Studii în reviste

Studii și articole în reviste indexate (ISI, Scopus etc)

 1. Adrian Nita, Book review of Magdalena Marculescu-Cojocea, Critica metafizicii la Kant și Heidegger, Studia phaenomenologica, vol VI, 2006, pp. 483-487 WOS:000243909200035
 2. Adrian Nita, Book review of Francois Jaran, La metaphysique du Dasein. Heidegger et la possibilite de la metaphysique (1927-1930), Studia phaenomenologica, vol. X, 2010, pp. 403-405. WOS:000288278800027
 3. Adrian Nita, ,,Mihai Şora’s Philosophy of Dialogue”, Angelaki. Journal of Theoretical Humanities, vol. 15, nr. 3, 2010, pp. 195-198. DOI: 10.1080/0969725X.2010.536026; EID: 2-s2.0-78650661930; WOS:000285352500015
 4. Adrian Niţă, ,,Leibniz on subject and individual substance”, Filozofia nauki, vol. XX, 2(78), 2012, pp. 57-67. EID: 2-s2.0-84862895339; WOS: 000305655500003
 5. Adrian Niţă, ,,Daniel Garber on Corporeal Substances and Monads”, Revue roumaine de philosophie,  vol. 56, 1, 2012, pp. 175-181.WOS:000305656100012
 6. Adrian Nita, ,,Time as a condition of possibility. Reply to Michael Futch”, in The Leibniz Review, vol. 22, 2012, pp. 135-138. DOI: 10.5840/leibniz20122214; EID: 2-s2.0-84879321266;
 7. Adrian Nita, ,,Essays on Theodicy by Leibniz after Three Hundred Years”, Revue roumaine de philosophie, vol. 57, 1, 2013, pp. 149-160. EID: 2-s2.0-84879293796; WOS: 000321939100010
 8. Adrian Nita, Review of Justin EH Smith, Divine machines. Leibniz and the Sciences of Life,Princeton University Press, 2011, in Studia Leibnitiana, Band 46, issue 1, 2014, pp. 111-113. WOS: 000362464000010
 9. Adrian Nită, ,,Leibniz on Spontaneity as a Basic Value”, Cultura. International Journal of Philosophy of Culture and Axiology, vol. 11, issue 1, June 2014, pp. 127-140. DOI: 10.5840/cultura20141118; EID: 2-s2.0-84902329984; WOS: 000338386100008
 10. Adrian Nita, ,,Substance and Intelligibility in Leibniz”, Revue roumaine de philosophie, vol. 58, issue 1, 2014, June 2014, pp. 121-126. EID: 2-s2.0-84902662732; WOS: 000338002700008
 11. Adrian Nita, Formele substanțiale între realitate și ficțiune, Analele Universităţii Craiova, seria Filosofie, vol. 37, nr. 1, 2016, pp. 55-70. EID: 2-s2.0-84992059399
 12. Adrian Nita, ,,Explaining Nature: Leibniz between Scholastics and Modern Philosophy”, Revue roumaine de philosophie, vol. 61, issue 1, June 2017, pp. 41-56. EID: 2-s2.0-85021691882; WOS: 000403731100003
 13. Adrian Nita, ,,Mind-Body Problem: the Controversy between Leibniz and Pierre Bayle”, Revue roumaine de philosophie, vol. 63, issue 1, June 2019, pp. 189-200. WOS: 000473557900012
 14. Adrian Nita, ,,Leibniz et Kant sur le temps: l’idéalisme conditionnel”, Filosoficky casopis, année 67, hors serie 2019, issue 1,  pp. 128-143. WOS: 000506848700009
 15. Adrian Nita, Leibniz`s quasi-monism, Analele Universității din Craiova. Seria Filosofie, vol 46, nr 2, 2020, pp. 47-60. https://www.academia.edu/93832213/Leibnizs_Quasi_Monism_1
 16. Adrian Nita, ,,Man as a spirit – understanding, reason and spiritual membrane in Leibniz`s metaphysics”, Revue roumaine de philosophie, vol. 66, issue 1, June 2022, pp. 141-158. http://www.institutuldefilosofie.ro/e107_files/downloads/Revue%20roumaine%20de%20philosophie/Tome%2066,%20Nr.%201%EF%BB%BF,%202022/ADRIAN%20NITA,%20Man%20as%20a%20spirit.pdf

