Conf. univ. dr. Adrian Niță

www.adriannita.ro

Email: adriannita2010@gmail.com

Tematica și bibliografia pentru colocviul de admitere la doctorat

Sesiunea septembrie 2021

1. Monadă, suflet, spirit la Leibniz

– Leibniz, Opere, vol. 1, Metafizica, coordonare, note și introducere de Adrian Niță, București, Editura Univers Enciclopedic, 2015

– Leibniz, Scrieri filosofice, traducere, note, introducere de Adrian Niță, București, All, 2001.

– Adrian Nita (ed.), Leibniz`s Metaphysics and Adoption of Substantial Forms, Springer Verlag, Dordrecht, 2015.

– Daniel Garber, Leibniz: body, substance, monad, Oxford UP, 2009.

– Adrian Niță, Leibniz, Paideia, București, 1998.

2. Intelect versus rațiune la Kant

– Kant, Critica rațiunii pure, trad. N Bagdasar, E Moisuc, București, IRI, 1994.

– Kant, Prolegomene la orice metafizică viitoare care se va putea înfățișa drept știință, trad. M Flonta, T Kleininger, București, Editura Științifică, 1987.

– Adrian Niţă, Timp şi idealism, Paideia, Bucureşti, 2005.

– Ilie Pârvu, Posibilitatea experienţei. O reconstrucţie teoretică a Criticii Raţiunii Pure, Bucureşti, Editura Politeia, 2oo3.

3. Metafizica lui Constantin Noica

– Noica, Devenirea întru ființă, București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1981.

– Ilie Pârvu, Arhitectura existenței, vol. 1, Humanitas, 1990.

– Adrian Niță, Noica: o filosofie a individualității, București, Paideia, 2009.

4. Identitate și comunicare interculturală

-Tudor Vianu, Studii de filosofia culturii, Editura Eminescu, București, 1982.

– Georgiu Grigore, Filosofia culturii. Cultură și comunicare, Editura Comunicare.ro, 2004.

– Marin Aiftincă, Filosofia culturii, Editura Academiei Române, București, 2008.