Academic Ethics and Integrity

– syllabus –

 

Master: Anglo-American Intercultural Studies, First Year, 2023-2024

Conf. univ. dr. Adrian Niţă

Pagina personală: www.adriannita.ro

E-mail: adriannita2010@gmail.com

 

Descrierea cursului: cursul prezintă principalele norme ale eticii și integrității cercetării în domeniul academic.

Obiectivele cursului: obiectivul principal al cursului îl reprezintă înţelegerea felului în care se desfăşoară cercetarea științifică în cadrele bunei conduite. Dobândirea informațiilor legate de metodologia elaborării lucrărilor (în special, a lucrării de dizertație) va fi dublată cu efectuarea de exerciții și aplicații la seminar prin care fiecare din temele tratate vor putea să fie însușite și aplicate de studenți.

Cerinţele cursului: fiecare student este obligat: 1) să participe constant la cursuri şi seminarii; 2) să susțină o expunere orală; 3) să elaboreze un referat de 10-12 pagini (predat la cursul 6).

Evaluare: 50% activităţi practice (25%  expunere orală, 25%  referat) + 50% examen scris

Bibliografie generală:

U Eco, Cum se face o teză de licenţă, trad de G Popescu, Constanţa, Pontica, 2000.

A Marga, Metodologie şi argumentare filosofică, Cluj, Dacia, 1992.

Adrian Niţă, Metodologie, Bucureşti, Ars Docendi, 2005.

L Topa, Metode şi tehnici de muncă intelectuală, Bucureşti, Editura Didactică, 1979.

  1. Grawitz, Methodes des sciences sociales, Paris, Dalloz, 2001.

Dore Beach, The responsible conduct of research, New York, VCH, 1996.

xxx, Integrity in scientific research, Washington, National Academies Press 2002.

AE Shamoo, DB Resnik (eds.), Responsible conduct of research, Oxford University Press, 2009.

T Gibbons (ed.), Integrity and historical research, New York, Routledge, 2012.

 

Desfăşurare:

Cursul 1. Obiectul și metoda disciplinei. Relațiile cu alte discipline.

Seminar 1. Aspecte organizatorice

 Cursul 2. Integritatea academică

Seminar 2.  Charlotte Brontë, Jane Eyre

Cursul 3. Valori, principii, norme ale integrității academice

Seminar 3.  Arthur Conan Doyle, Scandal în Boemia

Cursul 4. Buna conduită în cercetare

            Seminar 4. Tolkien, Frăția inelului, cartea II, cap VII

Cursul 5. Etica nediscriminării

Seminar 5. Salomon Rushdie, Harun și Marea de povești, cap. 1

Cursul 6. Etica aplicată

Seminar 6. Graham Green, Omul nostru din Havana, partea a doua

Cursul 7. Dileme etice

Seminar 7. Ian McEwan, Mașinării ca mine și oameni ca voi, cap. 2