Studii în volume colective

Studii în volume publicate în străinătate

 1. Adrian Nita, Le modèle possibiliste du temps, in Hans Poser (ed.), Nihil sine ratione. VII. Internationaler Leibniz-Kongress, Berlin, Druckhaus Berlin-Mitte, 2001, pp. 903-906.
 2.  Adrian Nita, On time travel, in Friedrich Stadler, Michael Stoeltzner (eds.), Time and History, Kirchberg am Wechsel, Eigner, 2005, pp. 221-223.
 3. Adrian Nita, Preface, in Désiré Nolen, La critique de Kant et la métaphysique de Leibniz, Paris, L²Harmattan, 2006, pp. I-XXV.
 4. Adrian Nita, How composed can a composed substance be?, in H Breger, J Herbst, S Erdner (eds.), Einheit in der Vielheit. VIII Internationaler Leibniz Kongress, Hannover, Hartmann Druckerei, Hannover, 2006, pp. 715-720.
 5. Adrian Nita, Subject and individual substance at Leibniz, in H Breger, J Herbst (eds.), Nature and Subject. IX International Leibniz Congress, Hartmann Druckerei, Hannover, 2011, pp. 749-755.
 6. Adrian Nita, Introduction. Leibniz`s metaphysics and adoption of substantial forms, in Adrian Nita (ed.), Leibniz`s Metaphysics and Adoption of Substantial Forms, Dordrecht, Springer Verlag, 2015, pp. 1-9.
 7. Adrian Nita, Substance, unity and identity in early Leibniz’s work, in Adrian Nita (ed.), Leibniz`s Metaphysics and Adoption of Substantial Forms, Dordrecht, Springer Verlag, 2015, pp. 27-42.
 8. Adrian Nita, Matter and primary matter in Leibniz, in A. Le Moli, A. Cicatello (eds.), Understanding Matter, vol. 1,  Perspectives in Modern Philosophy, Palermo, New Digital Press, 2015, pp. 3-15.
 9. Adrian Nita, Conciliation between Aristotle and moderns: form and unity at the young Leibniz, in Juan-Antonio Nicolás, Niels Öffenberger (eds.), Beiträge zu Leibniz`Rezeption der Aristotelischen Logik und Metaphysik, Hildesheim, Georg Olms Verlag, 2016, pp. 289-303.
 10. Adrian Nita, Leibnz`s quasi-monism, in Wenchao Li (ed.), Für unser Glück oder das Glück anderer”, Georg Olms Verlag, Hildesheim, 2016, vol 4, pp. 441-452.
 11. Adrian Nita, Time and understanding in the best of all possible worlds, in Wenchao Li (ed.), Le present est plein de l’avenir, et chargé du passé, Berlin, Verlag De Gruyter, vol. 2, pp. 556-560.
 12. Tudor Balinisteanu, Adrian Nita, Mamadou Drame, Emanuela Motrescu, Foreword. Aesthetics and Neuroaesthetics, in Tudor Balinisteanu (ed.), Neuroaesthetics: a methods-based Introduction, London, Palgrave Macmillan, pp. 1-14.

Studii în volume publicate în România

 1. Ion Ianoşi (coord.), Dicţionarul operelor filosofice româneşti, Humanitas, Bucureşti, 1997, pp. 78-80, 139-140, 231-233, 237-239.
 2. Adrian Niţă, Compunere şi continuitate, în M. Flonta (coord.), Descartes-Leibniz. Ascensiunea şi posteritatea raţionalismului clasic, Universal Dalsi, Bucureşti, 1998, pp. 148-155.
 3. Adrian Niţă, Timp sacru şi eternitate, în C. Mircea, R. Lazu (coord.), Orizontul sacru, Polirom, Iaşi, 1998, pp. 159-165.
 4. Adrian Niţă, Persoana şi identitatea personală, în Al. Baumgarten (coord.), Îngerul şi persoana, Charmides, Bistriţa, 2000, pp. 82-86.
 5. Adrian Niţă, Trigemenea lui Brâncuşi, în I. Pogorilovscki (coord.), Brâncuşi, artist-filosof, Editura Fundaţiei ,,Constantin Brâncuşi”, Târgu-Jiu, 2001, pp. 111-115.
 6. Adrian Niţă, Posibilitate şi existenţă. Argumentul ontologic la Leibniz şi Kant, în Ion Tănăsescu (ed.), Argumentul ontologic, Pelican, Giurgiu, 2004, pp. 102-113.
 7. Adrian Niţă, Existenţă şi realitate la Kant, in Al Boboc, NI Mariş (coord.), Studii de istorie a filosofiei universale, vol. XII, Editura Academiei, Bucureşti, 2004, pp. 483-503.
