Cursuri

2024-2025

DOCTORAT

Metodica elaborării unei lucrări științifice în Filosofie

Teorii ale argumentării și interpretării

Teme și concepte de filosofie modernă și contemporană

MASTER

LICENȚĂ

2023-2024

DOCTORAT

Metodica elaborării unei lucrări științifice în Filosofie (Syllabus)

Teorii ale argumentării și interpretării (Syllabus)

Teme și concepte de filosofie modernă și contemporană (Syllabus)

MASTER

Academic Ethics and Integrity

LICENȚĂ

2022-2023

DOCTORAT

Metodica elaborării unei lucrări științifice în Filosofie (Syllabus)

Teorii ale argumentării și interpretării (Syllabus)

Teme și concepte de filosofie modernă și contemporană (Syllabus)

 • Tematica și bibliografia pentru admitere la doctorat – sept 2022

MASTER

Communication and international public relations (Syllabus)

LICENȚĂ

2021-2022

DOCTORAT

Metodica elaborării unei lucrări științifice în Filosofie (Syllabus)

Teorii ale argumentării și interpretării (Syllabus)

Teme și concepte de filosofie modernă și contemporană (Syllabus)

 • Tematica și bibliografia pentru admitere la doctorat – sept 2021

MASTER

Communication and international public relations (Syllabus, Syllabus-en)

Academic Ethics and Integrity (Syllabus, Syllabus-en)

LICENȚĂ

2020-2021

DOCTORAT

Cursuri:

Metodica elaborării unei lucrări științifice în Filosofie (Syllabus)

Teorii ale argumentării și interpretării (Syllabus)

Teme și concepte de filosofie modernă și contemporană (Syllabus)

MASTER

Ethics and academic integrity (Syllabus; Teme pentru referat)

Communication and international public relations (Syllabus; Teme pentru referat)

Managementul cercetării științifice în domeniul educației (Syllabus;  Teme pentru referat)

LICENȚĂ

2019-2020

MASTER

 • Etică și integritate academică: syllabus

DOCTORAT

 • Tematica și bibliografia pentru admitere la doctorat – sept 2019

Proiecte, granturi, burse

 • 2011- sept. 2016, director de proiect CNCS, Idei, „Teoria substanţei în lucrările de tinereţe ale lui Leibniz”, în valoare de 127 000 euro; pagina web: Grant CNCS 2011-2014
 • 2015 director de proiect, Administrația Fondului Cultural Național, competiția editare cărți, valoarea finanțării nerambursabile: 23800 lei;
 • – dec. 2014, membru al echipei grant Universitatea din Craiova ,,Formă substanțială, substanță corporală și monadă în metafizica lui Leibniz”, în valoare de 12 000 lei;
 • 2008 şi 2009, membru în cadrul proiectului „Filosofia ştiinţelor umaniste în România”, Academia Română, director Angela Botez;
 • 2004 participare în echipa condusă de Angela Botez la proiectul finanţat de CNCSIS cu tema „Neopragmatism, mentalism, liberalism. Orientări în filosofia americană contemporană. Influenţe asupra societăţii româneşti
 • iunie – noiembrie 2002 bursă obţinută prin competiţie internaţională, în calitate de director de proiect, derulată la Universitatea din Poitiers cu tema „Problema timpului la Leibniz şi Kant”;
 • iulie – decembrie 1997 bursă obţinută prin competiţie internaţională, în calitate de director de proiect, oferită de guvernul francez; durata: 6 luni; la Universitatea Poitiers (Franţa), cu tema „Le problème du temps chez Leibniz” (Problema timpului la Leibniz); valoare: 6000 franci/lună;
 • iunie – iulie 1996 grant Tempus la New College Oxford (Anglia) cu tema „Existenţă şi predicaţie;
 • martie – mai 1995 grant Tempus la Institut für Philosophie, Logik und Wissenschaftstheorie München (Germania) cu tema „Problema continuităţii la Leibniz”.

2015-2016

LICENȚĂ

 • Metodologia cercetării filosofice
 • Filosofie modernă
 • Filosofie clasică germană
 • Logică simbolică
 • Filosofia științei
 • Metafizică

MASTER

 • Metodologia și etica cercetării științifice
 • Filosofia limbajului mediatic

Teme pentru disertație

EXAMEN DE GRADUL I

Teme pentru examenul de gradul I

DOCTORAT

Tematica și bibliografia pentru admitere la doctorat

2014-2015

LICENȚĂ

 • Metodologia cercetării filosofice
 • Filosofie modernă
 • Filosofie clasică germană
 • Logică simbolică
 • Metafizică

Vezi Orar sem I , Orar sem II și alte informații pentru studenți (IFG, FDSS)

Teme pentru licență

MASTER

 • Metodologia și etica cercetării științifice: syllabus
 • Filosofia limbajului mediatic: syllabus

