SYLLABUS

Doctorat, anul I

Universitatea ,,Stefan cel Mare” Suceava

Școala Doctorală de Științe Socio-Umane

Domeniu: Filosofie

Conf. univ. dr. Adrian Niţă

Pagina persoanlă: www.adriannita.ro

e-mail: adriannita2010@yahoo.com

Descrierea cursului: cursul prezintă noțiuni introductive despre argumentare și interpretare, cu accent pe principalele aspecte ale logicii predicatelor.

Obiectivele cursului: principalul obiectiv al cursului îl reprezintă învăţarea principiilor de bază pentru o gândire corectă. Prin rezolvarea exerciţiilor, de la seminar, studenţii îşi vor însuşi, dezvolta și aprofunda elementele de bază pentru a se exprima cursiv şi coerent precum şi pentru a argumenta în mod corect.

Cerinţe : Fiecare student are obligaţia: 1. să participe constant la cursuri şi seminarii; 2. să elaboreze o expunere orală; 3. să elaboreze un  referat de  10 pagini (20 000 semne) (predat la seminarul nr. 14).

Evaluare : 50 % seminar + 50 % examen oral.

Bibliografie:

C. Chang, RC Lee, Symbolic Logic and Mechanical Theorem Proving, New York, Academic Press, 1973.

I Copi, Symbolic Logic, ed 2, New York, Macmillan, 1965.

Anton Dumitriu, Logica polivalentă, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1971.

Ghe Enescu, Logica simbolică, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1971.

M Fitting, First-Order Logic and Automated Theorem Proving, New York, Springer, 1990.

DM Gabbay, F Guenthner, Handbook of Philosophical Logic, New York, Springer, 4 vol, 1983-1989.

A.Hausman, H. Kahane, P. Tidman, Logic and Philosophy, Wadsworth, 2009.

P. J. Hurley, A Concise Introduction to Logic, Cengage Learning, 2008.

A.N. Prior, Formal Logic, Oxford, Clarendon, 1962.

A. Tarski, Introduction a la logique, Paris, Gauthier-Villars, 1960.

AN Whitehead, B Russell, Principia mathematica, Cambridge University Press.

Desfăşurarea cursului:

Partea I. Noțiuni introductive

Curs 1. Logică și limbaj

Seminar 1. Exerciţii

Curs 2. Puterea și limitele interpretării

Seminar 2. Exerciţii

Curs 3. Teorii ale interpretării

            Seminar 3. Exerciții

Curs 4. Principiile logicii

Seminar 4. Exerciţii

Curs 5. Formal, neformal în argumentare

Seminar 5. Exerciţii

Curs 6. Noțiuni introductive de argumentare reală

            Seminar 6. Exerciții

 

Partea II Logica predicatelor

Curs 7. Limbajul logicii predicatelor

Seminar 7. Exerciţii

Curs 8. Proprietăţile cuantorilor

            Seminar 8. Aspecte organizatorice

Curs 9. Valoarea de adevăr a schemelor predicat

Seminar 9. Exerciţii

Curs 10. Argumente cu propoziţii de relaţie

            Seminar 10. Exerciţii

Curs 11. Proprietăţile relaţiilor

Seminar 11. Exerciţii

Curs 12. Metoda formelor prenexe

            Seminar 12. Exerciţii

Curs 13. Metoda deducţiei naturale

Seminar 13. Exerciţii

Curs 14. Deducţia naturală pentru logica predicatelor             Seminar 14. Exerciţii ATENȚIE: SE PREDĂ REFERATUL!