RAPORT ȘTIINȚIFIC SINTETIC PENTRU PERIOADA 2011-2016

I Stadiul îndeplinirii obiectivelor

Obiectivele stabilite și asumate pentru fiecare an au fost îndeplinite întocmai, în totalitate și la timp – după cum se observă din raportarea din fiecare an (vezi mai jos)

II. Rezultatele cercetării

Valorificarea rezultatelor cercetării din perioada 2011-2016:

            Cărți (Books): 6

            Capitole în volume (Book chapters): 17

            Articole și studii în reviste ISI (ISI Articles): 11

            Articole și studii în reviste BDI (BDI Articles): 16

            Comunicări la simpozioane internaționale (International symposiums): 7

            Comunicări la simpozioane internaționale din România (International symposiums in Romania): 12

            Comunicări la simpozioane naționale (Symposiums)): 9

            Alte rezultate (other results) : 5

Raport științific 2011-2013

            I) Stadiul îndeplinirii obiectivelor

I.1. Octombrie – decembrie 2011

 În perioada octombrie – decembrie 2011 principalul obiectiv al proiectului cu titlul Teoria substanţei în lucrările de tinereţe ale lui Leibniz, cod PN-II-ID-PCE-2011-3-0739, a fost formarea echipei. Au fost stabilite sarcinile fiecărui membru al echipei, fişa postului şi schiţa activităţilor principale pentru perioada octombrie 2011 – septembrie 2014.

            Cum această activitate s-a desfăşurat destul de repede, membrii echipei (lector dr. Delia Şerbescu şi prep. drd. Ionuţ Răduică; trebuie menţionat că lect. dr. Vasile Chira a renunţat să mai facă parte din echipă, sarcinile sale fiind preluate de ceilalţi membri ai echipei) au trecut la faza de documentare. S-a început, desigur, cu informarea bibliografică, cu un accent deosebit pe identificarea surselor disponibile în universităţile şi bibliotecile româneşti urmată de efectuarea unei liste de lucrări (cărţi, reviste, articole) necesare a fi comandate prin schimb interbibliotecar sau prin cumpărare necesare bunei desfăşurări a proiectului.

I. 2. Ianuarie – decembrie 2012

Implementarea proiectului ,,Teoria substanţei în lucrările de tinereţe ale lui Leibniz” a avut ca principală activitate în anul 2012 documentarea. Pentru aceasta au fost realizate mai multe acţiuni, convergente spre îndeplinirea acestui obiectiv. Astfel, directorul de proiect a efectuat un stagiu de documentare de 2 săptămâni la Leibniz-Archiv Hannover (Germania), locul unde se află o mare parte din manuscrisele lui Leibniz şi cea mai mare bibliotecă din lume din domeniul studiilor leibniziene.

            De asemenea, în vederea documentării, au fost achiziţionate materiale (laptop, videoproiector) şi cărţi, atât din seria de opere (Sämtliche Schriften un Briefe), editată de Academia de Ştiinţe din Germania, cât şi lucrări de literatură secundară (am depozitat cărţile la Biblioteca Universităţii din Craiova). Membrii echipei au în prezent la dispoziţie lucrările din această ediţie de referinţă, aflate parțial la Biblioteca Universităţii din Craiova, parțial la Biblioteca Facultăţii de Filosofie, parțial la Biblioteca Academiei Române etc. Din păcate, ediţia, ce numără în prezent 52 de volume, nu se află la un loc în nici o bibliotecă din România (ceea ce reprezintă un mare neajuns).

            Un alt punct important al planului de muncă pentru anul 2012, stabilit împreună cu echipa, a fost acela de a traduce, în vederea publicării, a corespondenţei cu Nicaise (din GP II, 533-594), cu Pierre Bayle (din GP III, 39-72), Lady Masham (din GP III, 336-375) şi Foucher (din A II. 1). Membrii echipei s-au achitat cu bine de această sarcină, în prezent volumul poate fi pregătit pentru publicare.

            Tot în vederea documentării, directorul de proiect a efectuat un stagiu de documentare la King’s College London, pentru definitivarea cercetării legate de problematica spontaneităţii la Leibniz (text trimis deja spre publicare). De asemenea, la Heythrop College, fiind invitat la lucrările unui eveniment ştiinţific, am putut discuta cu colegii noştri englezi detalii legate de organizarea colocviului din primăvară ,,Between Continuity and Transformation. Leibniz on Substance and Substantial Forms.

Activitatea cea mai importantă din 2012 în vederea implementării proiectului a fost organizarea şcolii de vară cu tema ,,Leibniz şi gândirea modernă”. Desfăşurată în perioada 8-15 iulie la Academia Brâncoveanu, de la Sâmbăta de Sus, judeţul Braşov, şcoala de vară a abordat, în cadrul a patru direcţii tematice, relaţia lui Leibniz cu Descartes, cu Locke, cu Bayle şi, peste ani, cu Kant. S-au identificat elementele în jurul cărora s-a purtat dezbaterea filosofică, ideile principale ale lui Leibniz şi ale oponenţilor săi precum şi miza ideilor în context filosofic, ştiinţific şi teologic.

            Programul a cuprins în fiecare zi două prelegeri şi două ateliere de lectură. Prelegerile au fost susţinute de către: Adrian Niţă (conf. univ., Universitatea din Craiova), Brîndușa Palade (lect. univ., SNSPA), Viorel Ghenea (lect. univ., Universitatea din Craiova), Ionuț Răduică (asist. univ., Universitatea din Craiova), Bogdan Drapac (doctorand, UBB Cluj-Napoca). Studenţii participanţi au fost în număr de 16, de la marile centre universitare din ţară ce organizează licenţă în domeniul filosofiei: 8 studenţi de la Universitatea din Craiova, 6 studenţi de la Universitatea din Bucureşti, 1 student de la Universitatea ,,AI Cuza” Iaşi, 1 student de la Universitatea din Timişoara.

