Articole în reviste de cultură

 1. Istorie şi adevăr, Contemporanul, anul X, nr 9, 2 martie 2000, p. 6.
 2. Cunoaşterea – între ştiinţă şi filosofie, Contemporanul, anul X, nr 12, 23 mart. 2000, p. 6.
 3. Fărâme filosofice (I), Contemporanul, anul X, nr 16, 20 aprilie 2000, p. 10.
 4. Fărâme filosofice (II), Contemporanul, anul X, nr. 17, 27 aprilie 2000, p. 10.
 5. Despre lămurirea unor confuzii, Contemporanul, anul X, nr. 23, 8 iunie 2000, p. 11.
 6. Gazetarul Noica, Contemporanul, anul X, nr 25, 22 iunie 2000, p. 6.
 7. Fărâme filosofice (III), Contemporanul, anul X, nr. 30-33, august 2000, p. 33
 8. Filosofia în cultura română, Contemporanul, anul XI, nr. 15, 19 aprilie 2001.
 9. Filosofia ca un palimpsest, Observator cultural, nr. 72, 10-16 iulie 2001.
 10. Filosofie şi literatură, Observator cultural, nr. 110, 02 – 09 aprilie 2002, p. 11.
 11. Discipline filosofice, Observator cultural, nr. 113, 23-29 aprilie 2002.
 12. De la Husserl la Levinas, Observator cultural, nr. 153, 28 ian.-03 feb. 2003, p. 14.
 13. Filosofia transcendentală, Observator cultural, nr. 160, 18-24 mart. 2003, p. 26.
 14. Realismul integral al lui Ernest Bernea, Observator cultural, nr. 173, 17-23 iunie 2003.
 15. Conceptul de intenţionalitate la Brentano, Observator cultural, nr. 185, 9-15 septembrie 2003.
 16. Performanţă şi dialog, Observator cultural, nr. 190, 14 oct. – 20 oct. 2003, p. 10.
 17. Către o ştiinţă a timpului, Observator cultural, nr. 206, 3-9 februarie 2004.
 18. Ontologia structurală, Observator cultural, nr. 211, 9-15 martie 2004, p. 11.
 19. Arta care seduce se duce, Observator cultural, nr. 214, 30 , martie – 05 aprilie 2004.
 20. Alexandru Dragomir sau refuzul sistemului, Observator cultural,
 21. Cum să faci lucruri cu vorbe, Observator cultural, nr. 244, 26 octombrie – 1 noiembrie 2004.
 22.  Utopia raţiunii pure, Observator cultural, nr. 256, 18-24.01.2005, p. 13.
 23. Pledoarie pentru asumarea trecutului, Cultura, anul II, nr. 2(43), 19-25.01.2005, p. 7.
 24. Reconstrucţia teoretică a Criticii raţiunii pure, Observator cultural, nr. 272, 9-15.06.2005, p. 16
 25. Dl Mihăieş şi libertatea de opinie, Timpul, an VI, nr 78, iunie 2005, p. 16.
 26. Marea instauraţie din secolul al XVII-lea, Observator cultural, nr. 279, 28.07-03.08.2005, p. 6
 27. Elementaritatea actului moral, Saeculum, serie nouă, anul IV(VI), nr. 1(19), 2005, pp. 161-163
 28. Filosofie şi politică, Saeculum, serie nouă, anul IV(VI), nr. 1(19), 2005, pp. 163-165
 29. Un debut promiţător, Observator cultural, nr. 282, 18-25.08.2005, p. 12