Studii și articole în reviste de specialitate

 1. Adrian Nita, Unele semnificaţii filosofice ale utopiilor sociale, Revista de filosofie, XXXIX, 5, 1992, pp. 503-505.
 2. Adrian Nita, Sensurile termenului Logos în dialogul Parmenide, Revista de filosofie, XLI, 3, 1994, pp. 309-315.
 3. Adrian Nita, Teoria leibniziană a spaţiului şi timpului, Saeculum, I (III), 3-4 (12), 1995, pp. 16-21.
 4. Adrian Nita, Posibilitate şi identitate la Aristotel şi Leibniz, Revista de filosofie, XLIII, 1-2, 1996, pp. 5-8.
 5. Adrian Nita, Filosofia minţii, Saeculum, II (IV), 1-4 (16), 1996, pp. 167-169.
 6. Adrian Nita, Reabilitarea individualului, Revista de filosofie, XLIV, 4, 1997, pp. 401-407.
 7. Adrian Nita, Zur Lage der Philosophie in Rumanien, Zeitschrift für Philosophie, 3/1999, pp. 82-83.
 8. Adrian Nita, Symposium ,,Mind and Consciousness„, Zeitschrift für Philosophie, 4/1999.
 9. Adrian Nita, Tematica modernităţii şi tematica naţională la C. Noica, Revista de filosofie, 5-6/2000, pp. 487-493.
 10. Adrian Nita, On mental causation, Revue roumaine, anul LV (CL), nr. 375-376, 2000, pp. 159-166.
 11. Adrian Nita, Le paradigme antique du temps, Revue roumaine de philosophie, vol. 44/2000, pp. 395-400.
 12. Adrian Nita, Abordarea naturalist-biologică a conştiinţei, Academica, anul XIII, nr. 16-17, iulie-august 2003, pp. 60-64.
 13. Adrian Nita, Teoria naturalistă a conştiinţei, in Revista de filosofie nr. 3-4, 2003, pp. 345-355.
 14. Adrian Nita, Leibniz. Argumentele existenţei lui Dumnezeu, Saeculum, serie nouă, anul III (V), nr.1 (17), 2004, pp. 25-35.
 15. Adrian Nita, Timp şi continuitate, Academica, serie nouă, nr. 26, mai 2004, anul XIV, nr. 163, pp. 37-39.
 16. Adrian Nita, Liberté et causalité chez Kant et Leibniz, Revue roumaine de philosophie, tome 48, nr. 1-2, 2004, pp. 29-43.
 17. Adrian Nita, Argumentele existenţei lui Dumnezeu în filosofia lui Leibniz, Saeculum, serie nouă, anul III (V), nr. 2 (18), 2004, pp. 5-12.
 18. Adrian Nita, Despre existenţa obiectelor nonexistente, Noema, vol. III, nr. 1, 2004.
 19. Adrian Nita, Ontologia structurală şi ontologia analitică, Revista de filosofie, anul LI, nr. 3-4, 2004, pp. 515-520.
 20. Adrian Nita, Libertate şi intenţionalitate la Merleau-Ponty, Revista de filosofie, anul LII, nr. 1-2, 2005, pp. 79-86.
 21. Adrian Nita, Modelul funcţional al imaginaţiei, Academica, serie nouă, nr. 35, anul XL, pp. 45-48, februarie 2005.
 22. Adrian Nita, Russell and Merleau-Ponty on Freedom, Revue roumaine de philosophie, tome 49, nr. 1- 2, 2005, pp. 207-211.
 23. Adrian Nita, Individuaţia la Blaga, Revista de filosofie, anul LIII, nr. 1-2, 2006, pp. 173-186.
 24. Adrian Nita, Individuation chez Blaga, Revue roumaine de philosophie, tome 50, nr. 1-2, 2006, pp. 33-46.
 25. Adrian Nita, Funcţie şi imaginaţie la Kant, Analele Universităţii Craiova. Seria Filosofie, vol. 19, nr. 1, 2007, pp. 119-131.
 26. Adrian Nita, Existenţa ca predicat, Analele Universităţii din Craiova. Seria filosofie, vol. 20, nr. 2, 2007, pp. 81-92.
 27. Adrian Nita, Conceptul de lume la Merleau-Ponty, Analele Univ. Craiova. Seria filosofie, vol. 21, nr. 1, 2008, pp. 108-117.
 28. Adrian Nita, La chair du monde chez Merleau-Ponty, Analele Univ. Craiova. Seria filosofie, vol. 22, nr. 2, 2008, pp. 120-129.
 29. Adrian Nita, Înţeles şi folosire la Wittgenstein, Revista de filosofie, anul LVI, nr. 3-4, 2009, pp. 301-310.
 30. Adrian Nita, Individual-general în metafizica lui Noica, Analele Universităţii Craiova, seria Filosofie, vol. 23, nr. 1, 2009.
 31. Adrian Nita, Instanţele fiinţei la Noica, Analele Universităţii Craiova, seria Filosofie, vol. 23, nr. 2, 2009.
 32. Adrian Nita, Căutarea universalului în idiomatic la Constantin Noica, Saeculum, serie nouă, anul VIII (X), nr. 1-2 (28), 2009.
 33. Adrian Nita, Despre individualul formal în concepţia lui Noica, Analele Universităţii Craiova, seria Filosofie, vol. 26, nr. 2, 2010, pp. 115-139.
 34. Adrian Nita, Quasi-monismul leibnizian, Revista de filosofie, anul LXIII, nr. 4, iulie- august 2016, pp. 420-430.
 35. Adrian Nita, Formele substanțiale între realitate și ficțiune, Analele Universităţii Craiova, seria Filosofie, vol. 37, nr. 1, 2016, pp. 55-70.
 36. Adrian Nita, Interpretarea teoriei individualității la Constantin Noica, Academica, an XXVII, nr. 4, aprilie 2017, pp. 61-65.
 37. Adrian Nita, Suflet, rațiune, spirit în Maestrul și Margareta, de Bulgakov, Revista de filosofie, tom LXV, nr 6, noiembrie-decembrie 2018, pp. 561-570.
 38. Adrian Nita, Epoca rațiunii, Revista de filosofie, anul LXVI, nr 6, noiembrie-decembrie 2019, pp. 769-781.
 39. Adrian Nita, Categoria existenței la Whitehead, Revista de filosofie, tom LXVII, nr 5, sept-oct 2020, pp. 547-564.
 40. Membranele comprehensiunii la Javier Marias, Revista de filosofie, tom LXIX, nr 3, 2022, pp. 363-378.
 41. Suflet, rațiune, spirit în literatura lui Carlos Franz – o abordare multidisciplinară, Revista de filosofie, tom LXIX, nr. 4, 2022, pp. 525-538,
 42. Lumea ca miniatură la Pamuk, in Journal of Inter & Transdisciplinary Studies, nr. 1/2023,
 43. Membranele înțelegerii, în Journal of Inter & Transdisciplinary Studies, nr. 2/2023.