Academic Ethics and Integrity

– syllabus –

Master: Anglo-American Intercultural Studies, anul I, semestrul II, 2021-2022, sala 121, luni, 18.00-20.00

Conf. univ. dr. Adrian Niţă

Pagina personală: www.adriannita.ro

E-mail: adriannita2010@gmail.com

Descrierea cursului: cursul prezintă principalele norme ale eticii și integrității cercetării în domeniul academic.

Obiectivele cursului: obiectivul principal al cursului îl reprezintă înţelegerea felului în care se desfăşoară cercetarea științifică în cadrele bunei conduite. Dobândirea informațiilor legate de metodologia elaborării lucrărilor (în special, a lucrării de dizertație) va fi dublată cu efectuarea de exerciții și aplicații la seminar prin care fiecare din temele tratate vor putea să fie însușite și aplicate de studenți.

Cerinţele cursului: fiecare student este obligat: 1) să participe constant la cursuri şi seminarii; 2) să susțină o expunere orală; 3) să elaboreze un referat de 10-12 pagini (predat la cursul 12).

Evaluare: 50% activităţi practice (25%  expunere orală, 25%  referat) + 50% examen scris

Bibliografie generală:

U Eco, Cum se face o teză de licenţă, trad de G Popescu, Constanţa, Pontica, 2000.

A Marga, Metodologie şi argumentare filosofică, Cluj, Dacia, 1992.

Adrian Niţă, Metodologie, Bucureşti, Ars Docendi, 2005.

L Topa, Metode şi tehnici de muncă intelectuală, Bucureşti, Editura Didactică, 1979.

M. Grawitz, Methodes des sciences sociales, Paris, Dalloz, 2001.

Dore Beach, The responsible conduct of research, New York, VCH, 1996.

xxx, Integrity in scientific research, Washington, National Academies Press 2002.

AE Shamoo, DB Resnik (eds.), Responsible conduct of research, Oxford University Press, 2009.

T Gibbons (ed.), Integrity and historical research, New York, Routledge, 2012.

Desfăşurare:

Cursul 1. Obiectul și metoda disciplinei. Cadrul general privind promovarea valorilor etice

            Seminar 1. Aspecte organizatorice

Cursul 2. Relațiile cu alte discipline. Corupţia – definiţii şi forme

            Seminar 2. Ian McEwan, Mașinării ca mine și oameni ca voi, cap. 2

 Cursul 3. Integritatea academică – principii

            Seminar 3.  Milan Kundera, Gluma

Cursul 4. Valori ale integrității academice

            Seminar 4.  Tolkien, Frăția inelului, cartea II, cap VII

Cursul 5. Buna conduită în cercetare – sistemul de norme și reguli

            Seminar 5.  Tolkien, Cele două turnuri, cartea a treia, cap. IV

Cursul 6. Activităţi şi zone de risc ce pot afecta integritatea

            Seminar 6.  Stabilirea temei de cercetare. Tolkien, Intoarcerea regelui, cartea 5, cap. 3

Cursul 7. Etica nediscriminării

            Seminar 7.  Documentarea: informarea bibliografică. JR Rowling, Harry Potter si Pocalul de foc, cap. 3

Cursul 8. Etica aplicată

            Seminar 8. Documentare: fise de lectură. Hilary Mantel, Wolf Hall, cap. 3.

Cursul 9. Dileme etice

            Seminar 9. Redactare: planul lucrării. Philip Pullman, Ocheanul de ambră, cap 3

Cursul 10. Strategii anticorupţie

            Seminar 10. Redactare: prima variantă. Ali Smith, Toamna, cap. 3.

Cursul 11. Management etic în organizație

            Seminar 11 Redactare: varianta a doua. David Mitchell, Atlasul norilor, cap. 3.

Cursul 12. Proceduri operaționale-„Etica locului de munca” ATENȚIE: SE PREDĂ REFERATUL!

            Seminar 12. Salomon Rushdie, Harun și Marea de povești, cap. 1

Cursul 13. Standard occupational: consilier de etică

            Seminar 13. Milan Kundera, Nimeni nu va râde, in Kundera, Iubiri caraghioase, trad Jean Grosu, Humanitas, pp. 7-52.

Cursul 14. Planul de măsuri de integritate în instituție

Seminar 14. Graham Green, Omul nostru din Havana, partea a doua