            Studenţii au avut ocazia să se familiarizeze cu gândirea lui Leibniz, atât prin audierea conferinţelor (urmate, fiecare, de discuţii şi întrebări), cât şi prin parcurgerea celor 10 texte abordate la atelierele de lectură. Studenţii au primit un caiet de seminar în care au notat atât întrebările şi comentariile pe care le-au avut la fiecare conferinţă în parte, cât şi răspunsul la o serie de întrebări din fiecare din cele 10 texte abordate la atelierele de lectură. La sfârşitul şcolii de vară, caietele au fost predate, completate, organizatorilor.

            I. 3. Ianuarie – octombrie 2013

            Pentru anul 2013, obiectivul de promovare a cercetării orginiale în științele umaniste a conținut temele următoare: ,,Teoria substanţei în De principio individui”; ,,Substanţă şi Dumnezeu în De transsubstantione, Confessio naturae contra atheistas şi în corespondenţa din perioada 1672-1674” (Adrian Niţă); ,,Substanţă şi dinamică în Theoria motus abstracti” (Delia Şerbescu); ,,Substanţă şi logică în De arte combinatoria” (Ionuţ Răduică). Valorificarea rezultatelor obținute în aceste teme de cercetare se reflectă în activitatea publicistică a membrilor echipei.

            În perioada 15-16 mai 2013 am organizat colocviul internațional cu tema: ,,Between Continuity and Transformation: Leibniz on Substance and Substantial Forms”, ce a reunit o parte din cei mai mari specialiști din lume pentru a aborda gândirea de tinerețe a lui Leibniz, ce culminează cu reabilitarea formelor substanțiale (din 1678-1679): Daniel Garber (Princeton University), Roger Ariew and Lucio Mare (University of South Florida), Richard Arthur (McMaster University, Canada), Enrico Pasini (Torino University), Pauline Phemister (University of Edinburgh), Markku Roinila (University of Helsinki), Stefano Di Bella (Scuola Normale Superiore Pisa), Andreas Blank (Paderborn University). Din România a susținut o comunicare Adrian Niță (Universitatea din Craiova), coordonatorul colocviului.

            Colocviul a urmărit explorarea teoriei substanței și a formelor substanțiale, în special în legătură cu momentul 1678-1679, când Leibniz a declarat că a reabilitat formele substanțiale. S-a cercetat istoric și sistematic continuitatea și/sau transformarea metafizicii lui Leibniz din perioada de tinerețe (1663-1679) spre cea de maturitate (1680-1695) și cea târzie (1696-1716).

            A doua importantă acțiune organizată în cadrul priectului a fost Școala de vară, desfășurată între 7 și 13 iulie 2013, tot la Academia Brâncoveanu, de la Mănăstirea Sâmbăta de Sus, jud. Brașov, și a avut ca temă ,,Libertate și necesitate în filosofia secolului 17: Leibniz, Hobbes, Spinoza”. Fascinanta temă a libertăţii marchează o etapă importantă odată cu teoriile susţinute de Leibniz, Hobbes şi Spinoza. Leibniz este adeptul celebrei teorii a optimismului filosofic, dat fiind că omul este liber în ciuda multor piedici venite dinspre natură, Dumnezeu, legi etc.; Hobbes susţine libertatea într-o strânsă legătură cu manifestarea unei puteri absolute a suveranului; iar Spinoza face din libertate mai mult sau mai puţin o înţelegere a necesităţii.

            Dintre temele abordate amintim: libertatea omului, libertatea lui Dumnezeu de a crea sau de a nu crea lumea, felurile libertăţii şi necesităţii, cât de constrângătoare sunt constrângerile venite din natură și din suflet, predeterminare, preştiinţă etc.

            Ca în ceilalți ani, programul a cuprins, zilnic, două conferințe și două ateliere. Conferințele au fost susținute de: Adrian Niţă (conf. univ., Universitatea din Craiova), Ștefan Vianu (conf. univ., Institutul de Arhitectură Ion Mincu, București), Ionuț Răduică (asist. univ., Universitatea din Craiova), Bogdan Drapac (doctorand, UBB Cluj-Napoca).

            Au fost selecționați să participe un număr de 10 studenți  (mai mic decât în 2012 din cauza restrângerii bugetului): 6 studenți din anii 1 și 2 de la Departamentul de Filosofie al Universității din Craiova, 3 studenți din anii 3 licență și 2 master de la Facultatea de Filosofie București și 1 student din anul 2 master de la Departamentul de Filosofie al Universității Babeș-Bolyai din Cluj.

            Tot la fel ca în 2012, studenții au participat activ la lucrări și, cunoscând bine textele atelierelor, au putut avea discuții, observații, critici etc. foarte interesante și foarte utile. Tot ca în 2012, studenții au primit un caiet de seminar în care au trecut răspunsurile la o serie de întrebări din fiecare din cele 10 texte de lectură.     

            II. Valorificarea rezultatelor cercetării

În perioada octombrie 2011-octombrie 2013 au fost obținute următoarele rezultate: 8 articole publicate în reviste ISI, 8 articole publicate în reviste indexate BDI, 11 conferințe susținute de membrii echipei, 5 cărți publicate (sau în curs de publicare), 8 capitole de cărți, 3 alte rezultate. Redăm detaliile mai jos:

Articole ISI

Adrian Niţă,Leibniz on subject and individual substance”, Filozofia nauki, vol. XX, 2(78), 2012, pp. 57-67.

Ionuț Răduică, „Darwin after Darwin” (recenzie), Revue Roumaine de Philosophie, (Cat. ISI), Vol. 56, June 2012, pp. 189-191.

Adrian Niţă, ”Daniel Garber on Corporeal Substances and Monads”, Revue roumaine de philosophie,  vol. 56, 1, 2012, pp. 175-181.

Adrian Nita, “Essays on theodicy by Leibniz after three hundred years”, Revue roumaine de philosophie,  vol. 57, 1, 2013, pp. 149-160.