 8. Adrian Niţă, Intenţionalitate şi obiecte nonexistente, in Cristian Ciocan, Dan Lazea (coord.), Intenţionalitatea de la Plotin la Levinas, Editura Universităţii Bucureşti, Bucureşti, 2005, pp. 63-70.
 9. Adrian Niţă, Despre predicaţie, in Al. Boboc, NI Mariş (coord.), Studii de istorie a filosofiei universale, vol XIII, Editura Academiei, Bucureşti, 2005, pp. 120-140.
 10. Adrian Niţă, Structura timpului la Merleau-Ponty, in Cristian Ciocan (coord.), Memorie şi temporalitate, Bucureşti.
 11. Adrian Niţă, Timp şi memorie la Merleau-Ponty, in Al Boboc, NI Mariş (coord.), Studii de fenomenologie, Editura Academiei, Bucureşti.
 12. Adrian Niţă, Despre posibilitatea călătoriei în timp, in Adrian Niţă (coord.), Natura timpului, Pelican, Giurgiu, 2006.
 13. Adrian Niţă, Despre natura timpului, in Adrian Niţă (coord.), Natura timpului, Pelican, Giurgiu, 2006, pp. 5-18.
 14. Adrian Niţă, Existenţă şi conştiinţă în filosofia americană (Existence and consciousness in american philosophy), in A. Botez et alii (coord.), Construcţie şi deconstrucţie în filosofia americană contemporană, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2006, pp. 355-374.
 15. Adrian Niţă, Despre individuaţie la Lucian Blaga, in Angela Botez et alii, Lucian Blaga – confluenţe filosofice în perspectivă culturală, Bucureşti, Editura Academiei, 2007, pp. 335-346.
 16. Adrian Niţă, Iubire şi moarte la Isaia Feier, în V Cernica (coord.), Studii de istorie a filosofiei româneşti, vol. IV, Bucureşti, Editura Academiei, 2008, pp. 369-374.
 17. Adrian Niţă, Timp şi memorie la Merleau-Ponty, în Al. Boboc, N.I. Mariş (coord.), Studii de istorie a filosofiei universale, vol. XVI, Bucureşti, Editura Academiei, 2008, pp. 189-201.
 18. Adrian Niţă, Existenţă şi cuantificare la Quine, în Angela Botez, Gabriel Nagâţ (coord.), Tendinţe în filosofia ştiinţelor socio-umane, Filosofia ştiinţei, vol. 5, Bucureşti, Editura Academiei, 2008, pp. 355-368.
 19. Adrian Niţă, Structura timpului la Merleau-Ponty, in Marilena Vlad, Adrian Sandu (ed.), Memoria filozofilor, Bucureşti, Zeta Books, 2009, pp. 175-188.
 20. Adrian Niţă, Identitatea personală şi continuitatea spaţio-temporală, in Emilia Parpală-Afana (ed.), Communication, identity, context, Craiova, Universitaria, 2009, pp. 237-243
 21. Adrian Niţă, Quine on existence, in Gheorghe Clitan (ed.), Limbaj, concepte, comunicare, Timişoara, Editura de Vest.
 22. Adrian Niţă, Reconstrucţia categorială a existenţei, în Alexandru Surdu, Sergiu Bălan (coord.), Studii de teoria categoriilor, vol. 3, Bucureşti, Editura Academiei, 2011, pp. 87-114
 23. Adrian Niţă, Existenţă şi realitate în fizica contemporană, în Angela Botez et alii (coord.), Categorii şi concepte în filosofia ştiinţei, Bucureşti, Editura Academiei, 2011, pp. 205-230
 24. Adrian Niţă, Fiinţă şi model la Şora, in Luiza Palanciuc (coord.), Viaţa gândului. In honorem Mihai Şora Iaşi, Eis Art, 2012, pp. 82-105
 25. Adrian Niţă, Noica şi istoria filosofiei, in Ovidiu Pecican (coord.), România comunistă. Istorie şi istoriografie, Cluj Napoca, Limes, pp. 65-72
 26. Adrian Niţă, Ontologie structurală la Ilie Pârvu, în M Dumitru, M Flonta, V Mureşam (coord.), Metafizică şi ştiinţă, Editura Universităţii Bucureşti, 2012, pp. 113-124
 27. Adrian Niţă, Fiinţă şi esenţă la Edith Stein, în Brînduşa Palade, PG Sandu (coord), Filosofie şi teofanie, Bucureşti, Galaxia Gutemberg, 2012,  pp. 59-74.
