Sunt onorat să particip la competiția internă pentru stabilirea listei USR pentru alegerile europarlamentare din 26 mai 2019. Sunt mândru că fac parte din cel mai grandios spectacol al democrației din România, USR fiind singurul partid din România care organizează alegeri primare (dacă este să folosim un termen consacrat în SUA).

Proiectul meu de program pentru Parlamentul European are în vedere comisia educație și cultură (CULT). Îmi propun să contribui la următoarele patru teme prioritare:

  1. Îmbunătățirea dezvoltării emoționale a copiilor (prin creșterea timpului petrecut cu părinții, înțelegerea alterității, creșterea numărului de ore dedicate învățământului artistic și umanist ș.a.);
  2. Sprijinirea educației pe tot parcursul vieții (prin participarea la programe de reconversie, de formare sau de perfecționare gratuite; participarea cadrelor didactice la congrese și conferințe suportate din fondurile instituțiilor ș.a.);
  3. Informatizarea și digitalizarea educației și culturii (cursuri, materiale ajutătoare, suporturi de curs etc. în format digital și la care să aibă acces gratuit elevii și studenții; utilizarea de aparatură și tehnică pentru predare și evaluare; registre de evidență, de notare, baze de date cu lucrări de diplomă, dizertații și doctorat ș.a.);
  4. Crearea spațiului european al educației și culturii (înființarea de universități europene; stimularea formării și însușirii identității europene; asumarea identității culturale și patrimoniale europene; nevoia însușirii a două limbi străine pentru toți elevii și studenții din Europa; recunoașterea diplomelor în oricare din statele