Ionuț Răduică, „Faith as Philosophy. Reflections on the Thinking of Tradition” (recenzie), Revue Roumaine de Philosophie, Vol. 57, Janvier–Juin 2013, pp. 161-163.

Articole BDI

Adrian Nita, ”Time as a condition of possibility. Reply to Michael Futch”, in The Leibniz Review, vol. 22, 2012, pp. 135-138

Ionuț Răduică, „Negative Freedom and Its Evolution”, Revista de Ştiinţe Politice/ Revue des Sciences Politiques,  nr. 29/2011, ISSN: 1584-224X, BDI: Index Copernicus, EBSCO, DOAJ, CNCS, INTUTE, pp. 36-41

Ionuț Răduică, „Positive Freedom in Europe’s Democracy. Aspects and Dilemmas upon the Liberty’s Approach”, Revista de Ştiinţe Politice/ Revue des Sciences Politiques, nr. 30-31/ 2011, ISSN: 1584-224X, BDI: Index Copernicus, EBSCO, DOAJ, CNCS, INTUTE, pp. 118-122.

Ionuț Răduică, „Cultural anthropology of media after the communism fall”, Revista de Ştiinţe Politice. Revue des Sciences Politiques (Cat. B+ CNCS), No. 33-34, 2012, ISSN: 1584-224X, BDI: Index Copernicus, EBSCO, DOAJ, CNCS, INTUTE, pp. 279-285.

Ionuț Răduică, „The world seen through a lens. Copernican perspectives in modern television”Revista de Ştiinţe Politice. Revue des Sciences Politiques, No. 35, 2012, ISSN: 1584-224X, BDI: Index Copernicus, EBSCO, DOAJ, CNCS, INTUTE, pp. 462-466.

Ionuț Răduică, „Introducere în filosofie. V. Ghenea” (recenzie), Analele Universităţii din Craiova, Seria Filosofie,  nr. 31, 2013, ISSN: 1841-8325, BDI: ERIH Philosophy (din 2007), AERES (din 2013), Philosopher’s Index, pp. 190-192.

Ionuț Răduică, „Raportul dintre fericire și cunoaștere la Aristotel”, Analele Universităţii din Craiova, Seria Filosofie, nr. 31, 2013,  2013, ISSN: 1841-8325, BDI: ERIH Philosophy (din 2007), AERES (din 2013), Philosopher’s Index, pp. 5-15.

Conferințe

Adrian Niţă, Subject and individual substance at Leibniz, in H Breger, J Herbst (eds.), Nature and Subject. IX International Leibniz Congress, 2011, Hannover

Adrian Niţă, Existence et necessite, Xe Congress de la Societe Kantienne de Langue Francaise, 5-8 octombrie 2011, Luxembourg

Adrian Niţă, The communication of the substances in the philosophy of Leibniz, simpozion internaţioanl Rethinking Politics for the Knowledge Society, International Conference, Iaşi, 30 noiembrie-3 decembrie 2011.

Adrian Niţă, Între modernitate și romantism: Noica despre individual, simpozionul național Constantin Noica, ed V, ,,Cum e cu putință ceva nou”, 24-25 mai 2013, Timișoara.

Adrian Niţă, Realité et actualité chez Kant et Leibniz,  23rd World Congress of Philosophy, Atena, 4-10 august 2013.

Ionuț Răduică, 21-22 octombrie 2011: Mass-media şi influenţele sale asupra conturării Lebenswelt-ului contemporan, Conferinţa internaţională „Comparativism, Identity, Communication (CIC2011)”, Universitatea din Craiova.

Ionuț Răduică, 10 iulie 2012, Conferința Raportul corp-suflet în corespondența lui Leibniz cu Lady Masham, în cadrul Școlii de vară ,,Leibniz și gândirea modernă”, Sâmbăta de Sus, 8-15 iulie 2012

Ionuț Răduică, 12 iulie 2012, Conferința Leibniz, critic al lui Descartes în corespondența cu Pierre Bayle¸ în cadrul Școlii de vară ,,Leibniz și gândirea modernă”, Sâmbăta de Sus, 8-15 iulie 2012.

Ionuț Răduică, 14-15 decembrie 2012), L’influence cartesienne sur la philosophie de Leibniz,  Colocviul international „Descartes”, , organizator Universitatea din Craiova, Facultatea de Științe Sociale și Le Group Belge Francophone d’Etudes Cartesiennes.

Adrian Nita, Substance, unity and identity in early Leibniz’s work, colocviul internațional ,,Between continuity and transformation: Leibniz on substance and substantial forms”, Bucuresti, 15-16 mai 2013.


Ionuț Răduică, 11 iulie 2013, Rolul secularizării în formarea modernității la Hans Blumenberg, în cadrul Școlii de vară ,,Libertate și necesitate în filosofia secolului 17: Leibniz, Hobbes, Spinoza”, Sâmbăta de Sus, 7-13 iulie 2013.

Cărți

Adrian Nita (ed.), Leibniz`s metaphysics and adoption of substantial forms, Springer, Dordrecht (în curs de publicare; manuscrisul este predat editurii)

Leibniz, Opere, vol. 1, Metafizica, coord. Adrian Nita, Editura Academiei, București (în curs de publicare; manuscrisul are termen de predare decembrie 2013)

Leibniz, Opere, vol. 17, Corespondență, coord. Delia Șerbescu, Editura Academiei, București (în curs de publicare; manuscrisul are termen de predare decembrie 2013)

Capitole de cărți

Adrian Niţă, Reconstrucţia categorială a existenţei, în Alexandru Surdu, Sergiu Bălan (coord.), Studii de teoria categoriilor, vol. 3, Bucureşti, Editura Academiei, 2011, pp. 87-114.

Adrian Niţă, Existenţă şi realitate în fizica contemporană, în Angela Botez et alii (coord.), Categorii şi concepte în filosofia ştiinţei, Bucureşti, Editura Academiei, 2011, pp. 205-230.

