Conf. univ. dr. Adrian Niță

www.adriannita.ro

Email: adriannita2010@gmail.com

Tematica și bibliografia pentru colocviul de admitere la doctorat

Sesiunea septembrie 2022

1. Monadă, suflet, spirit la Leibniz

– Leibniz, Opere, vol. 1, Metafizica, coordonare, note și introducere de Adrian Niță, București, Editura Univers Enciclopedic, 2015

– Leibniz, Scrieri filosofice, traducere, note, introducere de Adrian Niță, București, All, 2001.

– Adrian Nita (ed.), Leibniz s Metaphysics and Adoption of Substantial Forms, Springer Verlag, Dordrecht, 2015.

– Daniel Garber, Leibniz: body, substance, monad, Oxford UP, 2009.

– Adrian Niță, Leibniz, Paideia, București, 1998.

2. Intelect versus rațiune la Kant

– Kant, Critica rațiunii pure, trad. N Bagdasar, E Moisuc, București, IRI, 1994.

– Kant, Prolegomene la orice metafizică viitoare care se va putea înfățișa drept știință, trad. M Flonta, T Kleininger, București, Editura Științifică, 1987.

– Adrian Niţă, Timp şi idealism, Paideia, Bucureşti, 2005.

– Ilie Pârvu, Posibilitatea experienţei. O reconstrucţie teoretică a Criticii Raţiunii Pure, Bucureşti, Editura Politeia, 2oo3.

3. Metafizica lui Constantin Noica

– Noica, Devenirea întru ființă, București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1981.

– Ilie Pârvu, Arhitectura existenței, vol. 1, Humanitas, 1990.

– Adrian Niță, Noica: o filosofie a individualității, București, Paideia, 2009.

4. Scepticism si optimism la David Hume

– Hume, Cercetare asupra intelectului omenesc, trad Mircea Flonta, Bucuresti, ESE, 1987.

– Hume, Dialoguri asupra religiei naturale, trad. de Alexandru Anghel, București, Herald, 2015.

– AJ Ayer, O scurtă introducere – Hume, trad. de Irina Tofan, București, Editura ALL, 2009.