Ethics and academic integrity

– syllabus –

Master: International Business, anul II, semestrul II, 2020-2021, sala 117, marti 18-19.40

Master: Anglo-American Intercultural Studies, anul I, semestrul II, 2020-2021, sala 132, joi, 18-20.40

Conf. univ. dr. Adrian Niţă

Pagina personală: www.adriannita.ro

E-mail: adriannita2010@gmail.com

Descrierea cursului: cursul prezintă principalele norme ale eticii și integrității cercetării în domeniul academic.

Obiectivele cursului: obiectivul principal al cursului îl reprezintă înţelegerea felului în care se desfăşoară cercetarea științifică în cadrele bunei conduite. Dobândirea informațiilor legate de metodologia elaborării lucrărilor (în special, a lucrării de dizertație) va fi dublată cu efectuarea de exerciții și aplicații la seminar prin care fiecare din temele tratate vor putea să fie însușite și aplicate de studenți.

Cerinţele cursului: fiecare student este obligat: 1) să participe constant la cursuri şi seminarii; 2) să susțină o expunere orală; 3) să elaboreze un referat de 10-12 pagini (predat la cursul 12).

Evaluare: 50% activităţi practice (25%  expunere orală, 25%  referat) + 50% examen scris

Bibliografie generală:

U Eco, Cum se face o teză de licenţă, trad de G Popescu, Constanţa, Pontica, 2000.

A Marga, Metodologie şi argumentare filosofică, Cluj, Dacia, 1992.

Adrian Niţă, Metodologie, Bucureşti, Ars Docendi, 2005.

L Topa, Metode şi tehnici de muncă intelectuală, Bucureşti, Editura Didactică, 1979.

M. Grawitz, Methodes des sciences sociales, Paris, Dalloz, 2001.

Dore Beach, The responsible conduct of research, New York, VCH, 1996.

xxx, Integrity in scientific research, Washington, National Academies Press 2002.

AE Shamoo, DB Resnik (eds.), Responsible conduct of research, Oxford University Press, 2009.

T Gibbons (ed.), Integrity and historical research, New York, Routledge, 2012.

Desfăşurare:

Cursul 1. Obiectul și metoda disciplinei. Cadrul general privind promovarea valorilor etice

            Seminar 1. Aspecte organizatorice

Cursul 2. Relațiile cu alte discipline. Corupţia – definiţii şi forme

            Seminar 2. David Lodge, Schimb de dame

Cursul 3. Integritatea academică

            Seminar 3. David Lodge, Cât să-ntindem coarda, cap. 1

Cursul 4. Valori, principii, norme ale integrității academice

            Seminar 4. Milan Kundera, Nimeni nu va râde, in Kundera, Iubiri caraghioase, trad Jean Grosu, Humanitas, pp. 7-52.

Cursul 5. Buna conduită în cercetare

            Seminar 5. David Lodge, Cât să-ntindem coarda, cap. 4

Cursul 6. Activităţi şi zone de risc ce pot afecta integritatea

            Seminar 6. Graham Green, Omul nostru din Havana, partea a doua

Cursul 7. Etica nediscriminării

            Seminar 7. Milan Kundera, Gluma

Cursul 8. Etica aplicată

            Seminar 8. Tolkien, Frăția inelului, cartea II, cap VII

Cursul 9. Dileme etice

            Seminar 9. Tolkien, Cele două turnuri, cartea a treia, cap. IV

Cursul 10. Strategii anticorupţie

            Seminar 10. Tolkien, Întoarcerea regelui, cartea a șasea, cap. I

Cursul 11. Management etic în organizație

            Seminar 11 Exerciții și aplicații

Cursul 12. Proceduri operaționale-„Etica locului de munca” ATENȚIE: SE PREDĂ REFERATUL!

            Seminar 12. Exerciții și aplicații

Cursul 13. Standard occupational: consilier de etică

            Seminar 13. Exerciții și aplicații

Cursul 14. Planul de măsuri de integritate în instituție

Seminar 14. Exerciții și aplicații