Conf. univ. dr. Adrian NIȚĂ

Pagina persoanlă: www.adriannita.ro

e-mail: adriannita2010@yahoo.com

Descrierea cursului: cursul prezintă teorii ale argumentării și interpretării, cu accent pe principalele aspecte ale logicii predicatelor.

Obiectivele cursului: principalul obiectiv al cursului îl reprezintă învăţarea principiilor de bază pentru o gândire corectă. Prin rezolvarea exerciţiilor, de la seminar, studenţii îşi vor însuşi elementele de bază pentru a se exprima cursiv şi coerent precum şi pentru a argumenta în mod corect.

Cerinţe : Fiecare student are obligaţia: 1. să participe constant la cursuri şi seminarii; 2. să elaboreze o expunere orală; 3. să elaboreze un  referat de  10 pagini (20 000 semne) (predat la seminarul nr. 12).

Evaluare : 50 % seminar + 50 % examen oral.

Bibliografie:

C. Chang, RC Lee, Symbolic Logic and Mechanical Theorem Proving, New York, Academic Press, 1973.

I Copi, Symbolic Logic, ed 2, New York, Macmillan, 1965.

Anton Dumitriu, Logica polivalentă, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1971.

Ghe Enescu, Logica simbolică, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1971.

M Fitting, First-Order Logic and Automated Theorem Proving, New York, Springer, 1990.

DM Gabbay, F Guenthner, Handbook of Philosophical Logic, New York, Springer, 4 vol, 1983-1989.

A.Hausman, H. Kahane, P. Tidman, Logic and Philosophy, Wadsworth, 2009.

P. J. Hurley, A Concise Introduction to Logic, Cengage Learning, 2008.

A.N. Prior, Formal Logic, Oxford, Clarendon, 1962.

A. Tarski, Introduction a la logique, Paris, Gauthier-Villars, 1960.

AN Whitehead, B Russell, Principia mathematica, Cambridge University Press.

Desfăşurarea cursului:

Partea I. Noțiuni introductive

Curs 1. Logică și limbaj

Seminar 1. Exerciţii

Curs 2. Puterea și limitele interpretării

Seminar 2. Exerciţii

Curs 3. Principiile logicii

Seminar 3. Exerciţii

Curs 4. Formal, neformal în argumentare

Seminar 4. Exerciţii

 

Partea II Logica predicatelor

Curs 5. Limbajul logicii predicatelor

Seminar 5. Exerciţii

Curs 6. Proprietăţile cuantorilor

Seminar 6. Aspecte organizatorice

Curs 7. Valoarea de adevăr a schemelor predicat

Seminar 7. Exerciţii

Curs 8. Argumente cu propoziţii de relaţie

Seminar 8. Exerciţii

Curs 9. Proprietăţile relaţiilor

Seminar 9. Exerciţii

Curs 10. Metoda formelor prenexe

Seminar 10. Exerciţii

Curs 11. Metoda deducţiei naturale

Seminar 11. Exerciţii

Curs 12. Deducţia naturală pentru logica predicatelor

Seminar 12. Exerciţii