Vezi Orar semestrul I, Orar semestrul II și alte informații pentru studenți (IFG, FDSS)

Teme pentru disertație

EXAMEN DE GRADUL I

Teme pentru examenul de gradul I

DOCTORAT

Tematica și bibliografia pentru admitere la doctorat

2013-2014

Studii de licenţă

Vezi orar licență semestrul I și alte informații pentru studenți (IFGFDSS)

Vezi orar licență semestrul II și alte informații pentru studenți (IFGFDSS)

Deschiderea anului universitar: luni, 30 septembrie, orele 12-14, la amfiteatrul C Rădulescu-Motru (sala 464 A): vezi afiș 

Teme pentru licenţă

Informații licență iulie 2014: Norme de redactare a lucrării de licență și de master; programul de susținere a examenelor; Tematica și bibliografia

Informații despre admitere 2014 licență: Ghidul candidatului; detalii

Informații despre admitere 2014 master: Ghidul candidatului; detalii 

Master

Vezi orar master semestrul I și alte informații pentru studenți (IFG, FDSS)

Vezi orar master semestrul II și alte informații pentru studenți (IFGFDSS)

Teme pentru disertaţie

Teme pentru examenul de grad

2012-2013

Studii de licenţă

Vezi orar licenţă semestrul I şi alte informaţii pentru studenţi

Vezi orar licenţă semestrul II şi alte informaţii pentru studenţi

Master

Vezi orar master semestrul I şi alte informaţii pentru studenţi

Vezi orar master semestrul II şi alte informaţii pentru studenţi

Informații licență iulie 2013: Norme de redactare a lucrării de licență și de master; program susținere licență și master; tematica și bibliografia

Informații despre admiterea la Fiilosofie, iulie 2013: Ghidul candidatului 2013, Detalii admitere licență și master (15-24 iulie 2013)

Informații despre admiterea la masterul Filosofie contemporană, iulie (și septembrie) 2013: Ghidul candidatului 2013,

2011-2012

Studii de licenţă

Vezi orar semestrul I şi alte informaţii pentru studenţi

Vezi orar semestrul II şi alte informaţii pentru studenţi

Master

Vezi orar semestrul I şi alte informaţii pentru studenţi

Vezi orar semestrul II şi alte informaţii pentru studenţi

2010-2011

 • Cursurile Metodologie (vezi teme pentru referate; subiecte examen), Istoria filosofiei moderne (vezi subiecte examen pentru semestrul I; subiecte pentru semestrul II), Logică simbolică,Filosofia ştiinţei (vezi teme pentru referate; subiecte examen), Metafizică (vezi teme pentru referate; subiecte examen) pentru studii de licenţă
  • Vezi orar semestrul I şi alte informaţii pentru studenţi
  • Vezi orar semestrul II şi alte informaţii pentru studenţi
 • Cursurile Filosofia minţii, Filosofie modernă, Metafizica secolului XX pentru master.
  • Vezi orar semestrul I şi alte informaţii pentru studenţi
  • Vezi orar semestrul II şi alte informaţii pentru studenţi
 • Informaţii despre admitere studii licenţă la Filosofie Craiova 2010 (afiş 1, afiş 2, afiş 3, afiş 4)
 • Admitere master Filosofie contemporană, iulie 2010 (tematica şi bibliografia)

2009-2010

 • Cursurile Metodologie (vezi subiecte), Istoria filosofiei moderne (vezi subiecte pentru semestrul I; subiecte pentru semestrul II), Logică simbolică, Filosofia ştiinţei (vezi subiecte pentru examen) pentru studii de licenţă.
 • Cursurile Metafizica secolului XX, Filosofia minţii (semestrul I), Filosofie modernă, Filosofia limbajului (semestrul II) – pentru master
  • vezi orar semestrul I (licenţă, master Filosofie contemporană, master Probleme fundamentale ale filosofiei contemporane) şi alte informaţii pentru studenţi
 • Admitere master Filosofie contemporană, septembrie 2009: vezi tematica, bibliografia şi ale informaţii.
 • Informaţii despre admitere studii licenţă la Filosofie Craiova 2009 (pliant 1a, pliant 2a, pliant 2b, afis)
 • Simpozion internaţional ,,Filosofie şi logică la Noica”, vineri 30 octombrie 2009 (anunţ, program)
  • Conferinţa „Posibilitatea metafizicii”, susţinută de Ştefan Vianu, organizată de Centrul de studii de metafizică (vezi invitaţie).
 • Conferinţa „Filosofia şi criza contemporană”, susţinută de Virgil Ciomoş, organizată de Centrul de studii de metafizică (vezi invitaţie)
 • Conferinţa „Un hommage inédit de Levinas à Bergson. Réflexions sur la diachronie”, susţinută de Jean-Louis Vieillard-Baron, organizată de Centrul de studii de metafizică (veziinvitaţie)
 • Şcoala de vară ,,Nietzsche: umanism şi morală”, Sâmbăta de Sus, 23 iulie – 2 august 2010 (anunţ, detalii practice, program).