Adrian Niţă, Fiinţă şi model la Şora, in Luiza Palanciuc (coord.), Viaţa gândului. In honorem Mihai Şora Iaşi, Eis Art, 2012, ISBN 978-606-93259-9-5 pp. 82-105.

Adrian Niţă, Noica şi istoria filosofiei, in Ovidiu Pecican (coord.), România comunistă. Istorie şi istoriografie, Cluj Napoca, Limes, pp. 65-72.

Adrian Niţă, Ontologie structurală la Ilie Pârvu, în M Dumitru, M Flonta, V Mureşam (coord.), Metafizică şi ştiinţă, Editura Universităţii Bucureşti, 2012, pp. 113-124.

Adrian Niţă, Fiinţă şi esenţă la Edith Stein, în Brînduşa Palade, PG Sandu (coord), Filosofie şi teofanie, Bucureşti, Galaxia Gutemberg, 2012,  pp. 59-74.

Adrian Niță, Cuvânt introductiv, la John Searle, Mintea: o scurtă introducere în filosofia minții, trad de Iustina Cojocaru, București, Herald, 2013, pp. 5-12.

Ionuț Răduică, „Jocul, creaţie sau imitaţie a naturii?”,în: Ghenea, Viorel (coord.), Omul şi natura. Perspective filosofice contemporane asupra relaţiei om-natură, Editura Aius, Craiova, 2012, ISBN 978-606-562-220-3, pp. 133-147. 

Alte rezultate

Leibniz și Kant în spațiul Schengen, Observator cultural, nr. 600, 11 noiembrie 2011.

Individualism şi modernitate la Leibniz, Observator cultural, nr. 689, 6 septembrie 2013

Adrian Niţă, Leibniz et Hobbes sur la liberté, conference invité chez l’Université de Poitiers, 9 aprilie 2013

Raport științific 2014

1. Promovarea cercetării originale în domeniul științelor umaniste

            Pentru anul 2014, obiectivul de promovare a cercetării orginiale în științele umaniste a conținut pregătirea temelor următoare: ,,Teoria substanţei în Confessio philosophi” (Adrian Niţă), ,,Substanţă şi logică în De arte combinatoria” (Ionuţ Răduică). Tema ,,Substanţă şi dinamică în Theoria motus concreti”, care era în sarcina Deliei Şerbescu, a fost realizată de directorul de proiect, în condițiile în care dn. Șerbescu s-a aflat în imposibilitatea de a se achita de sarcinile proiectului.

            Valorificarea rezultatelor temelor de cercetare se reflectă în activitatea publicistică a membrilor echipei.

2. Creșterea vizibilității cercetării românești la nivel internațional

            a) Ediția a doua a colocviului ,,Oltenia colloquium in early modern philosophy” a avut loc în 17 mai 2014, la Craiova și a avut ca temă Leibniz’s Controversies on Substantial Forms, Souls and Monads. În program au fost următoarele comunicări: Andreas Blank (Paderborn University, Germany), Leibniz and Sixteenth-Century Controversy over Substance Monism, Tsuyoshi Matsuda (Kobe University, Japan), Substantial forms and Atomism. Leibniz-Cordemoy Controversy, Lucio Mare (South Florida University, USA), Seventeenth-Century Controversies over Individuation: Leibniz’s Critique of Descartes and Cordemoy, Ionut Răduică (University of Craiova, Romania), Leibniz and Lady Masham: the debate around pre-formation, Adrian Nita (University of Craiova, Romania), Mind-Body problem: the controversy between Leibniz and Pierre Bayle, Tzuchien Tho (Berlin-Brandenburg Academy of Sciences, Germany), Leibnizian vis viva and space-time, Alexandra Lewendoski (Technical University of Berlin, Germany), Once upon a time a monad… Voltaire and Du Chatelet discussing monads.

            b) Ediția din 2014 a Școlii de vară de la Sâmbăta de Sus s-a desfășurat în perioada 6-12 iulie 2014, și a avut ca temă Regnul naturii și regnul harului. Prelegerile au fost suținute de: Adrian Niță (conf. univ., Universitatea din Craiova), Ștefan Vianu (lect. univ., Institutul de Arhitectură Ion Mincu, București), Viorel Ghenea (lect. univ., Universitatea din Craiova), Ionuț Răduică (asist. univ., Universitatea din Craiova), Gabriel Constantin (Universitatea de Medicină ,,Carol Davila” București).

            Au participat 9 studenți: 5 studenți de la Universitatea din Craiova, 2 masteranzi de la Universitatea AI Cuza din Iași, 1 masterand de la UBB Cluj și 1 student de la Universitatea Dunărea de Jos din Galați.

            c) Directorul de proiect a participat la mai multe evenimente științifice din țară și străinătate, la care a prezentat comunicările:

            – Adrian Niță, Conciliation between Aristotle and Moderns: Form and Unity at the Young Leibniz, The second Ibero-American Congress ,,300 Anos de la Monadologia”, Granada, Spain, 3-5 April 2014;

            – Adrian Niță, Matter and Primary Matter in Leibniz, international colloquium ,,Understanding Matter”, Palermo, Italy, 10-13 April 2014;

            – Adrian Niță, Mind-Body Problem: the Controversy between Leibniz and Pierre Bayle, the second Oltenia Colloquium in Early Modern Philosophy, Craiova, Romania, May 17, 2014;

            – Adrian Niță, Explaining Nature: Leibniz betwenn Scholastics and Modern Philosophy, Italo-Romanian Colloquium ,,Constructionism and naturalism in Leibniz”, Torino, Italy, June 5, 2014;

            – Adrian Niță, Specificul și natura metafizicii monadologice, colocviul ,,Unitate în diversitate. Monadologia la 300 de ani”, București, 26 sept 2014;

            – Adrian Niță, Libertate și demnitate la Leibniz, simpozion internațional, Craiova, 6 octombrie 2014.