 30. Interpretarea ondulatorie a ontologiei lui Noica, Observator cultural, nr. 286, 15-21 sept 2005, p. 14
 31. Explicaţii conceptuale, Observator cultural, nr. 287, 22-28 sept 2005, p. 13.
 32. Inapoi la Kant, Cuvântul, anul XI(XVI), nr. 11(341), nov 2005, p. 16.
 33. Utopie şi iraţionalism, Timpul, anul VII, nr. 85, ianuarie, 2006, p. 19.
 34. Cazul Noica şi cazul Ianoşi, aLtitudini, anul I, nr. 2, aprilie 2006, p. 13.
 35. Nevoia de maeştri, aLtitudini, anul I, nr. 3, mai 2006, p. 24.
 36. Un volum pe jumătate reuşit, Cuvântul, anul XII, nr. 6(348), 15 iunie-15 iulie 2006, p. 17.
 37. Poezia matematicii, aLtitudini, nr. 5, iulie 2006, p. 27.
 38. Terorismul sau uitarea raţiunii, Cuvântul, anul XII, nr. 8(350), 15 aug-15 sept 2006, p.21.
 39. Mentalităţile elitei, Timpul, an VII, nr. 94, octombrie 2006, p. 4.
 40. Lecţia lui Sartre, Timpul, an VII, nr. 95, noiembrie 2006, p. 7.
 41. Paradigma modernităţii, Timpul, an VII, nr. 96, decembrie 2006, p. 9.
 42. Condiţia intelectualului, Altitudini, anul II, nr. 11-12, ianuarie-februarie 2007, p. 31.
 43. Care este identitatea Europei?, Timpul, anul VIII, nr. 97, ianuarie 2007, p. 5.
 44. La ce bun filosofii în vremuri de restrişte?, Timpul, an VIII, nr. 98, februarie 2007, p. 5.
 45. Eroarea lui Damasio, Altitudini, anul II, nr. 13, martie 2007, p. 34.
 46. Reflecţii despre inventarea modernităţii, Timpul, an VIII, nr. 99, martie 2007, p. 3.
 47. Interpretarea procesualistă a lui Noica, Cultura, nr. 65, 29 martie 2007.
 48. Despre istorie şi participare cu Noica şi Ianoşi, Timpul, anul VIII, nr. 100, aprilie 2007, p. 3.
 49. Subiectul suveran, Timpul, anul VIII, nr. 101, mai 2007, p. 3.
 50. Semiotică şi semiosferă la Lotman, Timpul, anul VIII, nr. 102, iunie 2007.
 51. Primum vivere, deinde philosophari, Timpul, anul VIII, nr. 103-104, iulie-august 2007.
 52. Cotidianul pe divan, Timpul, anul VIII, nr. 105, septembrie 2007.
 53. Vocaţie sau talent, Timpul, anul VIII, nr. 106, octombrie 2007.
 54. Antitradiţionalismul lui Noica, Timpul, anul VIII, nr. 107, noiembrie 2007.
 55. Istoria logicii româneşti, Timpul, anul VIII, nr. 108, decembrie 2007, p. 6.
 56. Natura autorităţii, Timpul, anul IX, nr. 1, ianuarie 2008, p. 7.
 57. Fenomenologia sportului, Timpul, anul IX, nr. 2, februarie 2008, p. 7.
 58. Realismul modal, Timpul, anul IX, nr. 111, martie 2008, p. 4.
 59. Unicitatea matematicianului, Timpul, anul IX, nr. 112, aprilie 2008, p. 18.
 60. Generaţia filosofică nouăzecistă, Observator cultural, anul IX, nr 161 (419), 17-23 aprilie 2008, p. 18.
