Volume coordonate

Volume coordonate în străinătate

Volume coordonate în România

  • Adrian Niţă (coord.), Natura timpului, Pelican,Giurgiu, 2006.
  • Leibniz, Opere, Metafizica, coord. Adrian Niță, traducere de Rucsandra Dascălu, Dana Dinu, Magdalena Indrieș, Adrian Niță, Delia Șerbescu, Elena Emilia Ștefan, Studiu introductiv și Note de Adrian Niță, Editura Univers Enciclopedic, București, 2015.
  • Leibniz, Opere, Corespondența cu Foucher, Bossuet, Nicaise, Sophie și Sophie Charlotte, coord. Adrian Niță, traducere de Adrian Niță, Delia Șerbescu, note de Adrian Niță, Ionuț Răduică, Delia Șerbescu, Editura Univers Enciclopedic Gold, București, 2015.
  • Leibniz, Opere, Limba universală, caracteristica universală, calculul logic, coord. Adrian Niță, traducere de Alexandru Boboc, Dana Dinu, Aurel Lupu, Elena Emilia Ștefan, Introducere și note de Adrian Niță, Editura Univers Enciclopedic Gold, București, 2015.
  • Leibniz, Opere, Scrieri teologice, coord. Adrian Niță, traducere de Filotheia Bogoiu, Dana Dinu, Mihnea Moroianu, Adrian Niță, Elena Emilia Ștefan; Introducere de Adrian Niță, București, Editura Univers Enciclopedic Gold, 2017.
  • Leibniz, Opere, Noi eseuri asupra intelectului uman, traducere de Alexandru Boboc, Mihaela Pop, Delia Șerbescu; Introducere, note, anexe și revederea traducerii de Alexandru Boboc și Adrian Niță, București, Editura Academiei (în curs de apariție).
  • Leibniz, Opere, Scrieri matematice, coord. Adrian Niță, traducere și note: Dana Dinu, Adrian Niță, Elena Emilia Ștefan, prefață Bogdan Suceavă, București, Editura Academiei (în curs de apariție).