            Ionuț Răduică a participat la următoarele sesiuni științifice:

            – Ionut Răduică, Leibniz and Lady Masham: the debate around pre-formation, IInd Oltenia Colloquium in Early Modern Philosophy `Leibniz’s Controversies on Substantial Forms, Souls and Monads`, University of Craiova, 17 mai 2014;

            – Ionuț Răduică, De la monadă, la diferențialele divine; influența lui Leibniz asupra lui Blaga, simpozionul național dedicat tricentenarului Monadologiei lui Leibniz, „Unitate în diversitate”, Universitatea din București și Societatea Leibniz din România, 26 septembrie 2014.

            d) Leibniz în română. Ediția Leibniz, Opere, a debutat cu pregătirea vol 1, Metafizica și a vol 17 Corespondența (IV); vol. 1 a fost pregătit de către: Dana Dinu, Elena Ștefan, Magda Indrieș, Adrian Niță (ce au asigurat traducerea textelor) sub coordonarea directorului de proiect (ce a scris notele, prefața și introducerea). Volumul este predat editurii Univers Enciclopedic.

            La vol. 17 au lucrat inițial Delia Șerbescu și Adrian Niță (realizând împreună traducere și note), apoi Ionuț Răduică (ce a realizat o parte din note); directorul de proiect semnează Introducerea; volumul este predat editurii până la sfârșitul anului, urmând să fie tipărit în 2015.

            La începutul anului 2014 s-au distribuit textele pentru vol. 4, Limba univerală, caracteristica universală, calculul logic (Alexandru Boboc, Dana Dinu, Aurelian Lupu, Elena Ştefan – traducători, Adrian Niță – coordonator). Acest volum va fi predat editurii la începutul anului 2015, în speranța de a fi tipărit tot în 2015.

Rezultatele cercetării – sinteză:

Cărți:

            Adrian Nita (coord.), Leibniz, Opere, vol. 1, Metafizica, Editura Univers Enciclopedic, București (în curs de apariție)

            Adrian Niță (coord.), Leibniz, Opere, vol. 17, Corespondența IV, Editura Univers Enciclopedic, București (în curs de apariție)

Capitole în cărți:

            Adrian Niță, Introducere. Metafizica lui Leibniz, în Leibniz, Opere, vol. 1, Metafizica, traducători: Rucsandra Dascălu, Dana Dinu, Magdalena Indrieș, Adrian Niță, Delia Şerbescu, Elena Emilia Ștefan, note de Adrian Niţă, București, Editura Univers Enciclopedic, 2014, pp. 17-30.

            Adrian Niță, Materie și materie primă în concepția lui Leibniz, în Alexandru Boboc, Claudiu Baciu, Sergiu Bălan, Ion Tănăsescu (editori), Studii de istoria filosofiei universale, vol. XXII, București, Editura Academiei Române, 2014, pp. 76-87. ISSN: 1583-8536

Articole în reviste ISI:

            Adrian Nita, ”Leibniz on spontaneity as a basic value”, Cultura. International Journal of Philosophy of Culture and Axiology, vol. 11, nr 1, iunie 2014

            Adrian Nită, ”Substance and intelligibility at Leibniz”, Revue roumaine de philosophie,  vol. 58, nr. 1, iunie 2014

            Adrian Nita, Review of Justin EH Smith, Divine machines. Leibniz and the Sciences of Life, Princeton University Press, 2011, in Studia Leibnitiana, issue 1, 2014.

Articole în reviste BDI:

            Ionuț Răduică, „De la monadă, la diferențialele divine; influența lui Leibniz asupra lui Blaga”, Revista Saeculum, nr. 7-8/2014, I.S.S.N 1583-1949

Conferințe:

            Adrian Niță, Conciliation between Aristotle and Moderns: Form and Unity at the Young Leibniz, The second Ibero-American Congress ,,300 Anos de la Monadologia”, Granada, Spain, 3-5 April 2014

            Adrian Niță, Matter and Primary Matter in Leibniz, international colloquium ,,Understanding Matter”, Palermo, Italy, 10-13 April 2014.

            Adrian Niță, Mind-Body Problem: the Controversy between Leibniz and Pierre Bayle, the second Oltenia Colloquium in Early Modern Philosophy, Craiova, Romania, May 17, 2014.

            Adrian Niță, Explaining Nature: Leibniz betwenn Scholastics and Modern Philosophy, Italo-Romanian Colloquium ,,Constructionism and naturalism in Leibniz”, Torino, Italy, June 5, 2014.

            Adrian Niță, Specificul și natura metafizicii monadologice, colocviul ,,Unitate în diversitate. Monadologia la 300 de ani”, București, 26-27 sept 2014.

            Adrian Niță, Libertate și demnitate la Leibniz, simpozion internațional, Craiova, 6 octombrie 2014

            Ionut Răduică, Leibniz and Lady Masham: the debate around pre-formation, IInd Oltenia Colloquium in Early Modern Philosophy `Leibniz’s Controversies on Substantial Forms, Souls and Monads`, University of Craiova, 17 mai 2014.

            Ionuț Răduică, De la monadă, la diferențialele divine; influența lui Leibniz asupra lui Blaga, simpozionul național dedicat tricentenarului Monadologiei lui Leibniz, „Unitate în diversitate”, Universitatea din București și Societatea Leibniz din România, 26 septembrie 2014.

Articole în presa culturală:

            Adrian Niță, Monadologia la 300 de ani, Observatorul cultural, nr. 742, 3 octombrie 2014

Raport științific 2015

            1. Promovarea cercetării originale în domeniul științelor umaniste

            Pentru anul 2015, obiectivul de promovare a cercetării orginiale în științele umaniste a conținut pregătirea temelor următoare: ,,Teoria substanţei în coresponden’a lui Leibniz din perioada 1668-1676” (Adrian Niţă), ,,Substanţă şi logică în De summa rerum” (Ionuţ Răduică). Tema ,,Substanţă şi dinamică în De corpore concursu”, care era în sarcina Deliei Şerbescu, a fost realizată de directorul de proiect, în condițiile în care dn. Șerbescu s-a aflat în imposibilitatea de a se achita de sarcinile proiectului.

