Etică și integritate academică

– syllabus –

Facultatea de Finanțe, Bănci și Contabilitate

Anul II, semestrul II

Master ,,Management financiar contabil”

Sala 119, săpt A, joi, 1h curs, 1h sem

Master ,,Management financiar bancar”

Sala 118,  săpt A, vineri, 1h curs, 1h sem

Conf. univ. dr. Adrian Niţă

Pagina personală: www.adriannita.ro

E-mail: adriannita2010@yahoo.com

Descrierea cursului: cursul prezintă principalele norme ale conduitei corecte în cercetarea academică și învățământ.

Obiectivele cursului: obiectivul principal al cursului îl reprezintă înţelegerea felului în care se desfăşoară cercetarea științifică, adică a felului cum pot fi explicate şi înţelese operele ca întreg având în vedere metodele utilizate. Dobândirea informațiilor legate de metodologia elaborării lucrărilor de filosofie (și în special, a lucrării de dizertație) va fi dublată cu efectuarea de exerciții și aplicații la seminar prin care fiecare din temele tratate vor putea să fie însușite și aplicate de studenți.

Cerinţele cursului: fiecare student este obligat: 1) să participe constant la cursuri şi seminarii; 2) să susțină o expunere orală; 3) să elaboreze un referat de 10 pagini (predat la cursul 14).

Evaluare: 50% activităţi practice (25%  expunere orală, 25%  referat) + 50% examen scris

Bibliografie generală:

JM Bochenski, The metods of contemporary thought, Dordrecht, Reidel, 1965.

U Eco, Cum se face o teză de licenţă, trad de G Popescu, Constanţa, Pontica, 2000.

A Marga, Metodologie şi argumentare filosofică, Cluj, Dacia, 1992.

Adrian Niţă, Metodologie, Bucureşti, Ars Docendi, 2005.

J Russ, Metodele filosofiei, traducere de V Tonoiu, Bucureşti, Univers enciclopedic, 1999.

L Topa, Metode şi tehnici de muncă intelectuală, Bucureşti, Editura Didactică, 1979.

E. Martens, H. Schnaedelbach, Filosofie, trad. de M. Flonta et alii, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1999.

N. Mihai, Introducere în filosofia şi metodologia ştiinţei, Chişinău, Arc, 1996.

M. Grawitz, Methodes des sciences sociales, Paris, Dalloz, 2001.

Dore Beach, The responsible conduct of research, New York, VCH, 1996.

xxx, Integrity in scientific research, Washington, National Academies Press 2002.

AE Shamoo, DB Resnik (eds.), Responsible conduct of research, Oxford University Press, 2009.

T Gibbons (ed.), Integrity and historical research, New York, Routledge, 2012.

Desfăşurare:

Partea I Introducere

Cursul 1. Obiectul și metoda disciplinei

            Seminar 1. Aspecte organizatorice

Cursul 2. Relațiile cu alte discipline

            Seminar 2. Exerciții și aplicații

Cursul 3. Etică, știință, filosofie

            Seminar 3. Exerciții și aplicații

Parte II. Metodologia cercetării

Cursul 4. Cercetarea în științele socio-umane

            Seminar 4. Exerciții și aplicații

Cursul 5. Metode de cercetare în științele socio-umane

            Seminar 5. Exerciții și aplicații

Cursul 6. Etapele cercetării în științele socio-umane

            Seminar 6. Exerciții și aplicații

Cursul 7. Documentarea

            Seminar 7. Exerciții și aplicații

Cursul 8. Redactarea

            Seminar 8. Exerciții și aplicații

Cursul 9. Specificul elaborării dizertației

            Seminar 9. Exerciții și aplicații

Partea III. Etica cercetării

Cursul 10. Etica și conduita în cercetare

            Seminar 10. Exerciții și aplicații

Cursul 11. Buna conduită în redactare

            Seminar 11. Exerciții și aplicații

Cursul 12. Buna conduită în publicare

            Seminar 12. Exerciții și aplicații