 61. Raţiune şi modernitate la Noica, 22, anul XV (948), 6-11 mai 2008, p. 18.
 62. Puterea ştiinţei şi ştiinţa puterii, Timpul, anul IX, nr. 113, mai 2008, p.5.
 63. Tiparniţa preşedintelui şi doctoratele, Observator cultural, anul IX, nr 165 (424), 22 mai 2008.
 64. Reflecţii despre valoare, Euphorion, anul XIX, nr. 7-8, iulie-august 2008, p. 8.
 65. Lecţia lui Richard Rorty, Timpul, anul IX, nr. 115, iunie-iulie 2008, p. 7.
 66. Decesul intelectualilor români, Observator cultural, anul IX, nr. 176 (434), 31 iulie-6 august 2008, p. 7.
 67. Originea răului, Timpul, anul IX, nr. 116, august 2008, p. 7.
 68. Virusul Antohi, Observator cultural, nr. 181 (439), 4 septembrie 2008.
 69. Criza filosofiei?, Timpul, anul IX, nr. 117, septembrie 2008, p. 7.
 70. Lacheii istoriei, Timpul, anul IX, nr. 118, octombrie 2008, p. 7.
 71. Vasile Tonoiu despre dialogul ca dialog, Timpul, anul IX, nr. 119, noiembrie 2008, p. 7.
 72. Cariatidele lui Ion Dur, Timpul, anul IX, nr. 120, decembrie 2008, p. 7.
 73. Caracterul nealgoritmic al conştiinţei, Timpul, anul X, nr. 121, ianuarie 2009, p. 6.
 74. De ce există nimicul şi nu mai degrabă ceva?, Timpul, anul X, nr. 122, februarie 2009, p. 6.
 75. Despre secret, Timpul, anul X, nr. 123, martie 2009, p. 22.
 76. Revoluţia ca restauraţie, Observator cultural, anul IX, nr. 208 (466), 19-25 martie 2009, p. 18.
 77. Scrisoare deschisă adresată Primului-Ministru, Parlamentului României şi Preşedintelui României, Timpul, anul X, nr. 124, aprilie 2009, p. 2.
 78. Lachei, politicieni şi ţesători, Timpul, anul X, nr. 125, mai 2009, p. 6.
 79. Structura opiniilor, Observator cultural, anul IX, nr. 480, 25 iunie 2009.
 80. Nasuri şi nazuri, Timpul, anul X, nr. 126-127, iunie-iulie 2009.
 81. Filosofia puterii şi puterea filosofiei, Timpul, anul X, nr. 128, august 2009, p. 22.
 82. Dumnezeu la Bruxelles, Timpul, anul X, nr. 129, septembrie 2009, p. 4.
 83. O carte despre paradoxalul Cioran, Timpul, anul X, nr. 130, octombrie 2009, p. 4.
 84. Despre teoria răului cel mai mic, Observator cultural, nr. 499, 5 noiembrie 2009.
 85. Centenarul Noica, Timpul, anul X, nr. 131, noiembrie 2009, p. 20.
 86. Prima carte despre Şora, Timpul, anul X, nr. 132, decembrie 2009, p. 6.
 87. Sîrbu, Leibniz, Voltaire, Timpul, anul XI, nr. 133, ianuarie 2010.
 88. Identitatea culturala, Timpul, anul XI, nr. 134, februarie 2010.
 89. Despre natura timpului cu Solomon Marcus, Timpul, anul XI, nr. 135, martie 2010, p. 6.
 90. Noua lege a învăţămîntului sau dorinţa Ministerului Educaţiei ca filosofia să devină exotică, Timpul, anul XI, nr. 136, aprilie 2010, p. 5.
