Individualism şi modernitate la Leibniz

Individualism şi modernitate la Leibniz

Una din ideile de bază ale modernităţii, şi anume accentul pus pe  individualitate, în dauna colectivităţii, a avut menirea să sublinieze rolul central al omului în univers, totodată să impună ideea originii nedivine (deci, umane) a statului, după cum pe plan religios...