O lucrare despre Cercul de la Viena

O lucrare despre Cercul de la Viena

Concepută sub forma unei colecţii de texte publicate în reviste de specialitate, lucrarea lui Constantin Stoenescu, Limbaj, experienţă, cunoaştere. Cercetări asupra empirismului logic (Giurgiu, Pelican, 2009) vine să aducă o imagine destul de cuprinzătoare despre un...