Metodica elaborării unei lucrări științifice în Filosofie

– syllabus –

Doctorat, semestrul 1

Universitatea ,,Stefan cel Mare” Suceava

Școala Doctorală de Științe Socio-Umane

Domeniu: Filosofie

Conf. univ. dr. Adrian Niţă

Pagina personală: www.adriannita.ro

E-mail: adriannita2010@gmail.com

Descrierea cursului: cursul prezintă principalele metode utilizate în cercetarea filosofică. Dat fiind faptul că o parte însemnată a filosofiei de azi este influenţată de ştiinţă, se vor prezenta de asemenea cîteva din temele cele mai importante ale metodologiei ştiinţelor şi ştiinţelor sociale. Acesta este motivul pentru care cursul se află la intersecţia dintre logică şi filosofia ştiinţei, pe de o parte, şi istoria filosofiei şi metafizică, pe de altă parte. Un accent foarte puternic se pune pe etapele principale ale elaborării lucrărilor de filosofie (rezumatul, comentariul, sinteza, dizertaţia, expunerea; recenzia, articolul, eseul, comunicarea, studiul).

Obiectivele cursului: obiectivul principal al cursului îl reprezintă înţelegerea felului în care se desfăşoară cercetarea filosofică, adică a felului cum pot fi explicate şi înţelese scrierile filosofice ca întreg avînd în vedere metodele utilizate. Cunoscînd metodele folosite de diverşi filosofi, ce aparţin unor orientări filosofice diferite, studenţii vor putea să vadă avantajele şi dezavantajele fiecărei metode. Prin activităţile practice, studenţii își vor dezvolta și aprofunda abilitățile de elaborare a diferitelor lucrări filosofice.

Cerinţele cursului: fiecare student este obligat: 1) să participe constant la cursuri şi seminarii; 2) să prezinte o expunere orală; 3) să elaboreze un referat de 10 pagini (predat la cursul 14).

Evaluare: 50 % activităţi practice (prezenţă activă, expunere orală, referat) + 50% examen oral

Bibliografie generală:

JM Bochenski, The metods of contemporary thought, Dordrecht, Reidel, 1965.

U Eco, Cum se face o teză de licenţă, trad de G Popescu, Constanţa, Pontica, 2000.

A Marga, Metodologie şi argumentare filosofică, Cluj, Dacia, 1992.

Adrian Niţă, Metodologie, Bucureşti, Ars Docendi, 2005.

J Russ, Metodele filosofiei, traducere de V Tonoiu, Bucureşti, Univers enciclopedic, 1999.

L Topa, Metode şi tehnici de muncă intelectuală, Bucureşti, Editura Didactică, 1979.

Desfăşurare:

Partea I Introducere

Cursul 1. Obiectul și metoda disciplinei

            Seminar 1. Aspecte organizatorice

Cursul 2. Relațiile cu alte discipline

            Seminar 2. Exerciții și aplicații

Cursul 3. Etică, știință, filosofie

            Seminar 3. Exerciții și aplicații

Parte II. Metodologia cercetării

Cursul 4. Cercetarea în științele socio-umane

            Seminar 4. Exerciții și aplicații

Cursul 5. Metode de cercetare în științele socio-umane

            Seminar 5. Exerciții și aplicații

Cursul 6. Etapele cercetării în științele socio-umane

            Seminar 6. Exerciții și aplicații

Cursul 7. Documentarea

            Seminar 7. Exerciții și aplicații

Cursul 8. Redactarea

            Seminar 8. Exerciții și aplicații

Cursul 9. Buna conduită în cercetare

            Seminar 9. Exerciții și aplicații

Curs 10. Metoda demonstraţiei

Seminar 10. Exerciții și aplicații

Curs 11. Metoda transcendentală

Seminar 11. Exerciții și aplicații

Curs 12. Metoda analizei

            Seminar 12. Exerciții și aplicații

Curs 13. Metoda hermeneutică

Seminar 13. Exerciții și aplicații

Curs 14. Metoda fenomenologică

            Seminar 14. Exerciții și aplicații ATENŢIE ! Se predă referatul