Conf. univ. dr. Adrian Niță

www.adriannita.ro

Email: adriannita2010@gmail.com

Tematica și bibliografia pentru colocviul de admitere la doctorat

Sesiunea septembrie 2019

1. Monadă, suflet, spirit la Leibniz

– Leibniz, Opere, vol. 1, Metafizica, coordonare, note și introducere de Adrian Niță, București, Editura Univers Enciclopedic, 2015

– Leibniz, Scrieri filosofice, trad., note, introducere de Adrian Niță, București, All, 2001.

– Christia Mercer, Leibniz`s metaphysics, Cambridge UP, 2001.

– Daniel Garber, Leibniz: body, substance, monad, Oxford UP, 2009.

2. Argumentul ontologic la Kant

– Kant, Critica rațiunii pure, trad. N Bagdasar, E Moisuc, București, IRI, 1994.

– Kant, Prolegomene la orice metafizică viitoare care se va putea înfățișa drept știință, trad. M Flonta, T Kleininger, București, Editura Științifică, 1987.

– Adrian Miroiu, Metafizica lumilor posibile și existența lui Dumnezeu, București, All, 1983.

– Ion Tănăsescu (coord.), Argumentul ontologic, Giurgiu, Pelican, 2004.

3. Metafizica lui Constantin Noica

– Noica, Devenirea întru ființă, București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1981.

– Ilie Pârvu, Arhitectura existenței, vol. 1, Humanitas, 1990.

– Adrian Niță, Noica: o filosofie a individualității, București, Paideia, 2009.

4. Conștiință și intenționalitate

– John Searle, The Mystery of Consciousness, New York Review Book, 1997.

– David Chalmers, The Conscious Mind, Oxford University Press, 1996.

– Daniel Dennett, Tipuri mentale, trad Hortensia Parlog, București, Humanitas, 2006.