Societatea Leibniz din România anunță lista de nominalizări la Premiul Leibniz 2022 (pentru lucrări din 2021).
1. Premiul Leibniz
Valerie Debuiche, Leibniz et l`expression, Aix-en-Provence, Presses Universitaires de Provence
2. Premiul Leibniz pentru filosofie – nominalizări
Andrei Vieru, Elogiul frontierelor. Mic tratat de libertate, București, Humanitas
Andrei Marga, Heidegger, Brașov, Creator
Ștefan Afloroaei, Despre simțul vieții. Întrebări, perplexități, credințe, Iași, Polirom
Cristi Iftode, Viața bună. O introducere în etică, București, Trei
Sorin Ioniță, Deceniul furiei și indignării. Cum ne-au schimbat ultimii zece ani?, București, Humanitas
3. Premiul Leibniz pentru traducere – nominalizări:
Vlad Alexandrescu (coord.), Descartes, Corespondența, vol 3, Iași, Polirom
Alexander Baumgarten (coord), Toma din Aquino, Summa theologica, vol II, Iași, Polirom
Marilena Vlad, Dionisie Areopagitul, Despre ierarhia cerească, Iași, Polirom
Andrei Cornea, Platon, Opera integrală, vol I, București, Humanitas
Mircea Dumitru, Kripke, Numire si necesitate, Iași, Polirom
În zilele următoare se vor anunța nominalizările pentru Premiul Leibniz pentru proză, pentru poezie și pentru știință.
Decernarea va fi online, joi, 15 decembrie, ora 19.