Lecţia lui Richard Rorty

Lecţia lui Richard Rorty

În dialogul despre adevăr purtat de Richard Rorty cu Pascal Engel (La ce bun adevărul?, traducere şi postfaţă de Bogdan Ghiu, Bucureşti, Editura Art, 2007, colecţia Demonul teoriei, coordonată de Laura Albulescu) există cîteva idei ce merită a fi bine subliniate dar...