În excelentul serial de la TVR Cel ce gîndeşte altfel, regizorul Cornel Mihalache a semnalat un fapt destul de puţin comentat în presă, la vremea respectivă, cu privire la revizuirea Constituţiei din 2003, şi anume faptul că s-a introdus sintagma următoare: ,,în spiritul tradiţiilor democratice ale poporului român şi idealurilor Revoluţiei din decembrie 1989”.

Să ne reamintim că în Constituţia din 1991, articolul 1 se dorea a fi o statuare a principiilor de bază ale statului român, iar alineatul 3 al aceluiaşi articol se dorea a fi o statuare a valorilor supreme ale statului român. Forma sa completă era următoarea: ,,România este stat de drept, democratic şi social, în care demnitatea omului, dreptatea şi libertatea cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme şi sunt garantate”. Nu îmi e clar dacă a fi stat de drept, democratic şi social este o valoare, şi încă una supremă, dar în mod cert celelalte părţi ale alineatului constituie valori supreme. Atît demnitatea, drepturile şi libertăţile cetăţeneşti, cît şi libera dezvoltare a personalităţii, dreptatea ori pluralismul politic se pot constitui în valori supreme.