Managementul cercetării științifice în domeniul educației

– syllabus –

Master, anul I, semestrul II

Conf. univ. dr. Adrian Niţă

Pagina personală: www.adriannita.ro

E-mail: adriannita2010@gmail.com

Descrierea cursului: cursul prezintă principalele norme ale managementului cercetării în domeniul educației, metodologiei și eticii cercetării științifice.

Obiectivele cursului: obiectivul principal al cursului îl reprezintă înţelegerea felului în care se desfăşoară cercetarea științifică în domeniul educației, adică a felului cum pot fi explicate şi înţelese textele ca întreg avînd în vedere metodele utilizate. Dobândirea informațiilor legate de metodologia elaborării lucrărilor (în special, a lucrării de dizertație) va fi dublată cu efectuarea de exerciții și aplicații la seminar prin care fiecare din temele tratate vor putea să fie însușite și aplicate de studenți.

Cerinţele cursului: fiecare student este obligat: 1) să participe constant la cursuri şi seminarii; 2) să susțină o expunere orală; 3) să elaboreze un referat de 10-12 pagini (predat la cursul 14).

Evaluare: 50% activităţi practice (25%  expunere orală, 25%  referat) + 50% examen scris

Bibliografie generală:

P. Petrescu, L. Șirianu, Managementul educațional, Cluj Napoca, Dacia, 2002.

Valentin Mureșan, Managementul eticii in organizații, București, Editura Universității, 2009.

Dore Beach, The responsible conduct of research, New York, VCH, 1996.

xxx, Integrity in scientific research, Washington, National Academies Press 2002.

AE Shamoo, DB Resnik (eds.), Responsible conduct of research, Oxford University Press, 2009.

T Gibbons (ed.), Integrity and historical research, New York, Routledge, 2012.

JM Bochenski, The metods of contemporary thought, Dordrecht, Reidel, 1965.

U Eco, Cum se face o teză de licenţă, trad de G Popescu, Constanţa, Pontica, 2000.

Adrian Niţă, Metodologie, Bucureşti, Ars Docendi, 2005.

L Topa, Metode şi tehnici de muncă intelectuală, Bucureşti, Editura Didactică, 1979.

N. Mihai, Introducere în filosofia şi metodologia ştiinţei, Chişinău, Arc, 1996.

M. Grawitz, Methodes des sciences sociales, Paris, Dalloz, 2001.

Desfăşurare:

Cursul 1. Obiectul și metoda disciplinei. Relațiile cu alte discipline

            Seminar 1. Aspecte organizatorice

Cursul 2. Conducerea procesului de planificare a cercetării

            Seminar 2. Exerciții și aplicații

Cursul 3. Strategia de cercetare

            Seminar 3. Exerciții și aplicații

Cursul 4. Cercetarea în științele socio-umane

            Seminar 4. Exerciții și aplicații

Cursul 5. Metodologia cercetării

            Seminar 5. Exerciții și aplicații

Cursul 6. Decizia în domeniul cercetării educaționale

            Seminar 6. Exerciții și aplicații

Cursul 7. Comunicarea în domeniul cercetării educaționale

            Seminar 7. Exerciții și aplicații

Cursul 8. Rolul relațiilor publice în domeniul cercetării educaționale

            Seminar 8. Exerciții și aplicații

Cursul 9. Managementul resurselor umane

            Seminar 9. Exerciții și aplicații

Cursul 10. Controlul și evaluarea cercetării

            Seminar 10 Exerciții și aplicații

Cursul 11. Etica și conduita în cercetarea din domeniul educației  

Seminar 11. Exerciții și aplicații

Cursul 12. Valori, principii, norme ale bunei conduite în cercetare

            Seminar 12. Exerciții și aplicații

Cursul 13. Plagiatul – problemă fundamentală a eticii cercetării

            Seminar 13. Exerciții și aplicații

Cursul 14. Buna conduită în comunicare, publicare, diseminare – inclusiv în cadrul cererilor de finanţare, în evaluare, funcții de conducere și privind respectarea ființei și demnității umane, evitarea suferinței animalelor și ocrotirea mediului

            Seminar 14. Exerciții și aplicații ATENȚIE: SE PREDĂ REFERATUL!