Antitradiţionalismul lui Noica

Antitradiţionalismul lui Noica

Literatura secundară nicasiană a cunoscut în ultimii ani o evoluţie mai mult decît lăudabilă: după cîteva volume monografice introductive (datorate lui Ion Ianoşi, Ion Dur, C Moraru) au apărut studii specializate îndreptate, fapt îmbucurător, spre studierea părţii...