Referințe

 1. Florin Grigoraş, Leibniz, Universul cărţii, anul IX, nr. 2 (98), februarie 1999, p. 3.
 2. Costică Brădăţan, Opera dezvăluie ideile autorului şi-l învăluie pe autor, Adevărul literar şi artistic, anul VIII, nr. 473, 22 iunie 1999, p. 6.
 3. Ioan N. Roşca, Filosofie modernă, Bucureşti, Editura Fundaţiei România de mâine, 1999, p. 199.
 4. Mircea Itu, Itinerarii indiene, Braşov, Orientul latin, 1999, p. 349-350.
 5. Sergiu Bălan, Leibniz, Revista de filosofie, tomul XLVII, nr. 3-4, 2000, pp. 409-410.
 6. Marian Panait, O provocare, Observator cultural, nr. 114, 30 aprilie – 6 mai 2002, p. 14.
 7. Dorin Liviu-Bîtfoi, O premieră editorială, România literară, anul XXXV, nr. 18, 8-14 mai 2002, p. 5.
 8. Florian Roatis, Dialog, Observator cultural, nr. 122, 25 iunie-1 iulie 2002.
 9. Al. Boboc, Leibniz, Primae veritates, Bucureşti, Paideia, 2002, p. 259.
 10. Cristina Ciucu, Leibniz. Scrieri filosofice, Observator cultural, nr. 132, 3 -9 sept. 2002.
 11. Mircea Itu, Itinerarii britanice, Braşov, Orientul latin, 2003, p. 64.
 12. Al. Boboc, Leibniz, Noi eseuri asupra intelectului uman, Cluj, Grinta, 2003, pp. 460-461.
 13. Bogdan Suceavă, Motivaţii ale plagiatului, Observator cultural, nr. 198, 9-15 decembrie 2003.
 14. Dan Petrescu, Accente estivale, Ziua, 5 iulie 2005.
 15. Adrian Michiduţă, Filosoful Mircea Florian, Cluj Grinta, 2003, p. 187.
 16. Angela Botez, Un secol de filosofie românească, Bucureşti, Editura Academiei, 2005, pp. 352, 354, 355, 357, 360, 419, 422, 423, 442, 451, 484.
 17. Victor Popescu, Timpul filosofilor. O lectură kantiană a lui Leibniz, Observator cultural, 40(297), 1-7 decembrie 2005, p. 14.
 18. Sorin Lavric, Despre timp, împreună cu Leibniz şi Kant, România literară, nr. 3, 25-31 ianuarie 2006, p. 19.
 19. Alexandru Petrescu, Idealismul condiţional leibnizian şi izvoarele teoretice ale criticismului kantian, Revista de filosofie, tom LIII, nr. 1-2, 2006
 20. Alexandru Boboc, Leibniz şi conceptul modern al idealismului, Revista de filosofie, tom LIII, nr. 1-2, 2006.
 21. Robert Lazu, Două studii filosofice, Adevărul literar şi artistic, 18 martie 2006.
 22. Ion Dur, Înapoi la Kant şi Leibniz, Saeculum, serie nouă, anul V(VII), nr. 1-2(21-22), 2006, pp. 205-206.
 23. Dragoş Andrei Giulea, Travaliile analizei academice, Cultura, 26 iulie 2007.
 24. Laurenţiu Vlădoiu, în Revista de filosofie, nr. 5-6, 2007, pp.  759-761.
 25. Alexandru Boboc, Buchbesprechung in Kant-Studien, 99 Jahrgang, Heft 1, 2008, pp. 126-127.
 26. Virgil Nemoianu, Book review in The Review of Metaphysics, vol 61, nr. 3, martie 2008, pp. 646-647.
 27. Ionuţ Răduică, Cînd adverbele prind viaţă, Mozaicul, serie nouă, anul XII, nr. 10 (132), octombrie 2009, p. 10.
 28. Luigi Bambulea, Adio, Europa !: radiografie preliminară, Verso, anul IV, nr. 71, 16-31 octombrie 2009, p. 16.
 29. Viorel Cernica, Schiţa unei istorii a filosofiei prin deconstrucţia conceptului existenţei, Revista de filosofie, vol. LVI, nr. 1-2, 2010, pp. 241-246.
 30. Titus Lates, O carte pentru (ne)liniştea noastră, Revista de filosofie, vol. LVI, nr. 1-2, 2010, pp. 247-249.
 31. Delia-Ana Şerbescu, în Revue roumaine de philosophie, tome 54, nr. 1, 2010, pp. 153-159.
 32. Cornelia-Adriana Simescu, Individualitate şi romantism la Noica, Ramuri, nr. 3, martie 2011.
 33. Michael Futch, review of Adrian Nita, La metaphysique du temps chez Leibniz et Kant, in The Leibniz Review, vol. 21, 2011, pp. 171-174.
 34. Bogdan Drapac, Review of Adrian Niţă, Noica: o filosofie a individualităţii (Noica: a Philosophy of Individuality), Bucureşti, Paidea, 2009, în Revue roumaine de philosophie, tome 55 nr. 1, 2011 pp. 271-274.
 35. Ionuţ Răduică, Polemicele unui deceniu, Ramuri, nr. 3, martie 2012.
 36. Ovidiu Pecican, Filosofie înseamnă polemică, Timpul, anul XII, nr. 158, nr. 5, mai 2012, p. 2.
 37. Alin Negomireanu, recenzie la Polemice, Revista de filosofie, nr. 5, sept-oct 2012.
 38. Alexander Baumgarten, Leibniz, ca un râu subteran în conștiința culturală, România literară, nr. 18, 01.05-07.05. 2015.
 39.  Alexander Baumgarten, Despre filosofia românească, dar astăzi, Apostrof, XXVI, 2015, nr. 9 (304).
 40. Julia Jorati (Ohio State University), Review of Adrian Nita (ed.), Leibniz’s Metaphysics and Adoption of Substantial Forms: Between Continuity and Transformation, Springer, 2015, Notre Dame Philosophical Reviews 2015.10.12.
 41. Ovidiu Pecican, Leibniz și formele substanțiale, Observator cultural, 15 aprilie 2016.
 42. Ionuț Răduică, Iubire comuniune, Observator cultural, nr 1046, 22.01.2021.
 43. Ion Dur, Creșterea și descreșterea spiritului, Euphorion, anul XXXII, 1-2/2021.
 44. Sorin Lavric, Supracoarda divină, România literară, nr. 4-5, 29 ianuarie 2021.
 45. Ionut Raduică, Gassendi, Despre atomi și libertate, Analele Univ Craiova. Seria Filosofie, vol. 49, nr 1, 2022, pp. 197-199.
 46. Emanuel Florescu, Membranele înțelegerii din epoca spiritului, Ramuri, nr 8 (240), august 2023, p. 19.
 47. Emanuel Florescu, Membranele înțelegerii, Revista de filosofie.
 48. Alin Negomireanu, Semnele spocii spiritului în literatură, Revista de filosofie.