Managementul cercetării științifice în domeniul educației

– syllabus –

Master, anul I, semestrul II

Conf. univ. dr. Adrian Niţă

Pagina personală: www.adriannita.ro

E-mail: adriannita2010@gmail.com

Descrierea cursului: cursul prezintă principalele norme ale managementului cercetării în domeniul educației, metodologiei și eticii cercetării științifice.

Obiectivele cursului: obiectivul principal al cursului îl reprezintă înţelegerea felului în care se desfăşoară cercetarea științifică în domeniul educației, adică a felului cum pot fi explicate şi înţelese textele ca întreg avînd în vedere metodele utilizate. Dobândirea informațiilor legate de metodologia elaborării lucrărilor (în special, a lucrării de dizertație) va fi dublată cu efectuarea de exerciții și aplicații la seminar prin care fiecare din temele tratate vor putea să fie însușite și aplicate de studenți.

Cerinţele cursului: fiecare student este obligat: 1) să participe constant la cursuri şi seminarii; 2) să susțină o expunere orală; 3) să elaboreze un referat de 10-12 pagini (predat la cursul 14).

Evaluare: 50% activităţi practice (25%  expunere orală, 25%  referat) + 50% examen scris

Bibliografie generală:

JM Bochenski, The metods of contemporary thought, Dordrecht, Reidel, 1965.

U Eco, Cum se face o teză de licenţă, trad de G Popescu, Constanţa, Pontica, 2000.

A Marga, Metodologie şi argumentare filosofică, Cluj, Dacia, 1992.

Adrian Niţă, Metodologie, Bucureşti, Ars Docendi, 2005.

J Russ, Metodele filosofiei, traducere de V Tonoiu, Bucureşti, Univers enciclopedic, 1999.

L Topa, Metode şi tehnici de muncă intelectuală, Bucureşti, Editura Didactică, 1979.

E. Martens, H. Schnaedelbach, Filosofie, trad. de M. Flonta et alii, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1999.

N. Mihai, Introducere în filosofia şi metodologia ştiinţei, Chişinău, Arc, 1996.

M. Grawitz, Methodes des sciences sociales, Paris, Dalloz, 2001.

Dore Beach, The responsible conduct of research, New York, VCH, 1996.

xxx, Integrity in scientific research, Washington, National Academies Press 2002.

AE Shamoo, DB Resnik (eds.), Responsible conduct of research, Oxford University Press, 2009.

T Gibbons (ed.), Integrity and historical research, New York, Routledge, 2012.

Valentin Mureșan, Managementul eticii in organizații, București, Editura Universității, 2009.

P. Petrescu, L. Șirianu, Managementul educațional, Cluj Napoca, Dacia, 2002.

Desfăşurare:

Partea I Introducere

Cursul 1. Obiectul și metoda disciplinei

            Seminar 1. Aspecte organizatorice

Cursul 2. Relațiile cu alte discipline

            Seminar 2. David Lodge, Cât să-ntindem coarda, cap. 1

Cursul 3. Etică, știință, filosofie

            Seminar 3. David Lodge, Schimb de dame

Parte II. Metodologia și managementul cercetării

Cursul 4. Cercetarea în științele socio-umane

            Seminar 4. Milan Kundera, Gluma

Cursul 5. Metode de cercetare în științele socio-umane

            Seminar 5. Milan Kundera, Nimeni nu va râde, in Kundera, Iubiri caraghioase, trad Jean Grosu, Humanitas, pp. 7-52.

Cursul 6. Etapele cercetării în științele socio-umane

            Seminar 6. Bukgakov, Maestrul și Margareta, cap. 3-5

Cursul 7. Documentarea

            Seminar 7. Graham Green, Omul nostru din Havana, partea a doua

Cursul 8. Redactarea

            Seminar 8. Saramago, Memorialul mînăstirii, trad Mioara Caragea, Polirom, 2007, pp. 65-100

Cursul 9. Specificul elaborării dizertației

            Seminar 9. Javier Marias, Când eram muritor

Partea III. Etica cercetării

Cursul 10. Etica și conduita în cercetarea din domeniul educației

            Seminar 10. Tolkien, Frăția inelului, cartea II, cap VII

Cursul 11. Valori, principii, norme ale bunei conduite în cercetare

            Seminar 11. Exerciții și aplicații

Cursul 12. Speciile conduitei incorecte

            Seminar 12. Exerciții și aplicații

Cursul 13. Conduita corectă în comunicare, publicare, diseminare şi popularizare ştiinţifică, inclusiv în cadrul cererilor de finanţare

            Seminar 13. Exerciții și aplicații

Cursul 14. Buna conduită în evaluare, funcții de conducere și privind respectarea ființei și demnității umane, evitarea suferinței animalelor și ocrotirea mediului

            Seminar 14. Exerciții și aplicații ATENȚIE: SE PREDĂ REFERATUL!