Communication and international public relations

– syllabus –

Master: International Business, anul II, semestrul II, 2020-2021, sala 118, luni 18-21.30

Conf. univ. dr. Adrian Niţă

Pagina personală: www.adriannita.ro

E-mail: adriannita2010@gmail.com

Descrierea cursului: cursul prezintă principalele elemente de comunicare și relații publice în domeniul afacerilor internaționale.

Obiectivele cursului: obiectivul principal al cursului îl reprezintă dobândirea de cunoștințe și abilități de relații publice, comunicare, argumentare, gândire critică în domeniul afacerilor internaționale. Accentul se pune deopotrivă pe comunicare (în situații normale și în situații de criză) și pe relațiile publice cu privire la instituții și organizații. Prin exercițiile de la seminar studenții vor putea deprinde și fixa cunoștințe și deprinderi utile în cariera viitoare din domeniul comunicării și a imaginii instituțiilor și organizațiilor.

Cerinţele cursului: fiecare student este obligat: 1) să participe constant și activ la cursuri şi seminarii; 2) să susțină o expunere orală.

Evaluare: 25% activităţi practice (seminar) + 75% examen scris

Bibliografie generală:

JM Bochenski, The metods of contemporary thought, Dordrecht, Reidel, 1965.

U Eco, Cum se face o teză de licenţă, trad de G Popescu, Constanţa, Pontica, 2000.

Adrian Niţă, Metodologie, Bucureşti, Ars Docendi, 2005.

L Topa, Metode şi tehnici de muncă intelectuală, Bucureşti, Editura Didactică, 1979.

Sorin Ivan, Communication and public relations, Editura Universității București, 2014.

Andy Green, Comunicare eficientă în relații publice, Polirom, 2009.

AM Hyamson (ed), A dictionary of international affairs, London, Methuen, 1946.

Mc Elroy, Morality and American Foreign Policy, Princeton, 1992.

Desfăşurare:

Partea întâi. Relații publice în domeniul afacerilor internaționale

Cursul 1. Obiectul și metoda disciplinei. Relații publice- noțiuni introductive. Evoluția relațiilor publice

            Seminar 1. Aspecte organizatorice

Cursul 2. Relațiile disciplinei cu marketingul, managementul şi publicitatea

            Seminar 2. Exerciții și aplicații

Cursul 3. Identificare a publicului – țintă specifice instituției publice. Rolul comunicarii interne în organizatie

            Seminar 3. Exerciții și aplicații

Cursul 4. Afaceri internationale: noțiuni introductive. Relaţiile publice in afaceri international

            Seminar 4. Exerciții și aplicații

Cursul 5. Strategia de relații publice. Instrumente  strategice de comunicare online in strategia de relații publice

            Seminar 5. Exerciții și aplicații

Partea a doua. Comunicarea în domeniul afacerilor internațioanle

Cursul 6. Modalități de comunicare publică. Transparența decizională și participarea la procesul decisional

            Seminar 6. Exerciții și aplicații

Cursul 7. Instrumente de comunicare instituțională

            Seminar 7. Exerciții și aplicații

Cursul 8. Elemente de Public speaking

            Seminar 8. Exerciții și aplicații

Cursul 9. Managementul situaţiilor de criză

            Seminar 9. Exerciții și aplicații

Cursul 10. Comunicarea instituției publice în situații de criză. Planul de comunicare în situaţii de criză. Modalități practice pentru gestionarea situaţiilor de criză mediatică

            Seminar 10. Exerciții și aplicații

Cursul 11. Discursul public în situații spontane. Tehnici de abordare a interviurilor și luărilor de cuvânt pe nepregătite

            Seminar 11. Exerciții și aplicații

Cursul 12. Purtătorul de cuvânt –rolul acestuia. Discurs și abilități de vorbire a comunicatorilor care reprezintă instituția publică

            Seminar 12. Exerciții și aplicații ATENȚIE: SE PREDĂ REFERATUL!