Conferințe

Comunicări prezentate le simpozioane şi sesiuni ştiinţifice înternaționale

 1. On mental causation, simpozionul ,,Mind and Consciousness“, organizat de Universitatea Mării Negre, Mangalia, 7-11 septembrie 1999.
 2. Le modèle possibiliste du temps, VII. Internationaler Leibniz-Kongress, Berlin, 10-15 septembrie 2001.
 3. Cauzalité par liberté chez Immanuel Kant, simpozionul ,,Spaţii ale libertăţii în gândirea modernă“, ARCHES, New Europe College, 10 mai 2002.
 4. La place de la subjectivité dans la communication, CIFSIC, X Colloque bilateral franco-roumain, 28 juin – 3 juillet 2003.
 5. Soundness and Pressuposition, The XIIth Congress of Logic, Methodology and the Philosophy of Science, Oviedo, 7-13 August 2003.
 6. Liberté et causalité, The XXIInd World Congress of Philosophy, Istanbul, 10-17 August 2003.
 7. Towards an holist theory of consciousnes, Academia Română, CRIFST, 4 septembrie 2003.
 8. Identité et individuation chez Leibniz, Ecole d`été internationale en philosophie, Macea, 30 august – 13 septembrie 2003.
 9. Forme substantielle et substance corporelle, the 5th seminar on early modern philosophy, The Great Instauration : Science, Philosophy and the Reformation of Knowledge in 17th Century, Bran, 2-7 iulie 2005.
 10. On time travel, 28th International Wittgenstein Symposium, Kirchberg am Wechsel (Austria), 7-13 august 2005.
 11. How composed can a composed substance be?, VIIIth International Leibniz Congress, Hannover, 24-29 iulie 2006.
 12. Possibility and existence. The ontological argument in Leibniz and Kant, The Second Southeast European Seminar in Early Modern Philosophy, Ankara, 22 August-25 August 2006.
 13. Experiment, hypothesis and principles in Newton and Leibniz, Bucharest-Princeton Seminar in Early Modern Philosophy, 29 July-3 August 2007, Bran.
 14. Quine on existence, Language, concepts and communication International Workshop, West University Timişoara, 24-26 April 2008.
 15. Adrian Niţă, La chaire du monde chez Merleau-Ponty, la simpozionul internaţional Merleau-Ponty: a phenomenology of life, Universitatea din Craiova, 3 octombrie 2008.
 16. Adrian Niţă, Personal identity, communication and continuity, la simpozionul internaţional Communication, identity, context, Craiova, 7-8 Noiembrie 2008.
 17. Solomon`s House between appearance, utopia and reality, la 10th International Conference of the Utopian Studies Society, University of Porto, 1-4 iulie 2009.
 18. Individualité et romantisme: Constantin Noica, une grande figure de la philosophie européene, 9 martie 2011, ora 18, Poitiers, Franţa
 19. Adrian Niţă, Subject and individual substance at Leibniz, in H Breger, J Herbst (eds.), Nature andSubject. IX International Leibniz Congress, 2011, Hannover
 20. Existence et necessite, Xe Congress de la Societe Kantienne de Langue Francaise, 5-8 octombrie 2011, Luxembourg
 21. The communication of the substances in the philosophy of Leibniz, simpozion internaţioanlRethinking Politics for the Knowledge Society, International Conference, Iaşi, 30 noiembrie-3 decembrie2011.
 22. Realité et actualité chez Kant et Leibniz, 23rd World Congress of Philosophy, Atena, 4-10 august 2013.
 23. Conciliation between Aristotle and Moderns: Form and Unity at the Young Leibniz, The second Ibero-American Congress ,,300 Anos de la Monadologia”, Granada, Spain, 3-5 April 2014
 24. Matter and Primary Matter in Leibniz, international colloquium ,,Understanding Matter”, Palermo, Italy, 10-13 April 2014.
 25. Mind-Body Problem: the Controversy between Leibniz and Pierre Bayle, the second Oltenia Colloquium in Early Modern Philosophy, Craiova, Romania, May 17, 2014.