            Valorificarea rezultatelor temelor de cercetare se reflectă în activitatea publicistică a membrilor echipei: 4 cărți, 6 studii în volume, 5 articole, 3 conferințe.

            2. Creșterea vizibilității cercetării românești la nivel internațional

            a) Ediția a treia a colocviului ,,Oltenia colloquium in early modern philosophy” a avut loc în 22 mai 2015, la Craiova și a avut ca temă Leibniz’s Metaphysics of Life. În program au fost următoarele comunicări: François Duchesneau (Université de Montréal, Canada), Monads and the composition of organic bodies; Audrey Borowski (University of London), Leibniz’s natural mechanism as illustration of his concept of continuity; Ionut Răduică (University of Craiova, Romania), Leibniz and divine preformation of organic bodies; Andreas Blank (Paderborn University, Germany), Diachronic identity in Jacopo Zabarella and the early Leibniz; Adrian Nita (University of Craiova, Romania), Organism and organic body in Leibniz’s late metaphysics; Markku Roinila (University of Helsinki, Finland), The identity of natural machine: substantial form, continuity and perfection.  

            b) Evenimente științifice la care au participat membrii echipei au fost:

– Adrian Niță, Organism and organic body in Leibniz`s late metaphysics, colocviu internațional IIIrd Oltenia Colloquium in Early Modern Philosophy, Leibniz`s Metaphysics of Life, 22 mai 2015

– Ionut Răduică, Leibniz and divine preformation of organic bodies,  colocviu internațional IIIrd Oltenia Colloquium in Early Modern Philosophy, Leibniz’s Metaphysics of Life, 22 mai 2015, Craiova.

– Ionuț Răduică, Substanța ca fenomen la Leibniz, în cadrul Școalii de vară de la Sâmbăta de Sus, Ediția a XIII-a, 7 iulie 2015, Sâmbăta de Sus, Brașov.

            c) Leibniz în română. Ediția Leibniz, Opere, a debutat cu pregătirea vol 1, Metafizica; vol. 1 a fost pregătit de către: Rucsandra Dascălu, Dana Dinu, Magda Indrieș, Adrian Niță, Delia Șerbescu, Elena Emilia Ștefan, Adrian Niță (ce au asigurat traducerea textelor) sub coordonarea directorului de proiect (ce a scris notele, prefața și introducerea). Volumul a fost publicat în 2015 și a fost foarte bine primit atât de specialiști (au fost publicate deja câteva cronici) cât și de publicul larg.

            d) Cea mai iportantă realizare a proiectului nostru s-a concretizat în 2015 în tipărirea unui excelent volum, coordonat de directorul de proiect, la editura Springer Verlag – una din cele mai mari și mai prestigioase edituri din lume. Volumul reunește texte scrise de cei mai mari specialiști din lume: Daniel Garber (Princeton University), Roger Ariew and Lucio Mare (University of South Florida), Richard Arthur (McMaster University, Canada), Enrico Pasini (Torino University), Pauline Phemister (University of Edinburgh), Markku Roinila (University of Helsinki), Stefano Di Bella (Scuola Normale Superiore Pisa), Andreas Blank (Paderborn University), Paul Lodge (Mansfield College, Oxford), Adrian Niță (Universitatea din Craiova).

            Lucrarea urmărește explorarea teoriei substanței și a formelor substanțiale, în special în legătură cu momentul 1678-1679, când Leibniz a declarat că a reabilitat formele substanțiale. S-a cercetat istoric și sistematic continuitatea și/sau transformarea metafizicii lui Leibniz din perioada de tinerețe (1663-1679) spre cea de maturitate (1680-1695) și cea târzie (1696-1716).

            Rezultatele cercetării – sinteză:

            Cărți:

            Leibniz, Opere, vol. 1, Metafizica, coord. Adrian Niță, Editura Univers Enciclopedic, București, 2015.

            Adrian Nita (ed.), Leibniz`s Metaphysics and Adoption of Substantial Forms, Springer Verlag, 2015.

            Leibniz, Opere, vol. 4, Limba universală, caracteristica universală, calculul logic, coord. Adrian Niță, traducere de Alexandru Boboc, Dana Dinu, Aurel Lupu, Elena Emilia Ștefan, introducere și note Adrian Niță, București, Editura Univers Enciclopedic Gold, 2015.

            Leibniz, Opere, vol. 17, Corespondența cu Foucher, Nicaise, Bossuet, Sophie și Sophie Charlotte, coord. Adrian Niță, Introducere Adrian Niță, traducere de Adrian Niță, Delia Șerbescu, note de Adrian Niță, Ionuț Răduică, Delia Șerbescu, București, Editura Univers Enciclopedic Gold, 2015.

            Studii în volume:

            Adrian Nita, Introduction. Leibniz`s metaphysics and adoption of substantial forms, in Adrian Nita (ed.), Leibniz`s Metaphysics and Adoption of Substantial Forms, Springer Verlag, 2015, pp. 1-9.

            Adrian Nita, Substance, unity and identity in early Leibniz’s work, in Adrian Nita (ed.), Leibniz`s Metaphysics and Adoption of Substantial Forms, Springer Verlag, 2015, pp. 27-42.

            Adrian Niță, Introducere. Metafizica lui Leibniz, în Leibniz, Opere, vol. 1, Metafizica, traducători: Rucsandra Dascălu, Dana Dinu, Magdalena Indrieș, Adrian Niță, Delia Şerbescu, Elena Emilia Ștefan, note de Adrian Niţă, București, Editura Univers Enciclopedic, 2015, pp. 17-30.     

