Communication and international public relations

– syllabus –

Master International Business, anul II, semestrul II, 2021-2022, marti, 18.00-21.30

Universitatea Creștină ,,Dimitrie Cantemir”

Facultatea de Administrarea Afacerilor Internaționale

Conf. univ. dr. Adrian Niţă

Pagina personală: www.adriannita.ro

E-mail: adriannita2010@gmail.com

Descrierea cursului: cursul prezintă principalele elemente de comunicare și relații publice în domeniul afacerilor internaționale.

Obiectivele cursului: obiectivul principal al cursului îl reprezintă dobândirea de cunoștințe și abilități de relații publice, comunicare, argumentare, gândire critică în domeniul afacerilor internaționale. Accentul se pune deopotrivă pe comunicare (în situații normale și în situații de criză) și pe relațiile publice cu privire la instituții și organizații. Prin exercițiile de la seminar studenții vor putea deprinde și fixa cunoștințe și deprinderi utile în cariera viitoare din domeniul comunicării și a imaginii instituțiilor și organizațiilor.

Cerinţele cursului: fiecare student este obligat: 1) să participe constant la cursuri şi seminarii; 2) să susțină o expunere orală; 3) să elaboreze un referat de 10-12 pagini (predat la cursul 12).

Evaluare: 25% activităţi practice (10%  expunere orală, 15%  referat) + 75% examen scris

Bibliografie generală:

L Topa, Metode şi tehnici de muncă intelectuală, Bucureşti, Editura Didactică, 1979.

Sorin Ivan, Communication and public relations, Editura Universității București, 2014.

G Nastase, Comunicare și relații publice in afaceri internaționale, București, Pro Universitaria, editia a treia, 2020.

Ion Ovidiu Pânisoara, Comunicare eficientă, Iași, Polirom, ediția a patra, 2015.

Alison Theaker, The PR handbook, Routledge, Londra, 2001.

David Walker, Public Relations in Local Government, Strategic Approaches to Better Communications, Pitman Publishing, Londra, 1997.

Edward T. Hall, The Silent Language, Anchor Books, New York, 1990.

Gabriele Kasper, Eric Kellerman, Communication Strategies. Psycholinguistic and Sociolinguistic Perspectives, Longman 1997.

Jean Chaumely, Denis Huisman, Relations Publiques, Presses Universitaires de France, 1967. 

Roger Haywood, Manage your Reputation, Kogan Page, Londra, 2002.

Tim O’Sullivan, John Hartley, Danny Saunders, Martin Montgomery, John Fiske, Concepte fundamentale din stiintele comunicarii si studiile culturale, Polirom, Iasi, 2001.

Andy Green, Creativity in PR, Kogan Page, Londra 1999.

McNair, Brian, Introducere în comunicarea politică, Iasi, Polirom, 2007.

Lynch, P.J., Horton, S., Web Style Guide: Basic Design Principles for Creating Web Sites, 3rd Edition, 2008.

Coman, Cristina, Relaţii publice – principii şi strategii, Ed. Polirom, 2006, 

Coman, Cristina, Comunicarea de criză, Ed. Polirom, 2009.

Newsom, Doug, Van Slyke Turk, Judy, Kruckeberg, Dean, Totul despre relaţiile publice, Ed. Polirom, 2010 

Oliver, Sandra, Strategii de relaţii publice, Iaşi, Polirom, 2009.

Wilcox, L. Denis, Cameron, T. Glen, Ault, H. Phillip, Agee, K.Warren, Relații publice, strategii și tactici, Ed. Curtea Veche Publishing, 2009,  

Curtin, Patricia A., Gaither, Kenn T.,  Relații publice internaționale. Negocierea culturii, a identității și a puterii. București Curtea Veche, 2008.

Trent, Judith S., Friedenberg, Robert V., Denton Robert E, Political Campaign Communication: Principles and Practices, Rowman&Littlefield Publishers, Inc., Lanham, Boulder, New York, Toronto, 7th Edition, 2011.

Andy Green, Comunicare eficientă în relații publice, Polirom, 2009.

AM Hyamson (ed), A dictionary of international affairs, London, Methuen, 1946.

Mc Elroy, Morality and American Foreign Policy, Princeton, 1992.

JM Bochenski, The metods of contemporary thought, Dordrecht, Reidel, 1965.

U Eco, Cum se face o teză de licenţă, trad de G Popescu, Constanţa, Pontica, 2000.

Adrian Niţă, Metodologie, Bucureşti, Ars Docendi, 2005.

Desfăşurare:

Partea întâi. Relații publice în domeniul afacerilor internaționale

Cursul 1. Obiectul și metoda disciplinei. Relații publice- noțiuni introductive. Evoluția relațiilor publice

            Seminar 1. Aspecte organizatorice

Cursul 2. Relațiile disciplinei cu marketingul, managementul şi publicitatea

            Seminar 2. Exerciții și aplicații

Cursul 3. Identificare a publicului – țintă specifice instituției publice. Rolul comunicarii interne în organizatie

            Seminar 3. Exerciții și aplicații

Cursul 4. Afaceri internationale: noțiuni introductive. Relaţiile publice in afaceri international

            Seminar 4. Exerciții și aplicații

Cursul 5. Strategia de relații publice. Instrumente  strategice de comunicare online in strategia de relații publice

            Seminar 5. Exerciții și aplicații

Partea a doua. Comunicarea în domeniul afacerilor internațioanle

Cursul 6. Modalități de comunicare publică. Transparența decizională și participarea la procesul decisional

            Seminar 6. Exerciții și aplicații. Stabilirea temei de referat.

Cursul 7. Instrumente de comunicare instituțională

            Seminar 7. Exerciții și aplicații. Documentarea: informarea bibliografică.

Cursul 8. Elemente de Public speaking

            Seminar 8. Exerciții și aplicații. Documentare: fise de lectură.

Cursul 9. Managementul situaţiilor de criză

            Seminar 9. Exerciții și aplicații. Redactare: planul lucrării.

Cursul 10. Comunicarea instituției publice în situații de criză. Planul de comunicare în situaţii de criză. Modalități practice pentru gestionarea situaţiilor de criză mediatică

            Seminar 10. Exerciții și aplicații. Redactare: prima variantă.

Cursul 11. Discursul public în situații spontane. Tehnici de abordare a interviurilor și luărilor de cuvânt pe nepregătite

            Seminar 11. Exerciții și aplicații. Redactare: varianta a doua.

Cursul 12. Purtătorul de cuvânt –rolul acestuia. Discurs și abilități de vorbire a comunicatorilor care reprezintă instituția publică

            Seminar 12. Exerciții și aplicații ATENȚIE: SE PREDĂ REFERATUL!