Despre istorie şi participare cu Noica şi Ianoşi

Despre istorie şi participare cu Noica şi Ianoşi

Într-o perioadă în care istoria vine peste noi ca un tăvălug, într-o perioadă în care se fac şi se desfac guverne, într-o perioadă în care se fac şi se desfac alianţe, într-o perioadă în care se suspendă preşedinţi etc. sarcina unui cronicar pare să fie ingrată. Dar...