 91. Filosofia – o dramă naţională, Observator cultural, nr. 262, 15-21 aprilie 2010.
 92. Dialogul libertăţii şi libertatea dialogului la Mihai Şora, Observator cultural, nr. 522, 29 aprilie-5 mai 2010.
 93. Foucault și ordinea lucrurilor, Timpul, anul XI, nr. 137, mai 2010, p. 7.
 94. Criza crizei, Timpul, anul XI, nr. 138, iunie 2010, p. 7.
 95. Wittgenstein, gînditorul singuratic, Observator cultural, nr. 528, 11 iunie 2010.
 96. Adrian Marino – un autor pierdut printre recenzii, Observator cultural, nr. 535, 28 iulie 2010.
 97. Interpretare şi metafizică la Nietzsche, Timpul, anul XI, nr. 139, iulie-august 2010.
 98. Imaginaţie şi intenţionalitate, Timpul, anul XI, nr. 139, septembrie 2010, p. 7.
 99. Istoria filosofiei antice, Timpul, anul XI, nr. 140, octombrie 2010, p. 7.
 100. Din nou despre Legea educaţiei naţionale, Timpul, anul XI, nr. 141, noiembrie 2010, p. 7.
 101. Despre patriotism, Timpul, anul XI, nr. 142, decembrie 2010, p. 7.
 102. Provocările lui Thomas Nagel, Timpul, anul XI, nr. 143, ianuarie 2011, p. 9.
 103. Hegel, celebrul necunoscut, Observator cultural, nr. 558, 14 ianuarie 2011.
 104. O lucrare despre Cercul de la Viena, Observator cultural, nr. 559, 21 ianuarie 2011.
 105. Ce se poate îmbunătăţi în învăţămîntul românesc?, Observator cultural, nr. 560, 28 ianuarie 2011.
 106. Haos în Egipt?,  Observator cultural, nr. 562, 11 februarie 2011.
 107. Statul român şi idealurile Revoluţiei, Timpul, anul XI, nr. 144, februarie 2011, p. 4.
 108. Despre identitatea personală, Timpul, anul XI, nr. 145, martie 2011, p. 4.
 109. Noica şi Galimberti, Observator cultural, nr. 569, 1 aprilie 2011.
 110. Religia în tranziţie, Timpul, anul XI, nr. 146, aprilie 2011.
 111. Nae Ionescu docudramatizat, Timpul, anul XI, nr. 147, mai 2011, p. 5.
 112. Nae Ionescu şi funcţia epistemologică a iubirii, Observator cultural, nr. 576, 27 mai 2011.
 113. Şcoala lui Nae Ionescu, Timpul, anul XI, nr. 148, iunie-iulie 2011.
 114. Şcoala lui Nae Ionescu (II), Timpul, anul XI, nr. 149, august 2011, p. 3
 115. Cât de justă e justiţia?, Observator cultural, nr. 582, 8 iulie 2011.
 116. Kant, contemporanul nostru, Ramuri, 7, iulie 2011.
 117. Şcoala lui Nae Ionescu (III), Timpul, anul XI, nr. 150, septembrie 2011.
 118. Şcoala lui Nae Ionescu (IV), Timpul, anul XI, nr. 151, octombrie 2011.
 119. Şcoala lui Nae Ionescu (V), Timpul, anul XI, nr. 152, noiembrie 2011, p. 4
 120. Leibniz şi Kant în spaţiul Schengen, Observator cultural, nr. 600, 11 noiembrie 2011.
 121. Şcoala lui Nae Ionescu (VI), Timpul, anul XI, nr. 153, decembrie 2011
 122. Şcoala lui Nae Ionescu (VII), Timpul, anul XII, nr. 154, ianuarie 2012.
 123. Şi totuşi care e soluţia?, Timpul, anul XII, nr. 155, februarie 2012.
 124. Scrisoare deschisă adresată Societăţii Române de Fenomenologie şi Societăţii Române de Filosofie, Observatorul cultural, anul XII, serie nouă, nr. 354 (612), 16-22 februarie 2012, p. 6.
 125. Cine prejudiciază imaginea Societăţii Române de Fenomenologie, Observatorul cultural, anul XII, serie nouă, nr. 356 (614), 2 martie 2012, p. 19.
 126. Rostiri, răstiri și tăceri, Timpul, anul XII, nr. 156, martie 2012.
 127. Școala lui Nae Ionescu (VIII), Timpul, anul XII, nr. 157, aprilie 2012.
