Premiile Leibniz 2022

În scopul stimulării cercetării din domeniul studiilor leibniziene și, în general, din domeniul filosofiei, științei și artei, pentru a se crea condițiile unei educații de calitate, în spiritul irenismului promovat de Leibniz, al toleranței și respectului pentru drepturile omului, Asociația Societatea Leibniz din România a acordat joi, 15 decembrie 2022, premii destinate creatorilor din țară și străinătate.

  1. Premiul Leibniz

Valerie Debuiche, Leibniz et l`expression,  Aix-en-Provence, Presses Universitaires de Provence

Motivația juriului: pentru punerea în evidență a legăturii profunde ce există între știință și metafizică, la Leibniz, prin intermediul categoriei ,,expresie”.

La motivation du jury : pour avoir mis en lumière le lien profond qui existe entre science et métaphysique, chez Leibniz, à travers la catégorie « expression ».

 

  1. Premiul Leibniz pentru Filosofie:

Andrei Vieru, Elogiul frontierelor. Mic tratat de libertate, București, Humanitas

Motivația juriului: pentru spațializarea logicii modale, pusă în relație cu filosofia politică și pentru o solidă teoretizare a democrației liberale bazate pe o libertate bine delimitată.

 

  1. Premiul Leibniz pentru Traducere:

Marilena Vlad, Dionisie Areopagitul, Despre ierarhia cerească, Iași, Polirom

Motivația juriului: pentru transpunerea în limba română actuală a unei lucrări fundamentale de spiritualitate ce prezintă, prin intermediul ierarhiilor îngerești, maniera complexă în care lucrează providența divină.

 

  1. Premiul Leibniz pentru Proză

Norman Manea, Umbra exilată, Iași, Polirom

Motivația juriului: Cu cel mai recent roman al său, Umbra exilată, apărut la Polirom, în 2021, Norman Manea revizitează temele-cheie ale universului său romanesc și eseistic, luîndu-l ca partener, în această călătorie retrospectivă, pe Peter Schlemihl, personajul lui Adelbert von Chamisso, eroul care și-a vîndut umbra, prototipul victimei nefericite. Un roman-colaj, dens și original – considerat de Alberto Manguel o capodoperă –, în care trama narativă este întreruptă frecvent de inserturi textuale străine, aparținînd unor autori diferiți – oameni de știință, jurnaliști, scriitori, eseiști și critici literari –, care pun într-o perspectivă universală povestea personală a nomadului autoexilat în Lumea Nouă, la sfîrșitul epocii comuniste. Dacă emigrația și exilul constituie realități cotidiene în lumea de azi, Norman Manea demonstrează convingător, prin paginile sale de mare rafinament stilistic, că exilul face parte dintotdeauna din condiția umană, fiind înscris în ADN-ul ființei noastre.

 

  1. Premiul Leibniz pentru Poezie:

Ruxandra Cesereanu, Sophia România, Bistrița, Max Blecher

Motivația juriului: Poemele din Sophia România, izbînda estetică a unei inteligente și rafinate reflecții poetice asupra relațiilor dintre ființa umană și acumulările de azi ale fenomenul imprevibil al comunicării, mărturisesc o voință de reumanizare transpusă printr-un discurs ce acumulează rămășițele unei lumi alienante. Rezultat a cel puțin două povești împletite – una vizează destinul istoric al unei țări, cealaltă antrenează ființa într-un joc (pe email) identitar extrem, cartea prezintă Umanul în oglindire și Aproape-umanul. De aici, o tensiune în creștere, uneori corozivă, alteori ludic-juvenilă, susținută, turată pe tot parcursul scrierii. Totul conduce însă la ideea de boală – o boală, ca esență a omenescului, capabilă să o umanizeze chiar și pe Sophia.

 

  1. Premiul Leibniz pentru Știință:

Cristian Presură (coord), Istoria fizicii din România, Bucuresti, Editura Academiei

Motivația juriului: pentru coordonarea unei lucrări de referință cu privire la marile domenii ale cercetării românești din fizică, reușind punerea în lumină a diversității de preocupări și contribuții științifice ale fizicienilor din România.

 

Persoana de contact: conf univ Adrian Niță

Email: adriannita2010@gmail.com

Mobil: 0754 244 249