Filosofia transcendentală

Filosofia transcendentală

Despre Kant s-a scris la noi destul de mult şi poate că nu greşim dacă afirmăm că s-a scris cel mai mult, căci numărul lucrărilor de exegeză nu se mai poate socoti pe degete, în vreme ce în cazul altor filosofi sînt suficiente degetele unei singure mîini. În aceste...