 28. Adrian Niță, Cuvânt înainte, la John Searle, Mintea: o scurtă introducere în filosofia minții, trad de Iustina Cojocaru, București, Herald, 2013, pp. 5-12.
 29. Adrian Niță, Materie și materie primă în concepția lui Leibniz, în Alexandru Boboc, Claudiu Baciu, Sergiu Bălan, Ion Tănăsescu (editori), Studii de istoria filosofiei universale, vol. XXII, București, Editura Academiei Române, 2014, pp. 76-87.
 30. Adrian Niță, Introducere. Metafizica lui Leibniz, în Leibniz, Opere, vol. 1, Metafizica, traducători: Rucsandra Dascălu, Dana Dinu, Magdalena Indrieș, Adrian Niță, Delia Şerbescu, Elena Emilia Ștefan, note de Adrian Niţă, București, Editura Univers Enciclopedic, 2015, pp. 17-30.
 31. Adrian Niță, Introducere. Corespondența anilor `90, în Leibniz, Opere, vol. 17, Corespondența cu Foucher, Bossuet, Nicaise, Sophie și Sophie Charlotte, coord. Adrian Niță, București, Editura Univers Enciclopedic Gold, 2015, pp. 13-24.
 32. Adrian Niță, Introducere. Câteva aspecte ale logicii lui Leibniz, în Leibniz, Opere, vol. 4, Limba universală, caracteristica universală, calculul logic, coord. Adrian Niță, București, Editura Univers Enciclopedic Gold, 2015, pp. 15-26.
 33. Adrian Niță, Unitatea explicativă a lumii în scrierile de tinerețe ale lui Leibniz, în Ion Tănăsescu (coord.), Studii de istorie a filosofiei universale, vol. XXIII, București, Editura Academiei Române, 2015, pp. 36-58
 34. Adrian Niță, Categoria rațiunii la Foucault, în Ion Tănăsescu (coord.), Studii de istorie a filosofiei universale, vol. XXIV, București, Editura Academiei, 2016, pp. 163-183.
 35. Adrian Niță, Categoria rațiunii la Peter Sloterdijk, in Al. Surdu, Al. Boboc, Claudiu Baciu, Sergiu Bălan, Ion Tănăsescu (coordonatori), Studii de istorie a filosofiei universale, vol. XXV, București, Editura Academiei, 2017, pp. 171-197.
 36. Adrian Niță, Introducere. Teologia filosofică elaborată de Leibniz, în Leibniz, Opere, vol. 8, Scrieri teologice, coord. Adrian Niță, traducere și note de Filotheia Bogoiu, Dana Dinu, Mihnea Moroianu, Adrian Niță, Elena Emilia Ștefan; Introducere de Adrian Niță, București, Editura Univers Enciclopedic Gold, 2017, pp. 15-26.
 37. Adrian Niță, Postfață. Actualitatea lui dʼHolbach în epoca spiritului, în DʼHolbach, Eseu despre prejudecăți, trad de Gabriel Avram, București, Herald, 2018, pp. 290-301.
 38. Adrian Niță, Categoria ironiei la Rorty și Patocka, in Al Surdu, Al Boboc, Cl Baciu, S Bălan, I Tănăsescu (coord.), Studii de istorie a filosofiei universale, vol. XXVI, București, Editura Academiei, 2018.
 39. Adrian Niță, Categoria rațiunii discursive la Habermas și Rorty, in Cl Baciu, I Tănăsescu (coord.), Studii de istorie a filosofiei universale, vol. XXVII, București, Editura Academiei, 2019.
 40. Adrian Niță, Postfață. Putere și violență, in Adina Bălan (coord), Violența în familie, Roman, Serafica, 2019, pp. 125-128.
 41. Adrian Niță, Rațiune și comprehensiune la Gadamer, in Alexandru Surdu, Claudiu Baciu, Ion Tănăsescu (coord), Studii de istoria filosofiei universale, vol. XXVIII, București, Editura Academiei, 2020, pp. 197-212.
 42. Adrian Niță, Rațiune și spirit la Jung, in Ion Tănăsescu (coord.), Studii de istoria filosofiei universale, vol XXIX, București, Editura Academiei Române, 2021, pp. 99-120.
 43. Adrian Niță, Categoria rațiunii suficiente la Leibniz, in Ion Tănăsescu, Claudiu Baciu (coord), Studii de istoria filosofiei universale, vol XXX, București, editura Academiei, 2022, pp. 17-34.
 44. Adrian Niță, Leibniz despre principiul continuității, in Ion Tănăsescu (coord), Studii de istoria filosofiei universale, vol XXXI, București, Editura Academiei, 2023.