            Adrian Nita, Matter and primary matter in Leibniz, in A. Le Moli, A. Cicatello (eds.), Understanding Matter , vol. 1,  Perspectives in Modern Philosophy, New Digital Press Palermo, 2015, pp. 3-15.

            Adrian Niță, Introducere. Corespondența anilor `90, în Leibniz, Opere, vol. 17, Corespondența cu Foucher, Bossuet, Nicaise, Sophie și Sophie Charlotte, coord. Adrian Niță, București, Editura Univers Enciclopedic Gold, 2015, pp. 13-24.

            Adrian Niță, Introducere. Câteva aspecte ale logicii lui Leibniz, în Leibniz, Opere, vol. 4, Limba universală, caracteristica universală, calculul logic, coord. Adrian Niță, București, Editura Univers Enciclopedic Gold, 2015, pp. 15-26

            Articole:

            Adrian Niță, Unitatea explicativă a lumii în scrierile de tinerețe ale lui Leibniz, în Ion Tănăsescu (coord.), Studii de istoria filosofiei universale, vol. XXIII, București, Editura Academiei Române, 2015, pp. 36-58.

            Ionuț Răduică, „Hans Blumenberg şi Karl Löwith:  imanenţă vs. substanţialism în modernitate”, în Alexandru Boboc, Claudiu Baciu, Sergiu Bălan, Ion Tănăsescu (coord.), Studii de istorie a filosofiei universale, vol. XXIII,  Editura Academiei Române, București, 2015, pp. 227-236.

            Ionuț Răduică, „Leibniz si Blaga: De la monadă, la diferentialele divine”, Saeculum, nr. 1-2, 2015.

            Ionuț Răduică, „Teorie și progres științific în viziunea lui Hans Blumenberg”, Analele Universității din Craiova Seria Filosofie nr 35 (1/2015)  pp. 58-66.

            Ionuț Răduică, „Substanța ca fenomen în concepția lui Leibniz”, Analele Universității din Craiova Seria Filosofie nr 35 (2/2015) .

            Conferințe:

            Adrian Niță,    Organism and organic body in Leibniz`s late metaphysics, colocviu internațional IIIrd Oltenia Colloquium in Early Modern Philosophy, Leibniz`s Metaphysics of Life, 22 mai 2015

            Ionut Răduică, Leibniz and divine preformation of organic bodies,  colocviu internațional IIIrd Oltenia Colloquium in Early Modern Philosophy, Leibniz’s Metaphysics of Life, 22 mai 2015, Craiova.

            Ionuț Răduică, Substanța ca fenomen la Leibniz, în cadrul Școalii de vară de la Sâmbăta de Sus, Ediția a XIII-a, 7 iulie 2015, Sâmbăta de Sus, Brașov.

            Recenzii făcute lucrărilor elaborate în cadrul grantului:

            Alexander Baumgarten, Leibniz, ca un râu subteran în conștiința culturală, România literară, nr. 18, 01.05-07.05. 2015      

            Julia Jorati (Ohio State University), Review of Adrian Nita (ed.), Leibniz’s Metaphysics and Adoption of Substantial Forms: Between Continuity and Transformation, Springer, 2015, 176 pp., $129.00 (hbk), ISBN 9789401799553, Notre Dame Journal Philosophical Reviews, oct. 2015

Raport științific 2016

            I Stadiul îndeplinirii obiectivelor

            1. Promovarea cercetării originale în domeniul științelor umaniste

            Pentru anul 2016, obiectivul de promovare a cercetării orginiale în științele umaniste a conținut pregătirea temelor următoare: ,,Teoria substanţei în corespondența lui Leibniz din perioada 1677-1679” (Adrian Niţă), ,,Substanţă şi logică în De summa rerum” (Ionuţ Răduică). Tema ,,Substanţă şi dinamică în corespondența luui Leibniz din perioada 1666-1668”, care era în sarcina Deliei Şerbescu, a fost realizată de directorul de proiect, în condițiile în care dn. Șerbescu s-a aflat în imposibilitatea de a se achita de sarcinile proiectului.

            Valorificarea rezultatelor temelor de cercetare se reflectă în activitatea publicistică a membrilor echipei: 2 cărți, 1 studiu în volum, 5 articole, 6 conferințe.

            2. Creșterea vizibilității cercetării românești la nivel internațional

            a) Ediția a patra a colocviului ,,Oltenia colloquium in early modern philosophy” a avut loc în 22 aprilie 2016, la Craiova și a avut ca temă Fictions, Counterfactuals and Possible Worlds in Early Modern Philosophy. În program au fost următoarele comunicări: Justin Smith (Université Paris Diderot – Paris 7, France), What is a World? Counterfactuals and the Metaphysics of Fiction from Descartes to Leibniz ; Alexandra Lewendoski (Technical University of Berlin, Germany), Etre ou ne pas être optimiste: telle est la question! Quelques remarques à propos du soi-disant optimisme leibnizien; Andreas Blank (Paderborn University, Germany), Leibniz on Striving Possibles and the Cognitive Theory of Volition; Adrian Nita (University of Craiova, Romania), Substantial Forms between Reality and Fiction; Alexandru Stefanescu (,,Dimitrie Cantemir” University, Bucharest, Romania), Leibniz and Utopia: Perfecting the World; Ionut Raduica (University of Craiova, Romania), Leibniz`s Possible Worlds in a recent interpretation: Hans Blumenberg; Ohad Nachtomy (Bar-Ilan University, Ramat Gan, Israel), Calvino and Leibniz on Fiction, Possibilities and the limits of the imagination.

            b)  Ediția 2016 a Școlii de vară de la Sâmbăta de Sus s-a desfășurat în perioada 3-9 iulie 2016, și a avut ca temă Leibniz și proiectele utopice, societăți secrete și societăți savante din sec. 17. Programul a cuprins, în fiecare zi, studiu individual și o prelegere – în sesiunea de dimineață, și două ateliere de lectură – în sesiunea de după-amiază. Prelegerile au fost suținute de: Adrian Niță (conf. univ., Universitatea din Craiova), Viorel Ghenea (lect. univ., Universitatea din Craiova), Ionuț Răduică (asist. univ., Universitatea din Craiova), Gabriel Constantin (Universitatea de Medicină ,,Carol Davila” București).

