştiinţei

Chemată să explice lumea în care trăim, ştiinţa a fost percepută, de regulă, ca o întreprindere de explicitare, de înţelegere a naturii. De exemplu, Aristotel clasifica ştiinţele în trei mari ramuri: ştiinţe teoretice (teologia, matematica, ştiinţa naturală), ştiinţe...
Istoria gîndirii cosmologice

Istoria gîndirii cosmologice

Un frumos și celebru poem eminescian trimite la ideea că ceea ce vedem pe cer atunci cînd îl privim nu este o uriașă colecție de corpuri ce s-ar afla pe un firmament circular, pe una sau mai multe sfere cerești, ci mai degrabă ar trebui să ne imaginăm că ceea ce vedem...
Un debut reuşit

Un debut reuşit

Absolvent la Facultăţii de Filosofie din Sibiu, Daniel Sidor (n. 1983) debutează cu o lucrare cu un titlul extrem de provocator, Manual de sex epistemic sau despre cum să scrii o maximă (Cluj-Napoca, Eikon, 2011). Mai mult decît cu valoare de cîrlig pentru cititor,...
Individualism şi modernitate la Leibniz

Individualism şi modernitate la Leibniz

Una din ideile de bază ale modernităţii, şi anume accentul pus pe  individualitate, în dauna colectivităţii, a avut menirea să sublinieze rolul central al omului în univers, totodată să impună ideea originii nedivine (deci, umane) a statului, după cum pe plan religios...
Biblioteca ideală a lui Bogdan Suceavă

Biblioteca ideală a lui Bogdan Suceavă

Biblioteca ideală a lui Bogdan Suceavă pare să fie una ce cuprinde exclusiv cărți de matematică, după cum aflăm din recenta sa lucrare Memorii din biblioteca ideală (Iași, Polirom, 2013). Este o bibliotecă mobilată cu lucrări al unor mari matematicieni români și...

Pin It on Pinterest