Realismul modal în versiunea lui David Lewis

Realismul modal în versiunea lui David Lewis

Una din cele mai importante cuceriri ale logicii moderne este dată de elaborarea unor instrumente ce permit tratarea cu bune rezultate a propoziţiilor din limbajul natural în care se întîlnesc expresii modale (,,este posibil să”, ,,este necesar să”, ,,este contingent...