2008-2009

 • Cursurile Metodologie (vezi subiecte), Istoria filosofiei moderne (vezi subiecte pentru semestrul I, subiecte pentru semestrul II), Filosofia ştiinţei (vezi teme pentru referate) pentru studii de licenţă
  • Cursurile Metafizica secolului XX, Ontologie şi metafizică analitică,  Filosofie modernă, Filosofia limbajului, Filosofia minţii pentru master.
 • Vezi orar semestrul I (licenţă, master anul I, master anul II) şi alte informaţii pentru studenţi.
 • Vezi orar semestrul II (licenţă, master Filosofie contemporană, master Probleme fundamentale)
  • sesiunea de comunicări ştiinţifice a cercurilor studenţeşti, vineri 15 mai 2009 (anunţ, program).
 • Şcoala de vară ,,Imaginaţie, raţiune, modernitate”, Sâmbăta de Sus, 6-15 iulie 2009 (anunţ, detalii practice, program).

2007-2008

 • Cursurile Istoria filosofiei moderne (vezi subiecte pentru semestrul I, subiecte semestrul II), Filosofia ştiinţei (vezi teme pentru referate (I), teme pentru referate (II), bibliografie selectivă;subiecte) şi Retorică şi hermeneutică – pentru studii de licenţă – şi cursul Filosofia mentalului  (vezi teme pentru referate)- pentru masterat – la Facultatea de Istorie, Filosofie, Geografie a Universităţii din Craiova.
 • Vezi orar semestrul I, semestrul II (orar licenta si orar master) si alte  informaţii pentru studenţi.
 • Licenţa 2008: Tematica şi bibliografia pentru examenul de licenţă (pentru anul III şi anul IV) şi subiecte posibile.
 • Master 2008, Filosofie contemporană, septembrie 2008: vezi tematica, bibliografia şi alte informaţii.
 • Simpozionul ,,Modernism şi posmodernism în filosofie” (Craiova, 16 noiembrie 2007).
 • Şcoala de vară ,,Raţiune şi modernitate”, Sâmbăta deSus, 4-13 iulie 2008 (anunţ, program, galerie foto).
 • Simpozionul ,,Merleau-Ponty: o fenomenologie a vieţii”, Craiova, 3 octombrie 2008 (anunţ, program).

2006-2007

 • Cursurile Istoria filosofiei moderne (vezi subiecte pentru semestrul I, subiecte pentru semestrul II, curs 22 Sursele cunoaşterii la Kant) şi Filosofia ştiinţei (vezi teme pentru referate sem. I, teme pentru referate sem. II, bibliografie selectivă pentru semestrul I, subiecte pentru semestrul I, subiecte pentru semestrul II) la  Facultatea de Istorie, Filosofie, Geografie a Universităţii din Craiova; cursul Filosofia limbajului pentru masterat.
  • vezi  informatii pentru studenti
 • Cursurile Metafizică (vezi teme pentru referate, subiecte semestrul I, subiecte semestrul II; Cursul 7 ,,Teoria quiniană a predicaţiei”), Filosofie analitică (vezi subiecte pentru semestrul I,subiecte pentru semestrul II), Leibniz şi gândirea contemporană, Teoria argumentării şi Postmodernism la Departamentul de Filosofie al Universităţii ,,Lucian Blaga” din Sibiu.
  • vezi orar semestrul II si alte informatii pentru studenti
 • Şcoala de vară cu tema ,,Modernism şi postmodernism în cultura europeană” (program, galerie foto).

2005-2006

 • Cursurile Ontologie (subiecte semestrul I, subiecte semestrul II) şi Teoria cunoaşterii la Departamentul de Filosofie al Universităţii ,,Lucian Blaga” din Sibiu.
 • Şcoala de vară cu tema ,,Secolul al XVII-lea şi identitatea Europei” (program, galerie foto).
 • 2004-2005 Cursurile Logică şi teoria argumentării şi Teoria cunoaşterii la Departamentul de Filosofie al Universităţii ,,Lucian Blaga” din Sibiu.
 • 2003-2004, 2005-2006 Cursul Teorii asupra timpului la Universitatea Bucureşti, Facultatea de Filosofie ( vezi o bibliografie)
 • 2003-2004 Cursul Metodologie la Universitatea ,,Lucian Blaga” Sibiu, Facultatea de Filosofie (vezi o bibliografie)
 • 2001-2002, 2002-2003, 2004-2005, 2006-2007 Cursul Leibniz la Universitatea Bucureşti, Facultatea de Filosofie (vezi subiectele pentru examen – anul IV, subiecte pentru anii I-III)
  • vezi  informatii pentru studenti