 26. Explaining Nature: Leibniz betwenn Scholastics and Modern Philosophy, Italo-Romanian Colloquium ,,Constructionism and naturalism in Leibniz”, Torino, Italy, June 5, 2014.
 27. Organism and organic body in Leibniz‘s late metaphysics, colocviu internațional ,,IIIrd Oltenia Colloquium in Early Modern Philosophy”, ,,Leibniz’s Metaphysics of Life”, Craiova, 22 mai 2015.
 28. Substantial forms between reality and fiction, Oltenia Colloquium in Early Modern Philosophy, 22 aprilie 2016.
 29. Leibnz`s quasi-monism, X International Leibniz Congress, Hannover, 18-23 iulie 2016.
 30. Leibniz et Kant sur le temps: l`idealisme conditionnel,  conferință invitată, Praga, 9-10 nov 2018.
 31. Leibniz et l`age de l`esprit,  conferință invitată, Sorbona, 6 febr 2019.
 32. Mind and consciousness in Searle, colocviul internațional PHEADE 2019, Universitatea din Suceava, 17-18 octombrie 2019.
 33. Men and robots in Asimov, colocviul internațional EPHES 2019, Universitatea din Suceava, 17-18 octombrie 2019.
 34. Goodness and happiness in the best of all possible worlds, International conference ,,The European Human Rights Culture. The Right to Happiness”, 8th edition, 9-10 april 2021.
 35. Cercetarea filosofică în era digitală, colocviu internațional ,,Cercetarea, inovarea și dezvoltarea din perspectiva eticii globale”, 15 aprilie 2022, USM Chisinău.
 36. Transparency – norm or desideratum?, simpozion internațional VESA 2022, Universitatea Transilvania Brasov, 5-7 mai 2022.
 37. Man as a spirit, IVR World Congress. Justice, Community and Freedom, 3-8 July 2022, SW 25 Leibniz on law and politics, 8 iulie 2022.
 38. How can someone Aristotelian and Newtonian be? Some considerations on paradigm, International conference ,,On the Objectivity of Scientific Knowledge. Models and Theoretical Representations of Structure and Prograss in Science. Thomas Huhn`s Legacy”, 29 sept – 3 oct. 2022.
 39. Omul ca spirit la Leibniz – o interpretare actuală, Academia de Stiinte a Moldovei, 9 decembrie 2022.
 40. Imagination and Perception in the 17th Century, International conference Neuroaesthetics, Suceava, 22-26 februarie 2023.
 41. Smart Diaspora: Diaspora în Învățământul Superior, Știință, Inovare și Antreprenoriat  2023, WORKSHOP EXPLORATORIU Educație pentru societate: pedagogii inovative bazate pe evidențe și transformare digitală, politici educaționale, educație morală. Practici relevante, Universitatea de Vest Timișoara, 10-13 aprilie 2023, Timișoara.
 42. Time and understanding in the best of all possible worlds,

  30.07-04.08, Leibniz Congress, Hanovra.

 43. Identite fluide: une recherche interdisciplinaire, Congres 39 ASPLF Neuchatel, Elveția.
 44. Creativity in Whetehead and Noica, simpozion international ,,Exploring the Metaphysics of AN Whitehead: Process, Actual Occasions and the Divine”, București, 31 oct – 1 nov 2023.

Comunicări prezentate la simpozioane şi sesiuni ştiinţifice naționale

 1. Despre ,,Logos” în dialogul Parmenide, sesiunea de comunicări ştiinţifice a Institutului de Filosofie, Bucureşti, 15-16 iunie 1993.
 2. Posibilitate şi identitate la Aristotel şi Leibniz, sesiunea de comunicări ştiinţifice a Institutului de Filosofie, Bucureşti, 9-11 noiembrie 1994.
 3. Leibniz – cum este cu putinţă continuitatea fenomenelor? simpozionul ,,Leibniz-Descartes”, Cluj-Napoca, 13 decembrie 1996.