            Au participat 9 studenți de la Universitatea din Craiova, dintre care 6 studenți de la specializarea Filosofie și 3 studenți de la alte specializări din cadrul Facultății de Științe Sociale.

            c) Participări la evenimente științifice internaționale:

            Adrian Niță, Leibnz`s quasi-monism, X International Leibniz Congress, Hannover, 18-23 iulie 2016.

            De asemenea, trebuie notat că directorul de proiect a moderat secțiunea ,,Mind-Body Problem in Leibniz`s late Metaphysics” din data de joi, 21 iulie, orele 9-12.

            d) Participări la evenimente științifice internaționale organizate în România:

            -Adrian Niță, Substantial forms between reality and fiction, Oltenia Colloquium in Early Modern Philosophy, 22 aprilie 2016.

            -Ionuț Răduică, Leibniz`s Possible Worlds in a recent interpretation: Hans Blumenberg, Oltenia Colloquium in Early Modern Philosophy, 22 aprilie 2016

            -Adrian Niță, Filosofia și etica cercetării, Colocviul internațional Diaspora în cercetare și învățământ, Universitatea din Timișoara, 25-28 aprilie 2016.

            e) Prezentări la evenimente științifice naționale:

            -Adrian Niță, Formă și materie în tematica suflet-corp. Leibniz între Aristotel și Toma de Aquino, Societatea Internațională Toma de Aquino, 15-16 aprilie 2016.

            -Ionuț Răduică, Substanță și subiectivitate la Leibniz, în cadrul Școlii de vară ,,Leibniz și proiectele utopice, societăți secrete și societăți savante din sec. 17”, Sâmbăta de Sus, 5 iulie 2016

            f) Directorul de proiect a participat în perioada 24-31 iulie la un stagiu de cercetare la Biblioteca și Arhiva Leibniz din Hanovra. În plus față de cercetarea legată de tematica proiectului, au fost pregătite sumarele pentru următoarele două volume din ediția Leibniz, au fost inițiate noi proiecte și programe de colaborare cu partenerii noștri din străinătate, au fost definitivate două articole în vederea publicării, au fost studiate lucrări noi de literatură secundară.

            II. Rezultatele cercetării:

Cărți

            Leibniz, Opere, vol. 8, Scrieri teologice, coord. Adrian Niță, introducere pr. prof. Wilhelm Dancă, traducere de Filotheia Bogoiu, Dana Dinu, Mihnea Moroianu, Adrian Niță, Elena Emilia Ștefan, București, Editura Univers Enciclopedic Gold (în curs de apariție)

            Leibniz, Opere, coord. Adrian Niță, vol. 6, Noi eseuri asupra intelectului omenesc, coord. Alexandru Boboc, traducere acad. Alexandru Boboc, Mihaela Pop, Delia Șerbescu, București, Editura Univers Enciclopedic Gold (în curs de apariție).

Studii in vol din străinătate

            Adrian Nita, Conciliation between Aristotle and moderns: form and unity at the young Leibniz, in Juan-Antonio Nicolás, Niels Öffenberger (eds.), Beiträge zu Leibniz`Rezeption der Aristotelischen Logik und Metaphysik, Hildesheim, Georg Olms Verlag, 2016, pp. 289-303.

Studii și articole ISI

            Adrian Nita, ,,Explaining Nature: Leibniz between Scholastic and Modern Philosophy”, Revue roumaine de philosophie (în curs de apariție)

            Adrian Nita, ,,Mind-Body Problem: the Controversy between Leibniz and Pierre Bayle”, Revue roumaine de philosophie (în curs de apariție)

            Adrian Nita, Leibniz`s quasi-monism, Filozofia Nauki (evaluare)

Studii și articole BDI

            Adrian Niță, Quasi-monismul leibnizian, Revista de filosofie, anul LXIII, nr. 4, iulie- august 2016, pp. 420-430.

            Adrian Niță, Formele substanțiale între realitate și ficțiune, Analele Universităţii Craiova, seria Filosofie, vol. 37, nr. 1, 2016, pp. 55-70.

Comunicări internaționale

            Adrian Niță, Leibnz`s quasi-monism, X International Leibniz Congress, Hannover, 18-23 iulie 2016.

Simpozioane internaționale din România

            Adrian Niță, Substantial forms between reality and fiction, Oltenia Colloquium in Early Modern Philosophy, 22 aprilie 2016.

            Ionuț Răduică, Leibniz`s Possible Worlds in a recent interpretation: Hans Blumenberg, Oltenia Colloquium in Early Modern Philosophy, 22 aprilie 2016

            Adrian Niță, Filosofia și etica cercetării, Colocviul internațional Diaspora în cercetare și învățământ, Universitatea din Timișoara, 25-28 aprilie 2016.

Simpozioane naționale

            Adrian Niță, Formă și materie în tematica suflet-corp. Leibniz între Aristotel și Toma de Aquino, Societatea Internațională Toma de Aquino, 15-16 aprilie 2016.

            Ionuț Răduică, Substanță și subiectivitate la Leibniz, în cadrul Școlii de vară ,,Leibniz și proiectele utopice, societăți secrete și societăți savante din sec. 17”, Sâmbăta de Sus, 5 iulie 2016

Rezultatele cercetării grant CNCS

PN-II-ID-PCE-2011-3-0739

2011-2016

Cărți: 6

Capitole în volume: 17

Articole și studii în reviste ISI: 11

Articole și studii în reviste BDI: 16

Comunicări la simpozioane internaționale: 7

Comunicări la simpozioane internaționale din România: 12

Comunicări la simpozioane naționale: 9

Alte rezultate : 5