Conf. univ. dr. Adrian NIȚĂ

Pagina persoanlă: http://www.adriannita.ro

e-mail: adriannita2010@yahoo.com

Descrierea cursului: cursul prezintă principalele teme, concepte și interogații din filosofia modernă și contemporană (sec 19-20), cu un accent pe idealismul clasic german – având în vedere interesele de cercetare ale doctoranzilor

Obiectivele cursului : înţelegerea specificului idealismului clasic german, a trăsăturilor care îl diferenţiază în cadrul gândirii filosofice moderne; cunoaşterea principalelor orientări, curente, idei și concepte din cadrul idealismului clasic german; cunoaşterea ideilor principale ale celor mai importanţi filosofi din această perioadă; educarea studenţilor în spiritul curiozităţii intelectuale şi dobândirea de abilităţi necesare studiului academic.

Bibliografie

  1. literatură de bază

Leibniz, Scrieri filosofice, trad Adrian Niță, București, All, 2001.

Kant, Critica raţiunii pure, Iri, Bucureşti, 1994;

Kant,  Prolegomene, ES, Bucureşti, 1987.

Kant, Critica rațiunii practice, trad de N Bagdasar, București, ES, 1972, pp. 89-100.

Filosofie neokantiană în texte, trad de O Nistor, București, EȘ, 1993.

Fichte, Doctrina ştinţei, Prima introducere, Humanitas, pp. 7-41.

Schelling, Sistemul idealismului transcendental, Humanitas, Bucureşti, 1995.

Schelling, Filosofia artei, trad de RG Pârvu, București, Meridiane, 1992

Hegel,  Fenomenologia spiritului, EA, Bucureşti, 1965.

Nietzsche, Dincolo de bine și de rău, trad Fr. Grunberg, Humanitas, 1991.

J-Fr Lyotard, Condiția postmodernă, trad de Ciprian Mihali, Babel, 1993.

            b) literatură secundară

xxx, Istoria filosofiei moderne, 4 vol., SRF, Bucureşti, 1937-1939.

xxx, Istoria filosofiei moderne şi contemporane, vol 1, EA, Bucureşti, 1984.

PP Negulescu, Filosofia Renaşterii, 3 vol., Cugetarea, Bucureşti, 1945, 1946, 1947.

Adrian Niţă, Timp şi idealism, Paideia, Bucureşti, 2005.

B Russell, History of western philosophy, Allen and Unwin, London, 1965.

Al Surdu, Filosofie modernă, Paideia, Bucureşti.

Cerinţe : Fiecare student are obligaţia: 1. să participe constant la cursuri şi seminarii; 2. să elaboreze o expunere orală; 3. să elaboreze un  comentariu de 2 pagini (predat la seminarul nr. 5) şi un referat de  10 pagini (20 000 semne) (predat la seminarul nr. 7).

Evaluare : 25 % seminar (5% expunere orală; 10% text 1; 10% text 2) + 75 % examen oral.

Desfăşurarea cursului :

Partea I Introducere

Cursul 1. Filosofia modernă și contemporană – aspecte introductive

Cursul 2. Idealism, iluminism, romantism

Seminar 1. Aspecte organizatorice

Cursul 3. Periodizare, reprezentanți, concepte

Partea II Kantianismul

Cursul 4. Kant și problematica cunoașterii

Seminar 2. Kant, CRP, Estetica transcendentală

Cursul 5. Rolul rațiunii în cunoaștere

Cursul 6. Filosofia practică kantiană

 Seminar 3. Kant, Prolegomene, par. 14-39

Partea III. Idealismul clasic german

Cursul 7. Principiile teoriei ştiinţei la Fichte

Cursul 8. Desăvârşirea idealismului transcendental la Schelling

Seminar 4. Schelling, Sistemul idealismului transcendental, pp. 11-50.

Cursul 9. Filosofia artei la Schelling

 Cursul 10.  Hegel, Fenomenologia conștiinței

Seminar 5. Schelling, Filosofia artei, cap III, pp. 158-191 ATENŢIE ! Se predă comentariul

Cursul 11. Logica hegeliană

Cursul 12. Filosofia naturii la Hegel

Seminar 6. Hegel, Fenomenologia spiritului, Introducere

Partea IV. Teme și concepte ale filosofiei contemporane

Cursul 13. Critica modernităţii, conștiința

Cursul 14. Științele spiritului

Seminar 7. Nietzsche,  Dincolo de bine și de rău, VI. ATENŢIE ! Se predă referatul