 4. Existenţă şi cuantificare, Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Universităţii Româno-Americane, 5 mai 1997.
 5. Existenţa ca predicat, tabăra de filosofie a Facultăţii de Filosofie din Cluj, Lăpuş, 5-10 iulie 1997.
 6. Timp sacru şi eternitate, simpozionul ,,Sacrul“, Timişoara, 16-18 aprilie 1998.
 7. Filosofii ale puterii, Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Universităţii Româno-Americane, 12 mai 1998.
 8. Argumentul ontologic şi argumentul cosmologic, tabăra de filosofie a Facultăţii de Filosofie din Cluj, Lăpuş, 6-12 iulie 1998.
 9. Mecanismele puterii, Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Universităţii Româno-Americane, 5 mai 1999.
 10. Structura topologică a timpului, tabăra de filosofie a Facultăţii de Filosofie din Cluj, Lăpuş, 21-25 iulie 1999.           
 11. Cauzalitatea mentală, sesiunea de comunicări a CRIFST, Academia Română, 13 octombrie 1999.
 12. Despre identitatea personală, simpozionul ,,Persoana şi singurătatea îngerului“, saloanele ,,Liviu Rebreanu“, Bistriţa, 20 noiembrie 1999.
 13. Teoria statului minimal, Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Universităţii Româno-Americane, mai 2000.
 14. Argumentul ontologic revizitat, simpozionul de filosofie din cadrul Saloanelor ,,Liviu Rebreanu“ de la Bistriţa, 18 noiembrie 2000.
 15. O nouă privire asupra argumentului ontologic, Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Institutului de Filosofie, 10 decembrie 2000.
 16. Teoria supremaţiei dreptului la Fr. Hayek, Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Universităţii Româno-Americane, 4 mai 2001.
 17. Trigemenea lui Brâncuşi, simpozionul ,,Brâncuşi, artist-filosof“, Institutul de filosofie, 28 septembrie 2001.           
 18. Teoria naturalistă a conştiinţei, sesiunea de comunicări a Institutului de Filosofie, aprilie 2003. 
 19. Problema libertăţii la Merleau-Ponty, Societatea Română de Fenomenologie, 1 iunie 2004.
 20. Timp şi imaginaţie, simpozionul Kant – 2004, Academia Română, 11-12 iunie 2004.
 21. Intenţionalitate şi obiecte nonexistente, simpozionul ,,Problema intenţionalităţii : istorie şi perspective”, Societatea Română de Fenomenologie, 21-22 septembrie 2004.
 22. Teoria obiectului inexistent la Meinong, simpozionul ,,Filosofia austriacă : origini, specific, reprezentanţi”, Facultatea de Filosofie şi Institutul de Filosofie, 23-24 septembrie 2004.
 23. Consideraţii despre existenţa obiectelor nonexistente, simpozionul CRIFST, Academia Română, 14-15 octombrie 2004.
 24. Despre posibilitatea călătoriei în timp, simpozionul ,,Natura timpului’’, Universitatea ,,Lucian Blaga’’ Sibiu, 20 mai 2005.  
 25. Individuaţia la Blaga,  simpozionul ,,110 ani de la naşterea lui Lucian Blaga. Confluenţe culturale în perspectivă filosofică, Academia Română, 15-16 septembrie 2005.
 26. Structura timpului la Merleau-Ponty, Societatea Română de Fenomenologie, Bucureşti, 19-21 septembrie 2005.
 27. Identitatea personală şi continuitatea spaţio-temporală, simpozionul ,,Identitate şi individuaţie“, ULB, 13 mai 2006.  
 28. Noi reflecţii despre argumentul ontologic la Leibniz şi Kant, simpozionul ,,Argumentul ontologic”, Sibiu, 20 mai 2007.       
 29. Conceptul de lume la Merleau-Ponty, simpozionul ,,Modernism şi posmodernism în filosofie”, Craiova, 16 noiembrie 2007.         
 30. Instanţele fiinţei la Noica, simpozionul ,,Gândirea lui Noica astăzi”, Societatea Română de Filosofie, 24-25 aprilie 2009.
