Studii în reviste

Studii și articole în reviste indexate (ISI, Scopus etc)

 1. Adrian Nita, Book review of Magdalena Marculescu-Cojocea, Critica metafizicii la Kant și Heidegger, Studia phaenomenologica, vol VI, 2006, pp. 483-487
 2. Adrian Nita, Book review of Francois Jaran, La metaphysique du Dasein. Heidegger et la possibilite de la metaphysique (1927-1930), Studia phaenomenologica, vol. X, 2010, pp. 403-405.
 3. Adrian Nita, ,,Mihai Şora’s Philosophy of Dialogue”, Angelaki. Journal of Theoretical Humanities, vol. 15, nr. 3, 2010, pp. 195-198.
 4. Adrian Niţă, ,,Leibniz on subject and individual substance”, Filozofia nauki, vol. XX, 2(78), 2012, pp. 57-67.
 5. Adrian Niţă, ,,Daniel Garber on Corporeal Substances and Monads”, Revue roumaine de philosophie,  vol. 56, 1, 2012, pp. 175-181.
 6. Adrian Nita, ,,Time as a condition of possibility. Reply to Michael Futch”, in The Leibniz Review, vol. 22, 2012, pp. 135-138.
 7. Adrian Nita, ,,Essays on Theodicy by Leibniz after Three Hundred Years”, Revue roumaine de philosophie, vol. 57, 1, 2013, pp. 149-160.
 8. Adrian Nita, Review of Justin EH Smith, Divine machines. Leibniz and the Sciences of Life,Princeton University Press, 2011, in Studia Leibnitiana, Band 46, issue 1, 2014, pp. 111-113.
 9. Adrian Nită, ,,Leibniz on Spontaneity as a Basic Value”, Cultura. International Journal of Philosophy of Culture and Axiology, vol. 11, issue 1, June 2014, pp. 127-140.
 10. Adrian Nita, ,,Substance and Intelligibility in Leibniz”, Revue roumaine de philosophie, vol. 58, issue 1, 2014, June 2014, pp. 121-126.
 11. Adrian Nita, ,,Explaining Nature: Leibniz between Scholastics and Modern Philosophy”, Revue roumaine de philosophie, vol. 61, issue 1, June 2017, pp. 41-56.

Studii și articole în reviste de specialitate

 1. Unele semnificaţii filosofice ale utopiilor sociale, Revista de filosofie, XXXIX, 5, 1992, pp. 503-505.
 2. Sensurile termenului Logos în dialogul Parmenide, Revista de filosofie, XLI, 3, 1994, pp. 309-315.
 3. Teoria leibniziană a spaţiului şi timpului, Saeculum, I (III), 3-4 (12), 1995, pp. 16-21.
 4. Posibilitate şi identitate la Aristotel şi Leibniz, Revista de filosofie, XLIII, 1-2, 1996, pp. 5-8.
 5. Filosofia minţii, Saeculum, II (IV), 1-4 (16), 1996, pp. 167-169.
 6. Reabilitarea individualului, Revista de filosofie, XLIV, 4, 1997, pp. 401-407.
 7. Zur Lage der Philosophie in Rumanien, Zeitschrift für Philosophie, 3/1999, pp. 82-83.
 8. Symposium ,,Mind and Consciousness„, Zeitschrift für Philosophie, 4/1999.
 9. Tematica modernităţii şi tematica naţională la C. Noica, Revista de filosofie, 5-6/2000, pp. 487-493.
 10. On mental causation, Revue roumaine, anul LV (CL), nr. 375-376, 2000, pp. 159-166.
 11. Le paradigme antique du temps, Revue roumaine de philosophie, vol. 44/2000, pp. 395-400.
 12. Abordarea naturalist-biologică a conştiinţei, Academica, anul XIII, nr. 16-17, iulie-august 2003, pp. 60-64.
 13. Teoria naturalistă a conştiinţei, in Revista de filosofie nr. 3-4, 2003, pp. 345-355.
 14. Leibniz. Argumentele existenţei lui Dumnezeu, Saeculum, serie nouă, anul III (V), nr.1 (17), 2004, pp. 25-35.
 15. Timp şi continuitate, Academica, serie nouă, nr. 26, mai 2004, anul XIV, nr. 163, pp. 37-39.
 16. Liberté et causalité chez Kant et Leibniz, Revue roumaine de philosophie, tome 48, nr. 1-2, 2004, pp. 29-43.
 17. Argumentele existenţei lui Dumnezeu în filosofia lui Leibniz, Saeculum, serie nouă, anul III (V), nr. 2 (18), 2004, pp. 5-12.
 18. Despre existenţa obiectelor nonexistente, Noema, vol. III, nr. 1, 2004.
 19. Ontologia structurală şi ontologia analitică, Revista de filosofie, anul LI, nr. 3-4, 2004, pp. 515-520.
 20. Libertate şi intenţionalitate la Merleau-Ponty, Revista de filosofie, anul LII, nr. 1-2, 2005, pp. 79-86.
 21. Modelul funcţional al imaginaţiei, Academica, serie nouă, nr. 35, anul XL, pp. 45-48, februarie 2005.
 22. Russell and Merleau-Ponty on Freedom, Revue roumaine de philosophie, tome 49, nr. 1- 2, 2005, pp. 207-211.
 23. Individuaţia la Blaga, Revista de filosofie, anul LIII, nr. 1-2, 2006, pp. 173-186.
 24. Individuation chez Blaga, Revue roumaine de philosophie, tome 50, nr. 1-2, 2006, pp. 33-46.
 25. Funcţie şi imaginaţie la Kant, Analele Universităţii Craiova. Seria Filosofie, vol. 19, nr. 1, 2007, pp. 119-131.
 26. Existenţa ca predicat, Analele Universităţii din Craiova. Seria filosofie, vol. 20, nr. 2, 2007, pp. 81-92.
 27. Conceptul de lume la Merleau-Ponty, Analele Univ. Craiova. Seria filosofie, vol. 21, nr. 1, 2008, pp. 108-117.
 28. La chair du monde chez Merleau-Ponty, Analele Univ. Craiova. Seria filosofie, vol. 22, nr. 2, 2008, pp. 120-129.
 29. Înţeles şi folosire la Wittgenstein, Revista de filosofie, anul LVI, nr. 3-4, 2009, pp. 301-310.
 30. Individual-general în metafizica lui Noica, Analele Universităţii Craiova, seria Filosofie, vol. 23, nr. 1, 2009.
 31. Instanţele fiinţei la Noica, Analele Universităţii Craiova, seria Filosofie, vol. 23, nr. 2, 2009.
 32. Căutarea universalului în idiomatic la Constantin Noica, Saeculum, serie nouă, anul VIII (X), nr. 1-2 (28), 2009.
 33. Despre individualul formal în concepţia lui Noica, Analele Universităţii Craiova, seria Filosofie, vol. 26, nr. 2, 2010, pp. 115-139.
 34. Quasi-monismul leibnizian, Revista de filosofie, anul LXIII, nr. 4, iulie- august 2016, pp. 420-430.
 35. Formele substanțiale între realitate și ficțiune, Analele Universităţii Craiova, seria Filosofie, vol. 37, nr. 1, 2016, pp. 55-70.