În lucru

  • Rațiune și spirit la Jung (lucrare de plan, Institutul de Filosofie)
  • Gassendi, Despre atomi și libertate (traducere, note, studiu introductiv, Editura Ratio et Revelatio)
  • Leibniz, Opere, vol. 6, Noi eseuri asupra intelectului uman, traducere de Alexandru Boboc, Mihaela Pop, Delia Șerbescu; Introducere, note, anexe și revederea traducerii de Alexandru Boboc.
  • Leibniz, Opere, vol. 11, Scrieri matematice, traducere de Dana Dinu, Elena Emilia Ștefan, Adrian Niță.