 31. Individual-general în metafizica lui Noica, simpozionul internaţional ,,Filosofie şi logică la Noica”, 30 octombrie 2009, Craiova.
 32. Raportul individual – general la Mircea Florian, SIMPOZIONUL NAŢIONAL Mircea Florian – opera filosofică de la reconstrucţia datului la ideea recesivităţii, 19-20 martie 2010.
 33. Între modernitate și romantism: Noica despre individual, simpozionul național Constantin Noica, ed V, ,,Cum e cu putință ceva nou”, 24-25 mai 2013, Timișoara.
 34. Devenința în calitate de concept deschis, Simpozion național Constantin Noica, ediția a VI-a, ,,Concepte deschise”, Craiova, 23-24 mai 2014.
 35. Specificul și natura metafizicii monadologice, colocviul ,,Unitate în diversitate. Monadologia la 300 de ani”, București, 26-27 sept 2014.
 36. Libertate și demnitate la Leibniz, simpozion internațional, Craiova, 6 octombrie 2014
 37. Formă și materie în tematica suflet-corp. Leibniz între Aristotel și Toma de Aquino, Societatea Internațională Toma de Aquino, 15-16 aprilie 2016.
 38. Filosofia și etica cercetării, Colocviul internațional Diaspora în cercetare și învățământ, Universitatea din Timișoara, 25-28 aprilie 2016.
 39. Rațiune și corporalitate, colocviul ,,Rațiune, adevăr, fericire”, organizat de Societatea Leibniz din România, Societatea Română de Filosofie, Facultatea de Filosofie, 14-15 octombrie 2016.
 40. Conceptul de posibilitate în forma leibniziană a argumentului ontologic, colocviul ,,Rațiune și credință”, organizat de Societatea Leibniz din România, Societatea Română de Filosofie, Facultatea de Filosofie, 20 aprilie 2018.
 41. Relația de putere în cuplu la Conferința ,,Pentru un nou inceput”, Solwodi, 6 martie 2019.
 42. Leibniz și modernitatea europeană, colocviul ,,Leibniz, Descartes și modernitatea europeană”, Societatea Leibniz din România, Societatea Română de Filosofie, Facultatea de Filosofie, 12 aprilie 2019.
 43. Optimism și irenism. Leibniz și Europa secolului XXI, simpozionul ,,Modernitate și spirit european în gândirea lui Leibniz”, Universitatea Dimitrie Cantemir, 18 noiembrie 2020.
 44. Științele spiritului în perioada Covid, simpozionul ,,Criza Covid și filosofia. Perspective de adaptare la schimbare”, Universitatea din Craiova, 19 noiembrie 2020.
 45. Înțelegere și empatie: Leibniz în epoca spiritului, simpozionul ,,Leibniz și provocările lumii contemporane,” online, 16 aprilie 2021.
 46. Cercetarea filosofică și etica cercetării, la simpozionul Alma Mater Sucevensis, 4-5 martie 2022.
 47. Rațiune și spirit în metafizica leibniziană, simpozionul ,,Leibniz și provocările civilizației contemporane”, 8 aprilie 202.
 48. Timp și înțelegere în cea mai bună dintre lumile posibile, Societatea Leibniz, 7 aprilie 2023.
 49. Emil Cioran și Joseph de Maistre – reflecții despre modernitate, Colocviul Cioran, Rășinari, 5-7 mai 2023.
 50. Frumusețea curgătoare: o cercetare interdisciplinară, Conferința internațională ,,Arta (post)modernă: mișcare ca transformare, facultatea de Filosofie, 19 mai 2023..
 51. Filosofie și politică la Hannah Arendt, ,,Problematica feministă în structura social-economică a lumii contemporane”, Conferința internațională de dezvoltare personală, Iași, Inst Zane, 26 mai 2023.
 52. Identitate narativă, la Conferințele București-Chișinău, USM, Chișinău ,,Identitate și valori culturale în context european”, USM, 26 mai 2023.