 128. Demagogie și politicianism, Timpul, anul XII, nr. 158, mai 2012.
 129. Acuz!, Observator cultural, anul XIII, serie nouă, nr. 370 (628), 14-20 iunie 2012, p. 24.
 130. Liviu Pop a favorizat infractorii din Universitățile românești, Revista 22, ediția online din 11 iulie 2012.
 131. Opriți genocidul din Siria!, Timpul, anul XII, nr. 159-160, iunie-iulie 2012, p. 22.
 132. Regimul Ponta-Antonescu și statul de drept, Timpul, anul XII, nr. 161, august 2012.
 133. Cât de profesional este bacalaureatul profesional?, TImpul, an XII, nr. 162, septembrie, 2012.
 134. Logica pură a realităţilor, Timpul, anul XII, nr. 163, oct 2012, p. 4.
 135. Experimentul mental al iniţierii, Timpul, an XII, nr. 164, nov 2012, p. 4.
 136. Monarhia salvează România, Timpul, XIII, 166, ianuarie 2013
 137. Guvernul României aruncă învăţământul în haos şi derizoriu, Observator cultural, 658, 25 ianuarie 2013
 138. Ştiinţă şi religie la Bertrand Russell, Timpul, XIII, 167, februarie 2013
 139. Ideile înrîuritoare ale lui Aristotel, Timpul, XIII, 168, martie 20
 140. Scrisoare deschisă, Timpul, XIII, 169, aprilie 2013
 141. A doua scrisoare deschisă, Timpul, XIII, 170, mai 2013
 142. Eficientizarea și/sau modernizarea universității românești, Observator cultural, nr. 674, 24.05.2013
 143. Natura minții la Searle, Timpul, an XIII, nr. 171-172, iunie-iulie 2013, p. 3.
 144. De ce există statul şi nu, mai curând, anarhia?, Timpul, anul XIII, nr. 173, august 2013, p. 3.
 145. Individualism şi modernitate la Leibniz, Observator cultural, nr. 689, 06 septembrie 2013
 146. Biblioteca ideală a lui Bogdan Suceavă, Zona literară, anul III, nr. 7-8, iulie-august 2013, pp. 51-52
 147. Legendele nu mor, Timpul, anul XIII, nr. 174-175, septembrie-octombrie 2013.
 148. Întrebarea despre sensul fiinţei la Edith Stein, Ramuri, nr. 10, octombrie 2013.
 149. Un debut reuşit, Timpul, anul XIII, nr. 176, noiembrie 2013.
 150. Actualitatea lui Kant, Vatra, decembrie 2013.
 151. Dincolo de ziua mondială a filosofiei, Observator cultural, nr. 703, 13 decembrie 2013.
 152. Istoria gândirii cosmologice, Timpul, anul XIII, nr. 177, decembrie 2013.
 153. Sistemul naţional de educaţie – atentat la siguranţa naţională a României, Timpul, anul XIV, nr. 178, ianuarie 2014.
 154. Din martie 2014 – vezi textele din blogul meu din ziarul Adevărul: http://adevarul.ro/blogs/adrian.nita1
 155. Natura științei, Timpul, februarie-martie 2014.
 156. Bacon despre progresul cunoașterii, Timpul, aprilie 2014.
 157. Reflecții despre rolul religiei în statul de drept, Observator cultural, nr. 717, aprilie 2014.
 158. Democrația, ca o simfonie a diferenței, Observator cultural, nr. 722, 16 mai 2014.
 159. Filosoful și cetatea (lui), Timpul, mai 2014.
 160. Furtună și eleganță, Timpul, iunie 2014
 161. Nordul axiologic, Luceafărul de dimineață, nr. 7, iulie 2014
 162. Un nou pas în direcția demolării învățământului, Timpul, iulie 2014
 163. Ecaterina Andronescu sau noua Suzana Gâdea, Timpul, august 2014
 164. Putin și Thrasymachos, Timpul, septembrie 2014
 165. Monadologia la 300 de ani, Observatorul cultural, nr. 742, 3 octombrie 2014
 166. Nunta chimică, Timpul, octombrie 2014
 167. Simțul gustului și gustul estetic, Luceafărul de dimineață, decembrie 2014, p. 18
 168. Tratatul aristotelic despre suflet, Timpul, nov. 2014
 169. Revoluția adevărului și adevărurile revoluției, Timpul, ian 2015
 170. Științele umaniste și lumea contemporană, Observator cultural,
 171. Bastardul spiritului, Observator cultural, 757, 30.01.2015
 172. Klaus Iohannis și păcatul originar, Timpul, februarie 2015
 173. Klaus Iohannis și sistemul ticăloșit, Observator cultural, 759, 13.02.2015
 174. Identificarea plagiatului – un prim pas pentru însănătoșirea mediului academic românesc, Observator cultural, 866, 30 martie 2017.